Eğitim ve Öğretim

Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi

MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi

MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi’nin vizyonu ”21. yüzyıl yöntemleri ve yaklaşımlarını kullanarak MEF Üniversitesini yenilikçi öğrenme ve öğretmede uluslararası seviyede lider konuma getirmek”, misyonu ise “Flipped Learning (Tersyüz Öğrenme)’in öğrenme ve öğretme etkinliğini geliştirmek ve güçlendirmek”tir.
 
AMAÇ VE FAALİYETLER:
Merkez’in vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek üzere, Merkez, aşağıdaki şekillerde işbirlikleri, danışmanlık, eğitim, kaynak sağlama ve destekleme faaliyetlerinde bulunacaktır:
 
 1. Öğrenciler: Merkez kapsamında üniversitenin öğrenme/öğretme misyonunu gerçekleştirmek üzere, öğrenme eğitim programları, Uğrak Merkezi (Drop-In Center), Blackboard üzerinden akademik destek, MEF Üniversitesi Öğrenci Akıl Hocalığı Programı ve MEF Üniversitesi Öğrenme Ödülü aktiviteleri ile öğrenci öğrenmesi teşvik edilecektir.
 1. Akademisyenler: Merkez, MEF Üniversitesi akademisyenlerinin mesleki ve fikirsel gelişimlerine aşağıdaki şekillerde katkıda bulunacaktır:
  • Flipped öğretme ve öğrenme teori ve uygulamalarının paylaşıldığı eğitici-akademisyen topluluğunun teşvik edilmesi ve desteklenmesi
  • Fakülte ve akademik birimlerin öğretme yöntem ve metodolojilerinin geliştirme, uygulama ve değerlendirmelerine yardımcı olmak
  • Ulusal ve uluslararası yükseköğretimde MEF Üniversitesi eğitimcilerinin ileri görüşlü, sürekli gelişime yönelik, ileri teknolojileri, yaratıcılık, liderlik ve araştırma yetkinliklerini kullanan eğiticiler olmalarını desteklemek
  • Bu hedeflere ulaşabilmek için akademik kadro, öğrenciler ve idari kadro açılarından gerekli olan altyapıyı ve ilham verici ortamı kurmak ve sürdürülebilir kılmak
 
Bu hedeflerin gerçekleşmesi amacıyla Merkez yeni eğitimcilere; eğitim tasarım desteği, çalıştay, Blackboard üzerinden MEF Üniversitesi Flipped Learning Öğretim Tasarım Eğitimi, MEF Üniversitesi Eğitmen Uğrak Merkezi, MEF Üniversitesi Eğitmen Akıl Hocalığı Programı ve MEF Üniversitesi Öğretmen Ödülleri konularında yönlendirme ve destek verecektir.
 
Faaliyetler
Merkez’in temel faaliyetleri; MEF Üniversitesi akademik kadro ve öğrencileri ile sosyal medya kanalları aracılığı ile bilgi, fikir ve yayınlar paylaşmak, MEF Üniversitesi akademisyen kadrosuna, öğrencilerine ve ziyaretçilere yönelik Merkez web sayfası oluşturmak, Flipped Learning ders tasarımları ve derslerin verilmesi ile ilgili kalite garantisi kriterleri oluşturmak, ara dönem ders değerlendirmeleri ve eğitimcilere ders takibi desteği vermek, MEF Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına dış akreditasyon konusunda destek vermek, kalite garanti kriterlerinin yerine getirilmesinin takibi ile ilgili MEF Üniversitesinde öğretim konusunda araştırmalara nezaret etmektir.
 
Merkez, eğitimde kullanılacak teknolojik ürünlerin ve ilgili firmaların seçimi, MEF Üniversitesinde mevcut eğitim teknolojilerinin kullanımı ve eğitmenlerin eğitimi konularında Eğitim Teknolojileri Koordinatörü ile birlikte çalışacaktır. Merkez aktiviteleri çerçevesinde konferans sunumları, yayınlar, tanışma toplantıları vb. organizasyonlar da düzenlenerek diğer kurumlarla da bu yönde işbirlikleri ve paylaşımlar geliştirilecektir.
 
Merkez Organizasyon Yapısı
 1. Merkez, Merkez Müdürü tarafından yönetilir. Merkez Müdürü, Rektör tarafından üç yıl süre ile atanır.
 2. Merkez Danışma Kurulu, Rektör onayı ile atanan toplam 9 üyeden oluşur. Üyeler Merkez Müdürü, Eğitim Teknolojileri Koordinatörü ve fakülte ve yüksekokulların temsilcileridir. Yıl içerisinde, Merkez Danışma Kurulu toplantılarına, görüşülecek konuya bağlı olarak konuk konuşmacılar veya geçici üyeler davet edilebilir.

Merkez Müdürü

Dr. Caroline Fell Kurban, MEF Üniversitesi’ndeki Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi’nin direktörüdür. Ayrıca Eğitim fakültesinde ders vermektedir. Yirmi yıllık kariyeri boyunca birçok okul ve üniversitede dersler, eğitimler vermiş ve yöneticilik yapmıştır. Jeoloji alanında lisans derecesi, Yabancılara ikinci dil olarak İngilizce Öğretimi (TESOL) yüksek lisansı, Teknoloji ve Eğitim tasarımı alanında yüksek lisansı, ve uygulamalı Dil Bilimi alanında doktorası vardır.
 
2014 Mart’ta MEF Üniversitesi kurucusu Dr. Arıkan ve MEF Üniversitesi’nin kurucu rektörü Profesör Doktor Şahin, Fell Kurban’ı Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi’nin kurucu direktörü olmak ve Flipped Learning’i (Tersyüz Öğretim) üniversite bünyesinde harekete geçirmek için davet etti. Bu pozisyona başladığından beri Fell Kurban, Flipped Learning alanındaki bilgi ve tecrübesini süratle geliştirmekte. Haziran 2016’da Kuzey Colorado Üniversitesi’ndeki Flipped Öğrenim Akademisi onu baş konuşmacı olarak davet etti.  Temmuz 2016’da Fell Kurban, Flipped Learning Global Initiative (FLGI) ilk araştırma görevlisi olmak için davet edildi. Prof. Dr. Muhammed Şahin ile birlikte “Yüksek Öğrenime Tersyüz Yaklaşım: Bugünün bilgi ekonomileri ve toplumları için Üniversiteler tasarlamak” adlı ilk kitabını yazdı. 2018’de FLGI Global Standartlar Topluluğu’nun eş başkanı olmaya davet edildi ve özel konuşmacı olarak FLGI Yüksek Öğrenim Online Kursu’nda konuştu. 2019’ da Fell Kurban iki kitap daha yazdı; “Yeni Üniversite modeli: Yüksek öğrenimde Tersyüz Öğrenimi başarmak – inanılmaz basit bir kılavuz” ve “Yeni Üniversite Modeli: Tersyüz, Uyarlanır, Dijital ve Aktif Öğrenme – bir gelecek perspektifi”. Ayrıca, Tersyüz Öğrenim Yüksek Eğitim konferansında baş konuşmacı olmak üzere Kuzey Colorado üniversitesine davet edildi.
 
Fell Kurban şu anda Global Terminoloji Projesinin başkanı, yönetim kurulu üyesi ve Aktif Eğitim Sanat ve Bilimleri Akademisinde araştırma görevlisi.

Email: kurbanc@mef.edu.tr   Bağlantı Kur:   facebook 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x