Dersler

BUS 302: Business Communication

BUS 302: Business Communication

MEF Üniversitesi Profesyonel Gelişim Koordinatörlüğü tarafından İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü bünyesinde verilen iş İletişimi dersi, profesyonel, akademik ve kişisel gelişim için sözlü, sözsüz ve yazılı, iç ve dış iletişim ve kişiler arası ilişkilerin incelenmesi ve anlaşılmasını içermektedir.

Sosyal Medya