Yabancı Diller Yüksekokulu

Değerlendirme

Değerlendirme

Öğrenciler kurslar süresince daimi olarak değerlendirilirler. Ders geçme notlarına katılan dört ana alan vardır:
 • Sürekli değerlendirme (sınavlar ve beceri değerlendirmeleri)
 • Çevrimiçi ödev
 • Derse katılım
 • Modül sonu sınavı
 
 Sürekli Değerlendirme   Toplam %    Modül Toplamı %
 • 3 sözcük bilgisi sınavı (2, 4 ve 6. haftalarda)
     % 7            % 35
 • 3 dilbilgisi sınavı (2, 4, 6. haftalarda)
     % 7
 • 2 okuma değerlendirmesi (3+5. haftalarda)
     % 5.25
 • 2 yazma değerlendirmesi (4+6. haftalarda)
     % 5.25
 • 2 dinleme değerlendirmesi (3+5. haftalarda)
     % 5.25
 • 2 konuşma değerlendirmesi (3+7. haftalarda)
     % 5.25
 Çevrimiçi Ödev (Her hafta Blackboard & Pearson  MyEnglishLab’ında yapılmak üzere programlanmış)      % 20           % 20
 Derse Katılım (her iki haftada)      % 15           % 15
 EOM Sınavı      % 40           % 40
 
Öğrencilerin bir düzeyden geçebilmeleri için genel not ortalamasının %65 olmak üzere başarı sağlamaları gerekmektedir.

Modül Sonu Sınav (EOM) günü hastalanan ve geçerli bir sağlık raporu sunan öğrencilere Telafi Sınavı verilir.
 
1) Sürekli Değerlendirme
 • Sürekli değerlendirme öğrencinin toplam puanının % 35’ini oluşturur. Eğitmenler modül süresince öğrenciyi düzenli olarak değerlendirmeye alarak ilerlemesini izlerler ve gerektiğinde ek destek sunabilirler. Öğrenciler de kendi gelişmelerini izleyebilirler.
 • Bütün sınavların sonuçları ve değerlendirmeler öğrencilerin bütün notlarını tek bir yerde görebilmeleri için Blackboard not defterine girilir.
 • Bir sınav ya da değerlendirmeye katılmayan öğrenci geçerli bir tıbbi rapor sunmadığı takdirde 0 (sıfır) puan alır ve not defterinde bu puan ayrı tutulur. Bu durumda bütünleme sınavı ve değerlendirme yapılmaz. 
 • Öğrencilere geribildirim amacıyla kontrol edilmiş sınav kağıtlarını ve değerlendirmeleri görme olanağı sağlanır. Bu, eğitmenle birlikte küçük gruplar halinde yapılır.
 
Dilbilgisi ve sözcük bilgisi sınavları
 
Bir modül süresince öğrencilere üç dilbilgisi ve üç sözcük bilgisi sınavı yapılır. Sınavlar önceki iki haftalık dönemde yapılan derslerdeki konuları kapsar ve öğrencileri öğrendiklerini sürekli olarak gözden geçirmeye teşvik etmeyi amaçlar.
 
Okuma, yazma, dinleme, konuşma değerlendirmeleri
 
Modül boyunca her beceri için iki değerlendirme yapılır. Dinleme ve Okuma değerlendirmeleri aynı günde gerçekleştirilir. Konuşma değerlendirmesi Eğitmenla birlikte iki ya da üç kişilik öğrenci grupları halinde yapılır ve kaydedilir. Yazma ve Konuşma değerlendirmelerinin ikisi de standartlaştırılmış rubriklere göre puanlanır.
 
2) Çevrimiçi Değerlendirme
 
Çevrimiçi bölüm öğrencileri Teknik Donanımlı Öğrenim (Flipped Learning) ortamına hazırlar ve öğrencinin toplam puanının %15’ini oluşturur. Öğrenciler derslerin çoğundan önce Blackboard’da bir video izlerler ve bu videoya ilişkin pratik uygulamalar yaparlar. Eğitmenler bu etkinliklerin gerçekleştirilmesini denetlerler.

Her hafta öğrencilere MyEnglishLab’da (MEL) ders sonrası çevrimiçi uygulamalar ve BlackBoard testleri verilir. MyEnglishLab’da (MEL) uygulamalar sınırsız kere yapılabilir. Eğitmen öğrencilerin ortalama puanlarını kaydeder. Ders sonrası testleri bir kere, bir saatlik süre içinde yapılır. Eğitmen öğrencilerin bu testlerden aldığı puanları da kaydeder.
 
 MyEnglishLab’da (MEL) her seferinde kurs kitabının kapsadığı iki üniteyi ölçer. Bu puanlar Blackboard not defterine girilir. Blackboard aktivite ve test sonuçları, Blackboard not defterinde hızlıca yansır.  Çevrimiçi puanların dağılımı şöyledir:
 • Ders öncesi Blackboard videoları + uygulamaları= %33,33
 • Ünite sonu Blackboard testleri= %33,33
 • MyEnglishLab’da (MEL) aktivite ve testleri= %33,33
Bütün çevrimiçi uygulamaların ve testlerin son tarihleri vardır. Öğrenciler uygulamaları bu tarihlerden önce tamamlamalıdırlar. Tarihler eğitmenlerin öğrencilere her modülün başında verdikleri ayrıntılı günlük programda net olarak belirtilir. Bu belgeye Blackboard’dan da ulaşılabilir. Eğer dersler (kar yağışı vb) herhangi bir nedenle iptal edilse bile bu tarihler değişmez. Bu tarihleri takip etmek her öğrencinin sorumluluğundadır.

3) Derse Katılım  
 
Derslerin odağı dilin iletişimsel pratiğidir, dolayısıyla öğrencilerin sınıfta etkin katılımı son derece önemlidir. Sınıfta her zaman İngilizce kullanılmalıdır. Okutmanlar, standartlaştırılmış yönergeler kullanarak öğrencilere her iki haftada bir derse katılım notu verirler. Derse katılım öğrencinin toplam notu içinde %10 ağırlıktadır.
 
4) Modül Sonu Sınavı (EOM)
 
EOM, derslerin son gününün ardından ikinci günde yapılır ve öğrencinin toplam puanının %40’ını oluşturur. Beş bölümlü iki saatlik bir sınavdır: dinleme, okuma, dilbilgisi, sözcük bilgisi ve yazma. Sınav, dinleme bölümüyle başlar, dolayısıyla geç gelenler dinleme bölümü bitmeden sınav salonuna alınmayacak ve bu bölüm için 0 (sıfır) puan alacaklardır.
 
Öğrencilere derslerin son gününün ertesindeki gün EOM’a girmeye uygun olup olmadıklarına ilişkin elektronik posta gönderilecektir.

EOM sınav kağıtları iki okutman tarafından okunur.
 
Öğrenciler düzeyi geçip geçmediklerine ve EOM sınav kağıtlarını görme konularına  ilişkin olarak elektronik posta ile bilgilendirileceklerdir.

 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x