Yabancı Diller Yüksekokulu

Değerlendirme

Değerlendirme

Öğrenciler kurslar süresince daimi olarak değerlendirilirler. Ders geçme notlarına katılan dört ana alan vardır:
 • Sürekli değerlendirme (sınavlar ve beceri değerlendirmeleri)
 • Çevrimiçi ödev
 • Derse katılım
 • Modül sonu sınavı
 
 Sürekli Değerlendirme   Toplam %    Modül Toplamı %
 • 3 sözcük bilgisi sınavı (2, 4 ve 6. haftalarda)
     % 7            % 35
 • 3 dilbilgisi sınavı (2, 4, 6. haftalarda)
     % 7
 • 2 okuma değerlendirmesi (3+5. haftalarda)
     % 5.25
 • 2 yazma değerlendirmesi (4+6. haftalarda)
     % 5.25
 • 2 dinleme değerlendirmesi (3+5. haftalarda)
     % 5.25
 • 2 konuşma değerlendirmesi (3+7. haftalarda)
     % 5.25
 Çevrimiçi Ödev (Her hafta Blackboard & Pearson  MyEnglishLab’ında yapılmak üzere programlanmış)      % 20           % 20
 Derse Katılım (haftalık)      % 10           % 10
 EOM Sınavı      % 35           % 35
 
Öğrenciler EOM sınavından en az %60 olmak üzere toplam %70 başarı sağlamalıdır.
Modülün sonunda L1, L2 and L3’teki, sınırda puan alan öğrenciler notlarını yükseltmek için EOM bütünleme sınavına girme şansına sahiptir.
Modül 2, Modül 4 veya Yaz Okulu’nda L4’te sınırda puan alan öğrenciler VEPT sınavına girebilirler. VEPT’te yeterli puanı aldıkları takdirde lisans programına devam ederler. Modül 1 ve Modül 3’ün sonunda sınırda puan alan L4 öğrencileri mutlaka bir sonraki modüldeki iki seçmeli derse kayıt yaptırmalı ve bunlardan en az birini geçmelidirler. Bu dersi geçemeyenler L4’ü tekrarlamak üzere İngilizce Hazırlık Programı'na geri dönerler.
 
 
1) Sürekli Değerlendirme
 • Sürekli değerlendirme öğrencinin toplam puanının % 35’ini oluşturur. Eğitmenler modül süresince öğrenciyi düzenli olarak değerlendirmeye alarak ilerlemesini izlerler ve gerektiğinde ek destek sunabilirler. Öğrenciler de kendi gelişmelerini izleyebilirler.
 • Bütün sınavların sonuçları ve değerlendirmeler öğrencilerin bütün notlarını tek bir yerde görebilmeleri için Blackboard not defterine girilir.
 • Bir sınav ya da değerlendirmeye katılmayan öğrenci geçerli bir tıbbi rapor sunmadığı takdirde 0 (sıfır) puan alır ve not defterinde bu puan ayrı tutulur. Bu durumda bütünleme sınavı ve değerlendirme yapılmaz. 
 • Öğrencilere geribildirim amacıyla kontrol edilmiş sınav kağıtlarını ve değerlendirmeleri görme olanağı sağlanır. Bu, eğitmenle birlikte küçük gruplar halinde yapılır.
 
Dilbilgisi ve sözcük bilgisi sınavları
 
Bir modül süresince öğrencilere üç dilbilgisi ve üç sözcük bilgisi sınavı yapılır. Sınavlar önceki iki haftalık dönemde yapılan derslerdeki konuları kapsar ve öğrencileri öğrendiklerini sürekli olarak gözden geçirmeye teşvik etmeyi amaçlar.
 
Okuma, yazma, dinleme, konuşma değerlendirmeleri
 
Modül boyunca her beceri için iki değerlendirme yapılır. Dinleme ve Okuma değerlendirmeleri aynı günde gerçekleştirilir. Konuşma değerlendirmesi Eğitmenla birlikte iki ya da üç kişilik öğrenci grupları halinde yapılır ve kaydedilir. Yazma ve Konuşma değerlendirmelerinin ikisi de standartlaştırılmış rubriklere göre puanlanır.
 
 
2) Çevrimiçi Değerlendirme
 
Çevrimiçi bölüm öğrencileri Teknik Donanımlı Öğrenim (Flipped Learning) ortamına hazırlar ve öğrencinin toplam puanının %20’sini oluşturur. Öğrenciler derslerin çoğundan önce Blackboard’da bir video izlerler, pratik uygulamalar yaparlar. Eğitmenler bu etkinliklerin gerçekleştirilmesini denetlerler. Öğrenciler tamamladıkları uygulamalardan kredi kazanırlar, uygulamaların %50’den fazlasını başarmak zorundadırlar.
 
Her hafta öğrencilere MyEnglishLab’da (MEL) ders sonrası çevrimiçi uygulamalar ve testler verilir. Pratik uygulamalar sınırsız kere yapılabilir. Eğitmen öğrencilerin ortalama puanlarını kaydeder. Ders sonrası testleri bir kere, bir saatlik süre içinde yapılır. Eğitmen öğrencilerin bu testlerden aldığı puanları da kaydeder.
 
 
Çevrimiçi puanları her seferinde kurs kitabının kapsadığı iki üniteyi ölçer. Bu puanlar Blackboard not defterine girilir. %20 ağırlıktaki çevrimiçi puanların dağılımı şöyledir:
 
 • Ders öncesi videoları + uygulamalar= %25
 • Ders sonrası uygulaması= %25
 • Ders sonrası testleri= %50
 
Bütün çevrimiçi uygulamaların ve testlerin son tarihleri vardır. Öğrenciler uygulamaları bu tarihlerden önce tamamlamalıdırlar. Tarihler eğitmenlerin öğrencilere her modülün başında verdikleri ayrıntılı günlük programda net olarak belirtilir. Bu belgeye Blackboard’dan da ulaşılabilir. Eğer dersler (kar yağışı vb) herhangi bir nedenle iptal edilse bile bu tarihler değişmez. Bu tarihleri takip etmek her öğrencinin sorumluluğundadır.
 
