Dersler

PSYC 108: Ethical Issues in Psychology

PSYC 108: Ethical Issues in Psychology

MEF Üniversitesi Profesyonel Gelişim Koordinatörlüğü tarafından İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü bünyesinde verilen psikolojide etik meseleler dersi, öğrencilerin etik konularının temellerini ve psikoloji alanında karşılaşabilecekleri farklı durumları etik açısından sağlıklı değerlendirebilmelerini amaçlamaktadır.

Sosyal Medya