Eğitim ve Öğretim

Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi

MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi

MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi’nin vizyonu ”21. yüzyıl yöntemleri ve yaklaşımlarını kullanarak MEF Üniversitesini yenilikçi öğrenme ve öğretmede uluslararası seviyede lider konuma getirmek”, misyonu ise “Flipped Learning (Tersyüz Öğrenme)’in öğrenme ve öğretme etkinliğini geliştirmek ve güçlendirmek”tir.
 
AMAÇ VE FAALİYETLER:
Merkez’in vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek üzere, Merkez, aşağıdaki şekillerde işbirlikleri, danışmanlık, eğitim, kaynak sağlama ve destekleme faaliyetlerinde bulunacaktır:
 
 1. Öğrenciler: Merkez kapsamında üniversitenin öğrenme/öğretme misyonunu gerçekleştirmek üzere, öğrenme eğitim programları, Uğrak Merkezi (Drop-In Center), Blackboard üzerinden akademik destek, MEF Üniversitesi Öğrenci Akıl Hocalığı Programı ve MEF Üniversitesi Öğrenme Ödülü aktiviteleri ile öğrenci öğrenmesi teşvik edilecektir.
 1. Akademisyenler: Merkez, MEF Üniversitesi akademisyenlerinin mesleki ve fikirsel gelişimlerine aşağıdaki şekillerde katkıda bulunacaktır:
  • Flipped öğretme ve öğrenme teori ve uygulamalarının paylaşıldığı eğitici-akademisyen topluluğunun teşvik edilmesi ve desteklenmesi
  • Fakülte ve akademik birimlerin öğretme yöntem ve metodolojilerinin geliştirme, uygulama ve değerlendirmelerine yardımcı olmak
  • Ulusal ve uluslararası yükseköğretimde MEF Üniversitesi eğitimcilerinin ileri görüşlü, sürekli gelişime yönelik, ileri teknolojileri, yaratıcılık, liderlik ve araştırma yetkinliklerini kullanan eğiticiler olmalarını desteklemek
  • Bu hedeflere ulaşabilmek için akademik kadro, öğrenciler ve idari kadro açılarından gerekli olan altyapıyı ve ilham verici ortamı kurmak ve sürdürülebilir kılmak
 
Bu hedeflerin gerçekleşmesi amacıyla Merkez yeni eğitimcilere; eğitim tasarım desteği, çalıştay, Blackboard üzerinden MEF Üniversitesi Flipped Learning Öğretim Tasarım Eğitimi, MEF Üniversitesi Eğitmen Uğrak Merkezi, MEF Üniversitesi Eğitmen Akıl Hocalığı Programı ve MEF Üniversitesi Öğretmen Ödülleri konularında yönlendirme ve destek verecektir.
 
Faaliyetler
Merkez’in temel faaliyetleri; MEF Üniversitesi akademik kadro ve öğrencileri ile sosyal medya kanalları aracılığı ile bilgi, fikir ve yayınlar paylaşmak, MEF Üniversitesi akademisyen kadrosuna, öğrencilerine ve ziyaretçilere yönelik Merkez web sayfası oluşturmak, Flipped Learning ders tasarımları ve derslerin verilmesi ile ilgili kalite garantisi kriterleri oluşturmak, ara dönem ders değerlendirmeleri ve eğitimcilere ders takibi desteği vermek, MEF Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına dış akreditasyon konusunda destek vermek, kalite garanti kriterlerinin yerine getirilmesinin takibi ile ilgili MEF Üniversitesinde öğretim konusunda araştırmalara nezaret etmektir.
 
Merkez, eğitimde kullanılacak teknolojik ürünlerin ve ilgili firmaların seçimi, MEF Üniversitesinde mevcut eğitim teknolojilerinin kullanımı ve eğitmenlerin eğitimi konularında Eğitim Teknolojileri Koordinatörü ile birlikte çalışacaktır. Merkez aktiviteleri çerçevesinde konferans sunumları, yayınlar, tanışma toplantıları vb. organizasyonlar da düzenlenerek diğer kurumlarla da bu yönde işbirlikleri ve paylaşımlar geliştirilecektir.

PİLOT ÇALIŞMALAR
MEF Öğrenme ve Öğretmen Uygulama Araştırma Merkezi Google ile ortaklaşa MEF öğrenci ve eğitmenlerinin Google Chrome Book’u denemekte olduğu özel bir pilot çalışma yürütmektedir. Buna ilaveten MEF eğitmenleri Google Eğitim Uygulamaları (Google Apps for Education -GAFE) araçlarının da eğitimini almakta ve bunları eğitim sistemlerine entegre etmektedir.
 
Merkez Organizasyon Yapısı
 1. Merkez, Merkez Müdürü tarafından yönetilir. Merkez Müdürü, Rektör tarafından üç yıl süre ile atanır.
 2. Merkez Danışma Kurulu, Rektör onayı ile atanan toplam 9 üyeden oluşur. Üyeler Merkez Müdürü, Eğitim Teknolojileri Koordinatörü ve fakülte ve yüksekokulların temsilcileridir. Yıl içerisinde, Merkez Danışma Kurulu toplantılarına, görüşülecek konuya bağlı olarak konuk konuşmacılar veya geçici üyeler davet edilebilir.

Merkez Müdürü

Dr. Caroline Fell Kurban, Türkiye, Avusturya, Taiwan, Japonya, İspanya ve Portekiz’de 20 yılı aşkın öğretmenlik, eğitmenlik ve yöneticilik  deneyimine sahiptir. Jeoloji alanında lisans, İngilizce Öğretmenliği alanında TESOL yüksek lisans  ve Uygulamalı Dilbilim alanında doktora dereceleri bulunan Dr. Kurban, yaşamboyu eğitim felsefesine  derinden bağlılığı paralelinde Teknoloji ve Öğrenim Tasarımı Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir.

MEF Üniversitesi’nde Flipped Learning – Tersyüz Öğrenme’nin mimarlarından biri olan Dr. Kurban, öğrenciler için Flipped öğrenici eğitimini geliştirmek, Flipped ders verme konusunda hocaların gelişimine katkı sağlamak ve MEF Üniversitesi’nde Flipped Learning ders tasarımları ve derslerin başarı ile verilmesi ile ilgili kalite garantisi kriterleri oluşturmak konularında çalışmalar yapmaktadır. 

Haziran 2016 itibarıyla Dr. Fell Kurban Flipped Learning (Tersyüz Öğrenme) Küresel Girişimi’ne asli üye olarak davet edilmiş, Eylül 2016’da, dünyadaki ilk 100 tersyüz öğrenim uzmanından birisi seçilmiştir. Ekim 2016’da ise Muhammed Şahin ile birlikte yazdığı “Yüksek Öğrenimde Tersyüz Yaklaşımı: Üniversiteleri Bugünün Bilgi Ekonomileri ve Toplumları için Tasarlamak” adlı kitabı yayınlanmıştır.

CELT newsletter'a buradan ulaşabilirsiniz: https://drive.google.com/open?id=1lFrqmiB_2PKuC5aOULrtapQDYTDLTkLr​

Email: kurbanc@mef.edu.tr   Bağlantı Kur:   facebook 

Mükemmeliyet Merkezi Takvimi:

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x