Üniversitemiz Bölümlerine Araştırma Görevlisi Alınacaktır

Üniversitemiz Bölümlerine Araştırma Görevlisi Alınacaktır

 
FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET AÇIKLAMA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Psikoloji
 
Araş Gör. 1 Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler İşletme Araş Gör. 1 İşletme bölümü lisans mezunu olmak, İşletme alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Mimarlık 
 
Araş Gör. 1 Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak
Sanat, Tasarım ve Mimarlık İç Mimarlık
 
Araş Gör. 1 İç Mimarlık veya Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak
Hukuk Kamu Hukuku, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Araş Gör. 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.
Hukuk Özel Hukuk Bölümü, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araş Gör. 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.
Hukuk Özel Hukuk Bölümü, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Araş Gör. 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.
 
Hukuk Fakültesi için:
Ön Değerlendirme Tarihi: 31.07.2017
Sınav Giriş Tarihi: 01.08.2017
Sonuç Açıklama Tarihi: 02.08.2017
 
Diğer Fakülteler için:
Ön Değerlendirme Tarihi: 02.08.2017
Sınav Giriş Tarihi: 07.08.2017
Sonuç Açıklama Tarihi: 10.08.2017
 

GENEL ŞARTLAR
 
  1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
  2. Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak
  3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
  4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
  5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 
ÜNVAN ŞARTLAR
  1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
  2. Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
 
İSTENEN BELGELER
 
- Başvuru dilekçesi
- YÖK formatlı özgeçmiş
- Lisans Diploması
- ALES sonuç belgesinin internet çıktısı
-  YDS sınavından 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belge (Üniversitemizin bu bölümlerinde  %100 İngilizce eğitim yapılacağından Yabancı Dil belgesinin İngilizce dilinden olması)
- Lisans transkript belgesi 
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
- Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi
 
Belgelerin asılları veya onaylı suretleri müracaat sırasında ibraz edilecektir. Kurumumuzca kopyaları alınarak asılları iade edilecektir.
 
MUAFİYET
1. Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak Öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
 
2. Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
 
 

Sosyal Medya