Dersler

PSYC 306: Professional Development in Psychology

PSYC 306: Professional Development in Psychology

MEF Üniversitesi Profesyonel Gelişim Koordinatörlüğü tarafından İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü bünyesinde verilen psikolojide profesyonel gelişim dersi, psikologların organizasyonel, akademik ve kişisel gelişimi için profesyonel ve kişiler arası yetkinliklerin incelenmesi ve anlaşılmasını sağlarken farklı sektörlerde çeşitli kariyer opsiyonlarının tanıtılmasını hedeflemektedir.

Sosyal Medya