Duyurular

MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKADEMİK İLAN

Eğitim-Öğretim dili, Hukuk Fakültesinde %30, diğer Fakültelerinde  %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin ve Eğitim Fakültesinde “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 25. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz  Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak Öğretim üyeleri alınacaktır.
 
İstenen Belgeler:
  • Başvuru dilekçesi,
  • Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
  • Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
  • Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış Profesör kadrosu için 6, Doçent ve Yard.Doç kadrosu için 4 nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
 
Yarımcı Doçent Adayları, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi (b) fıkrasının 2. bendi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, yapılacak Yabancı Dil Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya diplomaların denkliği için Üniversitelerarası Kurula müracaat edilmiş olması gerekmektedir.
 
Başvurular, Eğitim Fakültesi  bölümleri için ilanın yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde, diğer fakülteler için 15 gün içinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

 Başvuru Adresi:   MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:4  34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Tel: 0212 395 36 00    Faks: 0212 395 36 92   E-Posta: mef@mef.edu.tr
 
FAKÜLTE BÖLÜM KADRO UNVANI SAYI AÇIKLAMA
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER İşletme Prof. 1  
Yöneylem araştırması ve lojistik alanında uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak.
 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yrd. Doç. 1 Doktora derecesini Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası Politik Ekonomi, Karşılaştırmalı Sosyal Politikalar, Ortadoğu Siyaseti ve İktisadi İlişkileri alanlarından birinden almış olmak, bu alanlarda dersler veriyor olmak ve uluslararası yayınları olmak.
Ekonomi Doç. 1 Doçentliğini Makroiktisat alanında almış olmak, uygulamalı makroekonomi ve finansal matematik alanlarında uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları bulunmak.
İTİM İngilizce Öğretmenliği
 
Yrd.Doç./ Doç./ Prof. 1 Doktora çalışmasını Yabancı Diller Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, ikinci dil edinimi, ve dil bilimi alanlarında yapmış̧ olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doç. / Prof. 1 Doktora derecesini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak.
MÜHENDİSLİK Endüstri Mühendisliği Prof. 1 Doğrusal olmayan programlama konusunda uzmanlığı; tedarik zinciri ve enerji yönetimi alanlarında uluslararası endeksli dergilerde yayınları bulunmak. Yöneylem araştırması ve optimizasyon uygulamalarında deneyimli olmak.
İnşaat Mühendisliği Yrd. Doç. 1 Çelik yapıların sismik davranışı konusunda uzman ve bu konuda uluslararası endeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak.
 
Elektrik Elektronik Mühendisliği
 
Yrd. Doç. 1 İşaret işleme algoritmalarının geliştirilmesi ve sayısal devreler üzerinde gerçeklenmesi alanında uzman ve bu alanda uluslararası endeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak.
 
NOT: Başvuran tüm adayların, Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Eğitim Fakültesi için Okulda Üniversite Modeli’nin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul etmek.
 
 
 
 
 
 

Sosyal Medya

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x