Eğitim ve Öğretim

Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi

MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi

MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi’nin vizyonu ”21. yüzyıl yöntemleri ve yaklaşımlarını kullanarak MEF Üniversitesini yenilikçi öğrenme ve öğretmede uluslararası seviyede lider konuma getirmek”, misyonu ise “Flipped Learning (Tersyüz Öğrenme)’in öğrenme ve öğretme etkinliğini geliştirmek ve güçlendirmek”tir.
 
AMAÇ VE FAALİYETLER:
Merkez’in vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek üzere, Merkez, aşağıdaki şekillerde işbirlikleri, danışmanlık, eğitim, kaynak sağlama ve destekleme faaliyetlerinde bulunacaktır:
 
 1. Öğrenciler: Merkez kapsamında üniversitenin öğrenme/öğretme misyonunu gerçekleştirmek üzere, öğrenme eğitim programları, Uğrak Merkezi (Drop-In Center), Blackboard üzerinden akademik destek, MEF Üniversitesi Öğrenci Akıl Hocalığı Programı ve MEF Üniversitesi Öğrenme Ödülü aktiviteleri ile öğrenci öğrenmesi teşvik edilecektir.
 1. Akademisyenler: Merkez, MEF Üniversitesi akademisyenlerinin mesleki ve fikirsel gelişimlerine aşağıdaki şekillerde katkıda bulunacaktır:
  • Flipped öğretme ve öğrenme teori ve uygulamalarının paylaşıldığı eğitici-akademisyen topluluğunun teşvik edilmesi ve desteklenmesi
  • Fakülte ve akademik birimlerin öğretme yöntem ve metodolojilerinin geliştirme, uygulama ve değerlendirmelerine yardımcı olmak
  • Ulusal ve uluslararası yükseköğretimde MEF Üniversitesi eğitimcilerinin ileri görüşlü, sürekli gelişime yönelik, ileri teknolojileri, yaratıcılık, liderlik ve araştırma yetkinliklerini kullanan eğiticiler olmalarını desteklemek
  • Bu hedeflere ulaşabilmek için akademik kadro, öğrenciler ve idari kadro açılarından gerekli olan altyapıyı ve ilham verici ortamı kurmak ve sürdürülebilir kılmak
 
Bu hedeflerin gerçekleşmesi amacıyla Merkez yeni eğitimcilere; eğitim tasarım desteği, çalıştay, Blackboard üzerinden MEF Üniversitesi Flipped Learning Öğretim Tasarım Eğitimi, MEF Üniversitesi Eğitmen Uğrak Merkezi, MEF Üniversitesi Eğitmen Akıl Hocalığı Programı ve MEF Üniversitesi Öğretmen Ödülleri konularında yönlendirme ve destek verecektir.
 
Faaliyetler
Merkez’in temel faaliyetleri; MEF Üniversitesi akademik kadro ve öğrencileri ile sosyal medya kanalları aracılığı ile bilgi, fikir ve yayınlar paylaşmak, MEF Üniversitesi akademisyen kadrosuna, öğrencilerine ve ziyaretçilere yönelik Merkez web sayfası oluşturmak, Flipped Learning ders tasarımları ve derslerin verilmesi ile ilgili kalite garantisi kriterleri oluşturmak, ara dönem ders değerlendirmeleri ve eğitimcilere ders takibi desteği vermek, MEF Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına dış akreditasyon konusunda destek vermek, kalite garanti kriterlerinin yerine getirilmesinin takibi ile ilgili MEF Üniversitesinde öğretim konusunda araştırmalara nezaret etmektir.
 
Merkez, eğitimde kullanılacak teknolojik ürünlerin ve ilgili firmaların seçimi, MEF Üniversitesinde mevcut eğitim teknolojilerinin kullanımı ve eğitmenlerin eğitimi konularında Eğitim Teknolojileri Koordinatörü ile birlikte çalışacaktır. Merkez aktiviteleri çerçevesinde konferans sunumları, yayınlar, tanışma toplantıları vb. organizasyonlar da düzenlenerek diğer kurumlarla da bu yönde işbirlikleri ve paylaşımlar geliştirilecektir.

