İdari

Profesyonel Gelişim Koordinatörlüğü

Profesyonel Gelişim Koordinatörlüğü

Profesyonel Gelişim Koordinatörlüğü, öğrenci ve mezunların kendileri ve iş dünyasını tanımaları, kişisel ve profesyonel gelişimlerini sürdürmeleri ve kariyerleri konusunda bireysel özelliklerine uygun hedefler belirleyip bilinçli tercihler yapmaları amacıyla faaliyet göstermektedir. Öğrenci ve mezunların kişisel, sosyal ve profesyonel anlamda donanımlı bireyler olarak hayata geçişlerini kolaylaştırmak için farklı yöntemlerle, çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri, eğitimler ve etkinlikler düzenlemektedir.

Hizmetler
  • Kariyer Danışmanlığı: Öğrenci ve mezunların kariyer hedeflerinin şekillendirilmesi, kişisel özelliklerine uygun kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve tercihlerinin yapılması.
  • Eğitim / Çalıştay: Öğrenci ve mezunların profesyonel gelişimine destek olmak amacıyla farklı konularda düzenlenen eğitim ve çalıştaylar (özgeçmiş / ön yazı hazırlama, iş arama yöntemleri, mülakat teknikleri, vaka analizleri vb.).
  • Sosyal Sorumluluk: Öğrenci ve mezunların kişisel gelişimlerine destek olmak ve topluma fayda ve değer katmaları amacıyla ilgi alanları ve ihtiyaçlarına uygun sosyal sorumluluk organizasyon / projelerine katılımları.
  • Şirket Tanıtımları: Özel sektör ve sosyal sorumluluk kapsamında farklı organizasyonlar tarafından seminer / paneller düzenlenmesi.
  • Kariyer / Mülakat Günleri: Farklı uzmanlık alanları ve çeşitli kariyer olanaklarını sektör özelinde bir araya getiren kariyer / mülakat günleri / zirveleri düzenlenmesi. Şirket temsilcileri ile öğrenci ve mezunlara birebir görüşme imkanı sağlanması.
  • Projelendirme: Özel sektör / sosyal sorumluluk projelerine öğrenci / mezun / akademisyen desteği sağlanması. Öğrenci / mezun / akademisyen projelerine şirket desteği / finansmanı sağlanması.
Staj ve Kısmi / Tam Zamanlı İş Olanakları
MEF Üniversitesi’nde üç farklı staj programı bulunmaktadır:
  • Öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte / yüksekokul tarafından yürütülen ve akademik danışmanlarının onayını gerektiren kredili / zorunlu meslek stajları
  • Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Erasmus dolaşımındaki ülkelerde yapılabilecek Erasmus+ stajları
  • Öğrencinin kendisini daha iyi tanıması ve şirket deneyimi kazanması amacıyla kurgulanan kredisiz / gönüllü stajlar
Profesyonel Gelişim Koordinatörlüğü, staj programları ve kısmi / tam zamanlı iş olanakları kapsamında özgeçmiş hazırlanması, staj / iş aranması, mülakat teknikleri ve şirketlerle iletişim konularında öğrencilere destek sağlamaktadır. Koordinatörlük aynı zamanda iş dünyası ile sürekli etkileşim içinde olarak potansiyel staj ve kısmi / tam zamanlı iş fırsatlarını öğrenci ve mezunlar ile paylaşmaktadır.

İletişim: pgk@mef.edu.tr / profesyonelgelisim@mef.edu.tr / +90 212 395 37 20 / twitter.com/MEFPGK

Sosyal Medya