Duyurular

MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemiz Eğitim, Mühendislik, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır.
 
İstenen Belgeler:
 • Başvuru dilekçesi,
 • Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
 • Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 
Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış Profesör kadrosu için 6, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması gerekmektedir.
 
Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren 17 Haziran 2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. 
 
NOT: Başvuran tüm adaylar, Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul ederler. 
 
FAKÜLTE BÖLÜM /ANABİLİM DALI KADRO UNVANI SAYI AÇIKLAMA
Eğitim İngilizce Öğretmenliği Dr.Öğr. Üyesi, Doçent veya Profesör 3 Doktora çalışmasını Yabancı Diller Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, ikinci dil edinimi, dil bilimi veya ilgili alanlarında yapmış olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak. Tercihen 2 yıl K-12 öğretmenlik deneyimi sahibi olmak.
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Psikoloji  Dr.Öğr. Üyesi 2 Deneysel psikoloji, klinik psikoloji, yetişkin psikopatolojisi, çocuk ve ergen psikopatolojisi veya ölçme- değerlendirme dersleri verebilecek nitelikte olmak.
Mühendislik Endüstri Mühendisliği  Dr.Öğr. Üyesi veya Doçent 1 Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak, üretim sistemleri ve/veya simülasyon alanında ders verme potansiyeline sahip olmak.
Makine Mühendisliği  Dr.Öğr. Üyesi, Doçent veya Profesör 1 Konstrüksiyon ve İmalat alanında uzman ve bu alanda uluslararası endeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak; Makine Tasarımı, Makine Elemanları, İmal Usulleri gibi dersleri verebilecek olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Dr.Öğr. Üyesi, Doçent veya Profesör Doktorasını elektromanyetik alanlar, mikrodalga tekniği, RF elektronik veya Kontrol alanında yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmaları olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi, Doçent veya Profesör 1 Doktorasını elektronik devre ve devre elemanlarının tasarımı, modellemesi ve optimizasyonu veya mikroelektronik alanında yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmaları olmak. 
Bilgisayar Mühendisliği  Dr.Öğr. Üyesi, Doçent veya Profesör 1 Veritabanları Yönetim sistemleri veya Yazılım Mühendisliği veya Bilgi Güvenliği konusunda uzmanlaşmış ve bu konuda bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği  Profesör 1 Doktorasını inşaat mühendisliği hidrolik alanında yapmış olmak, hidrolik ve/veya hidroloji konuları üzerine bilimsel çalışmalar ve yayın yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi 2 Doktorasını inşaat mühendisliği yapı-deprem mühendisliği alanında yapmış olmak; deprem yalıtımlı binaların tasarımı, depreme dayanıklı yapı tasarımı, mevcut yapıların deprem güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirilmesi konularında sektörel ve akademik çalışmaları olmak.
Doçent veya Profesör 1 Doktorasını inşaat mühendisliği ulaştırma alanında yapmış olmak, ulaştırma mühendisliği üzerine bilimsel çalışmalar ve yayın yapmış olmak.
Sanat Tasarım ve Mimarlık Mimarlık  Dr.Öğr. Üyesi veya Doçent 1 Doktorasını Yapı ya da Mimari Tasarım alanında yapmış olmak.
 
 
 
 

MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 
"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ÖZEL ŞARTLAR
Mühendislik  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik-Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü  Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak
Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 Makine Mühendisliği mezunu olmak ve tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
 
SINAV TAKVİMİ 
Duyuru Başlama Tarihi : Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih 
Başvuru Tipi : ŞahsenPosta 
Son Başvuru Tarihi : 18.06.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.mef.edu.tr 
Ön Değerlendirme Tarihi : 19.06.2019
Sınav Giriş Tarihi : 20.06.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 24.06.2019
 
GENEL ŞARTLAR
 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak
 3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
 5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 
ÜNVAN ŞARTLAR
 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 2. Atama yapılacak programın Lisans/Ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER
 
- Başvuru dilekçesi
- YÖK formatlı özgeçmiş
- Lisans Diploması
- ALES sonuç belgesinin internet çıktısı
- KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belge (Üniversitemizin bu bölümlerinde %100 İngilizce eğitim yapılacağından Yabancı Dil belgesinin İngilizce dilinden olması)
- Lisans transkript belgesi 
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
- Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi
 
Belgelerin asılları veya onaylı suretleri müracaat sırasında ibraz edilecektir. Kurumumuzca kopyaları alınarak asılları iade edilecektir.
 
MUAFİYET
 1. Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak Öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
 Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:434396 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92   E-Posta: mef@mef.edu.tr
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x