Duyurular

MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Eğitim-Öğretim dili, Hukuk Fakültesinde %30, diğer Fakültelerinde  %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin ve Eğitim Fakültesinde “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 25. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz  Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak Öğretim üyeleri alınacaktır.

 
İstenen Belgeler:
  • Başvuru dilekçesi,
  • Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
  • Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
  • Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku anabilim dalına  yapılan başvurular hariç, Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

b) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)
 

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış Profesör kadrosu için 6, Doçent ve Yard.Doç kadrosu için 4 nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
 
Adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi (b) fıkrasının 2. bendi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, yapılacak Yabancı Dil Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya diplomaların denkliği için Üniversitelerarası Kurula müracaat edilmiş olması gerekmektedir.
 
Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren Eğitim Fakültesi için 30 gün, Hukuk Fakültesi için 20 gün, Mühendislik Fakültesi için 15 gün  içinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

 Başvuru Adresi:   MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:4  34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Tel: 0212 395 36 00    Faks: 0212 395 36 92   E-Posta: mef@mef.edu.tr
 
FAKÜLTE BÖLÜM/ANABİLİM DALI KADRO UNVANI SAYI AÇIKLAMA
EĞİTİM İngilizce Öğretmenliği Y.Doç. veya Doç. veya Prof. 1 Doktora çalışmasını Yabancı Diller Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, ikinci dil edinimi, ve dil bilimi alanlarında yapmış̧ olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Doç. veya Prof. 1  Doktorasını  Matematik Eğitimi veya ilgili alanda yapmış olmak ve bu konuda ulusal, uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları bulunmak, ortaokul veya lise seviyesinde 2 yıl matematik öğretmenlik deneyimi ve  Lisansüstü program geliştirme, ders verme ve araştırma projeleri yönetme konularında deneyimli olmak tercih sebebidir.
HUKUK Medeni Hukuk Y.Doç. 1  
 
 
Ticaret Hukuku Y.Doç. 1  
MÜHENDİSLİK Elektrik Elektronik Mühendisliği
 
Prof. 1 Fiziksel Elektronik ve Yarıiletkenler alanında uzman ve bu alanda projeler ve uluslararası indeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak. 
 
Bilgisayar Mühendisliği Y.Doç. 1 Bilişsel Bilimler alanıyla ilgili konularda uzmanlığı ve bu alanda projeler ve uluslararası indeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak. Yazılım/veri analizi konusunda deneyimli olmak.
 
NOT:
  • Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve Eğitim Fakültesi’nde uygulanan, “MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul etmek.

Sosyal Medya

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x