Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans

Mezuniyet koşulları ve diploma
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
a) Mezuniyet yükümlülükleri kapsamında belirtilen tüm dersleri, dönem projesini ve toplam AKTS kredisini başarıyla tamamlamak.
b) İlgili Enstitü Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan yayın, proje, ödül gibi mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak.
c) Mezuniyet yükümlülüğüne sayılan derslerden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Dönem projesi raporunun akademik danışman tarafından onaylanmış hali, akademik takvime göre eksik notların tamamlanması için son tarihe kadar Anabilim Dalı Başkanı onayıyla ilgili Enstitüye teslim edilir.