 
3) Derse Katılım  
 
Derslerin odağı dilin iletişimsel pratiğidir, dolayısıyla öğrencilerin sınıfta etkin katılımı son derece önemlidir. Sınıfta her zaman İngilizce kullanılmalıdır. Eğitmenler her hafta standartlaştırılmış rubrikler kullanarak öğrencilere derse katılım notu verirler (bkz. aşağıdaki tablo). Derse katılım öğrencinin toplam notu içinde %10 ağırlıktadır.
 
 
Kriter 4 3 2 1 0
Kullanılan İngilizce Miktarı
 
Sınıfta her zaman İngilizce kullanılır ve öğrenci Türkçe konuşmamak için dikkate değer bir çaba gösterir.
 
 
Sınıfta hemen hemen her zaman İngilizce kullanılır ve öğrenci Türkçe konuşmamak için genellikle bir çaba gösterir. Sınıfta genellikle İngilizce kullanılır ve öğrenci Türkçe konuşmamak için bazen bir miktar çaba gösterir.
 
İngilizce sınıfta bazen kullanılır ve öğrenci Türkçe konuşmamak için nadiren bir çaba gösterir. Sınıfta hemen hemen hiç İngilizce kullanılmaz ve öğrenci Türkçe konuşmamak için hiçbir çaba göstermez.
Kullanılan İngilizcenin niteliği İletişimde eksiksiz cümleler kullanılır ve ayrıntılarda çok az hata yapılır. Öğrenci her zaman açık bir dil kullanmaya ve dili genişletmeye çalışır.  İletişimde bütünlüklü cümleler kullanılır, ayrıntılara yer verilmeye çalışılır. Öğrenci her zaman açık bir dil kullanmaya ve dili genişletmeye çalışır.
 
İletişim net olmasa da öğrenci buna çaba gösterir. Kullandığı dile nadiren açıklık kazandırmaya veya genişletmeye çalışır. Öğrenci hedeflenen dili kullanma konusunda çok az çaba gösterir. Açıklık veya dili genişletme konusunda çaba göstermez.
 
Öğrenci hedeflenen dili kullanmak için hiçbir çaba göstermez.
 
 
Görevi Başarma
 
Proaktif tutum. Öğrenci (sınıf içi ve sınıf dışı) bütün uygulamaları verimli biçimde yapar, temel gerekliliklerin ötesinde görevler geliştirmek için diğerlerini teşvik eder.
 
 
 
İyi tutum. Öğrenci (sınıf içi ve sınıf dışı) bütün uygulamaları verimli biçimde yapar. temel gerekliliklerin ötesinde görevler geliştirmez ve bunun için diğerlerini teşvik
etmez.
 
 
Makul tutum. Öğrenci (sınıf içi ve sınıf dışı) uygulamaları kısmen yapar ancak öğretmenin yönlendirmelerine  hakkıyla uymaz. Belirlenen etkinliklerden tam anlamıyla yararlanmaz. 
Öğrenci (sınıf içi ve sınıf dışı) uygulamaları nadiren yapar veya grup çalışmasına nadiren verimli olarak katılır. Belirlenen etkinlikleri genellikle tamamlamaz.
 
Öğrenci (sınıf içi ve sınıf dışı) ders faaliyetlerine girişmez,  grup çalışmalarında hiç ya da çok az yer alır ve belirlenen etkinlikleri neredeyse hiç yapmaz.
 
Davranış Öğrenmeye etkin yaklaşım. Öğrenci gruplarda ve sınıfta her zaman başkaları konuşurken onları dinler. Diğerlerini dili kullanma konusunda teşvik eder. Davranışı sınıfın gelişimine yardımcı olur. Öğrenmeye iyi yaklaşım. Öğrenci gruplarda ve sınıfta başkaları konuşurken genellikle onları dinler. Davranışı neredeyse her zaman sınıfın gelişimine yardımcı olur.
 
Öğrenci sınıfta mevcut olmasına karşın öğrenme konusunda etkin değildir. Gruplarda ve sınıfta başkaları konuşurken bazen onları dinler. Davranışı sınıfın gelişimini olumsuz etkilemez.
 
Öğrenci gruplarda ve sınıfta başkaları konuşurken onları nadiren dinler. Davranışı çoğu kez sınıf gelişimini olumsuz etkiler. 
 
Öğrenci gruplarda ve sınıfta başkaları konuşurken onları dinlemez. Davranışı sınıf gelişimini her zaman olumsuz etkiler.

4) Modül Sonu Sınavı (EOM)
 
EOM, derslerin son gününün ertesindeki günde yapılır ve öğrencinin toplam puanının %35’ini oluşturur. Beş bölümlü iki saatlik bir sınavdır: dinleme, okuma, dilbilgisi, sözcük bilgisi ve yazma. Sınav, dinleme bölümüyle başlar, dolayısıyla geç gelenler dinleme bölümü bitmeden sınav salonuna alınmayacak ve bu bölüm için 0 (sıfır) puan alacaklardır.
 
Öğrencilere derslerin son günü EOM’a girmeye uygun olup olmadıklarına ilişkin elektronik posta gönderilecektir.
 
Öğrenciler düzeyi geçip geçmediklerine ya da EOM sınavına yeniden girme hakkına sahip olup olmadıklarına ilişkin olarak elektronik posta ile bilgilendirileceklerdir.
 
 

Sosyal Medya