Yüksek Lisans Tez Süreci

2023-2024 Güz Dönemi Yüksek Lisans Tez Takvimi
29 Aralık 2023 Tez jüri önerilerinin Enstitüye ve danışman tarafından içeriği
onaylanmış tezlerin intihal kontrolü için Enstitüye iletilmesinin son günü.
(Tezli yüksek lisans öğrencileri)
8-26 Ocak 2024 Lisansüstü tez savunma sınavlarının yapılmasının ve sonuçlarının enstitüye iletilmesinin son günü.
2023-2024 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Tez Takvimi
24 Mayıs 2024 Tez jüri önerilerinin Enstitüye ve danışman tarafından içeriği
onaylanmış tezlerin intihal kontrolü için Enstitüye iletilmesinin son günü.
(Tezli yüksek lisans öğrencileri)
27 Mayıs - 13 Haziran 2024 Lisansüstü tez savunma sınavlarının yapılmasının ve sonuçlarının enstitüye iletilmesinin son günü.

Yüksek Lisans Tez Savunma Öncesi

Yüksek lisans tez savunma sınavına girecek olan öğrenciler için tez jürisi oluşturulur. Tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Tez jürisinin Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanması için "Tez Jüri Önerisi Formu"nun Enstitüye tez danışmanı ve/veya öğrenci tarafından iletilmesi gerekmektedir.

Tez Jüri Öneri Formu için tıklayınız.

Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Tutanağı

Öğrenci tez savunmasına girmeden önce "Tez Savunması Jüri Tutanağı"nı bilgisayar ortamında hazırlamalıdır. Savunma sonrası jüri üyelerinden imzaları tamamlamalı ve sonucu içeren tutanağı Enstitüye teslim etmelidir. Savunma tutanağı jüri üyeleri tarafından ıslak imzalı olması gerekmektedir. Mavi tükenmez kalem kullanılması önemlidir.

Tez Savunması Jüri Tutanağı. Tutanak formu için tıklayınız.
Bu tutanak tezin içine basılmayacak, ayrı teslim edilecektir.

Yüksek lisans tez savunması sonunda düzeltme alan öğrenciler de düzeltme aldığına dair imzalanmış “Tez Savunması Jüri Tutanağı" formunu aynı şekilde Enstitüye teslim etmelidir.

Yüksek Lisans Tez Format Kontrolü

Yüksek lisans savunma sınavına giren ve kabul alan öğrenciler tezlerini format kontrolüne göndermeleri gerekmektedir. Öğrenciler, tez danışmanından içeriği tamamlandığına dair onay aldıktan sonra tezlerini word formatında format kontrolü için Tez/Proje Denetim Ekibine (tezproje@mef.edu.tr) iletmelidirler. Tez/Proje Denetim Ekibi sadece format kontrolü yapmaktadır. Diğer sorularınız için Enstitü ile iletişime geçebilirsiniz. 

Yüksek Lisans Tez Teslimi

Yüksek lisans savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tezinin basılı, ciltli ve imzalı halini aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç bir ay içinde Enstitüye teslim etmelidir.

MEF Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Madde 14-

e) Yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve şekil yönünden uygun bulunan en az üç kopyasını ve elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim etmek. (Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin talebi halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.)

Tez ile birlikte teslim edilecek belgeler:

 1. 3 adet ciltli tez (Tez jüri üyeleri tarafından ıslak imzalı olmalı, imzalar mavi mürekkepli kalem ile atılmalıdır)

 2. 3 adet ıslak imzalı tez veri giriş formu ( https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi) - ORCID numarası mutlaka alınmış olmalı ve tez veri giriş formunda bulunmalıdır. ORCID numarası ile ilgili detaylu bilgi veriş giriş alanındaki ORCID bölümünde yer almaktadır. 

 3. 1 adet ıslak imzalı bilgisayar ortamında doldurulmuş olan MEF tez teslim formu. Form için tıklayınız. 

 4. 1 adet CD (içinde jüri onay sayfası olmayan pdf olarak kaydedilmiş tez, İngilizce ve Türkçe ayrı ayrı özet sayfaları. CD üzerine isim, soyad ve referans numarası yazılacak)
  CD içindeki pdf formatındaki tez veri formunda bulunan referans numarası ile kaydedilecek.
  Örn: 12345678.pdf
          12345678_Türkçe_Özet.pdf
          12345678_İngilizce_Özet.pdf

 5. Türkçe ve İngilizce özet sayfalarından 2 kopya çıktı.

 6. Tez Savunması Jüri Tutanağı. Tutanak formu için tıklayınız. Form bilgisayar ortamında doldurulacaktır.
  Savunma tutanağı jüri üyeleri tarafından Islak imzalı olması gerekmektedir. Bu tutanak tezin içine basılmayacak, ayrı teslim edilecektir.

Düzeltme Alan Öğrenciler

Yüksek lisans tez savunması sonunda düzeltme alan öğrenci düzeltme aldığına dair imzalanmış “Tez Savunması Jüri Tutanağı" formunu 1 ay içinde Enstitüye teslim etmelidir. Tez düzeltmesi alan öğrenciler, 3 ay içinde tekrar savunmaya çıkmalı ve tezleri için düzeltme döneminde tüm aşamaları tekrarlamalıdır.

Başarısız Olan Öğrenciler

Savunma sonunda başarısız olan öğrenci başarısız olduğuna dair "Tez Savunmasu Jüri Tutanağı" formunu 1 ay içinde Enstitüye teslim etmelidir.

MEF Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
Madde 13-
(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi reddedilen öğrencinin tez sınav tarihinden itibaren beş gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin talebi üzerine, tezsiz yüksek lisans programının eksik kalan gereklerini tamamlamak için öğrenciye bir dönem ek süre verilir.