Dersler

GE 103: Introduction to Corporate Life

GE 103: Introduction to Corporate Life

MEF Üniversitesi Profesyonel Gelişim Koordinatörlüğü moderatörlüğünde PepsiCo insan kaynakları yöneticisi Alper Girgin tarafından İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü bünyesinde verilen iş hayatına giriş dersi, öğrencilerin iş hayatının temelleri, organizasyon kültürü ve profesyonel iletişim temellerini öğrenmelerini içermektedir.

Sosyal Medya