PİLOT ÇALIŞMALAR
MEF Öğrenme ve Öğretmen Uygulama Araştırma Merkezi Google ile ortaklaşa MEF öğrenci ve eğitmenlerinin Google Chrome Book’u denemekte olduğu özel bir pilot çalışma yürütmektedir. Buna ilaveten MEF eğitmenleri Google Eğitim Uygulamaları (Google Apps for Education -GAFE) araçlarının da eğitimini almakta ve bunları eğitim sistemlerine entegre etmektedir.
 
Merkez Organizasyon Yapısı
 1. Merkez, Merkez Müdürü tarafından yönetilir. Merkez Müdürü, Rektör tarafından üç yıl süre ile atanır.
 2. Merkez Danışma Kurulu, Rektör onayı ile atanan toplam 9 üyeden oluşur. Üyeler Merkez Müdürü, Eğitim Teknolojileri Koordinatörü ve fakülte ve yüksekokulların temsilcileridir. Yıl içerisinde, Merkez Danışma Kurulu toplantılarına, görüşülecek konuya bağlı olarak konuk konuşmacılar veya geçici üyeler davet edilebilir.

Merkez Müdürü

Dr. Caroline Fell Kurban, MEF Üniversitesi’ndeki Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi’nin direktörüdür. Ayrıca eğitim fakültesinde ders vermektedir. Yirmi yıllık kariyeri boyunca birçok okul ve üniversitede dersler, eğitimler vermiş ve yöneticilik yapmıştır. Jeoloji alanında lisans derecesi, Yabancılara ikinci dil olarak İngilizce Öğretimi (TESOL) yüksek lisansı, Teknoloji ve Eğitim tasarımı alanında yüksek lisansı, ve uygulamalı Dil Bilimi alanında doktorası vardır.
 
2014 Mart’ta MEF Üniversitesi kurucusu Dr. Arıkan ve MEF Üniversitesi’nin kurucu rektörü Profesör Doktor Şahin, Fell Kurban’ı Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi’nin kurucu direktörü olmak ve Flipped Learning’i (Tersyüz Öğretim) üniversite bünyesinde harekete geçirmek için davet etti.
 
Bu pozisyona başladığından beri Fell Kurban, Flipped Learning alanındaki bilgi ve tecrübesini süratle geliştirmekte. Nisan 2015’te İstanbul’da Profesör Doktor Şahin ile birlikte Blackboard Uluslararası Öğretim ve Öğrenim Konferansı ve EdtechIst’te sunum yapmaya davet edildiler. Kurban ardından konuşmacı ve panelci olarak Mayıs 2015’te İstanbul Genç Üniversiteler Konferansı’na katıldı. Ayrıca, Temmuz 2015’teki Yüksek Eğitim’de Inovatif Öğretim ve Teknoloji konferansında da konuşmacı idi.

Fell Kurban Flipped Akademik İngilizce Öğretimi üzerine tecrübelerini Ankara ve Dublin’de paylaştı, ve Haziran 2016’da bu konudaki makalesi yayınlandı. Haziran 2016’da Kuzey Kolorado Üniversitesi’ndeki Flipped Öğrenim Akademisi onu baş konuşmacı olarak davet etti. Temmuz 2016’da Fell Kurban, Flipped Learning Global Initiative (FLGI) ilk araştırma görevlisi olmak için davet edildi. 2018’de FLGI Küresel Standartlar Topluluğu’nun eş başkanı olmaya davet edildi ve özel konuşmacı olarak FLGI Yüksek Öğrenim Online Kursu’nda konuştu. Fell Kurban şu anda Küresel Terminoloji Projesi’nin başkanı, kurul üyesi ve ayrıca, Aktif Öğrenim Sanat ve Bilimi Akademisi’nde araştırma görevlisi. 

CELT newsletter'a buradan ulaşabilirsiniz: https://drive.google.com/open?id=1lFrqmiB_2PKuC5aOULrtapQDYTDLTkLr​

Email: kurbanc@mef.edu.tr   Bağlantı Kur:   facebook 

Mükemmeliyet Merkezi Takvimi:

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x