Eğitim ve Öğretim

Covid-19

COVID-19 öncesi ve sonrası MEF Üniversitesindeki Uygulamalar

Uzaktan Öğretim Faaliyetleri:

Dünya yükseköğretimini yakından takip eden MEF Üniversitesi COVID-19 konusunda Şubat ayının ortasından itibaren acil eylem planı hazırlamaya başlamış, Covid-19’un ülkemizde  görülmesi durumunda uygulamaya koyacağı planlarını yaklaşık bir ay önceden belirlemiştir.

Akademisyenlere Verilen Eğitimler:
Bildiğiniz gibi üniversitemiz akademisyenleri eğitim-öğretime başladığımız 2014 yılında bu yana flipped learning eğitim-öğretim deneyimi kazanmıştır ve bu uygulamalarında Blackboard Öğretim Yönetim Sistemini kullanmaktadır. Bu deneyim son derece önemli olsa da akademisyenlerimizin (senkron) eğitim deneyimi sınırlıdır. Bu nedenle ilk olarak öğretim üyelerine canlı online dersler için eğitim vererek bölümler bazında çalıştaylar düzenlenmiş ve öğrencilerin katılımıyla deneme eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 

Üniversitemizde canlı interaktif online dersler için Blackboard Collaborate platformu kullanılmaktadır. 50’si Yabancı Diller Yüksekokulundan olmak üzere, toplamda 170 öğretim üyesine küçük gruplar halinde yüz yüze Blackboard Collaborate eğitimi verilmiştir. Yüz yüze eğitime katılamayan akademisyenlerimiz için ise Blackboard üzerinden eğitim materyalleri paylaşılmış ve isteyenlere birebir online destek verilmiştir. Online derslerin başladığı 23 Mart 2020’ye kadar toplamda 50 derste, 850 öğrencinin katılımıyla denemeler yapılmıştır. 

Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları:
Blackboard teknik destek birimimiz, Collaborate platformunu kullanacak eğitimciler ve öğrenciler için video anlatımlı yardım sayfaları oluşturmuştur (howto.mef.edu.tr). Tanıtım dönemlerinde aktif olarak kullandığımız canlı chat ve call center altyapısı, canlı online derslerin başladığı 23-27 Mart 2020 haftasında öğrencilere destek vermek amacıyla kullanılmıştır.

23 Mart 2020’de online eğitime başlamadan önce, tüm öğrencilerimize ve yarı zamanlı akademisyenlerimize bilgisayar ihtiyaçları sorulmuştur. Talep eden tüm öğrencilerimize ve yarı zamanlı akademisyenlerimize hiç kullanılmamış Chromebook’lar 23 Mart’tan önce ellerinde olacak şekilde kargo ile gönderilmiştir. 

Ayrıca bu süreçte öğrencilerin çeşitli konulardaki (akademik veya kişisel) soru ve sorunlarına Öğrenci Dekanlığı tarafından düzenli olarak yanıt verilmiştir.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında yurt dışında izinli olarak bulunan öğretim üyelerimiz ve Erasmus programına katılan öğrencilerimizle hemen temasa geçilmiş, durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alınmış ve kendileri ile sürekli iletişim halinde kalınmıştır.
Erasmus+ programı dahilinde yurtdışında bulunan 7 öğrencimizin Türkiye’ye dönüşü organize edilmiştir. 3 öğrencimiz de Türkiye’de kalarak hak kazandıkları halde bu programa katılmaktan vazgeçmiştir. Öğrencilerimizin bu süreçte yaptığı harcamaların tümü Erasmus+ bütçesinden karşılanmıştır. Geri dönüş yapan öğrencilerimizden bazıları yurtdışındaki derslerine online devam etme kararı almış, geri kalanları ise MEF’te istedikleri derslere kayıt edilmişlerdir. Tüm bu süreç Ulusal Ajans ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülmüştür.      

Senkron ve Asenkron Uygulamalar:
Derslerin senkron ve asenkron işlenmesi ve sınavlar hakkında daha fazla detay için 16 Mart 2020’de MEF Üniversitesi'nde Dijital Öğrenme ve Covid-19 Sonrası Online Eğitime Geçiş Stratejisi  hazırlanmıştır. 

MEF Üniversitesi’nden Canlı İnteraktif Online Ders İşlenişi İle İlgili Öneriler isimli 7 sayfalık online eğitim kılavuzu Öğrenme ve Öğretme Merkezi desteğiyle kaleme alınmış, 23 Mart 2020’de üniversitemizdeki akademisyenler ve sosyal medya üzerinden de tüm Türkiye ile paylaşılmıştır.  

Sınav Uygulamaları:
MEF Üniversitesi yönetimi üç yıl önce akademisyenlerine sınav odaklı bir öğrenme değerlendirmesi yerine,  proje/ürün odaklı bir değerlendirme yapmalarını önermiştir. 2019-2020 akademik yılın başında yapılan araştırmada derslerin %45’in proje/ürün odaklı olduğu görülünce, dönemin başında mümkün olan tüm derslerde proje/ürün odaklı bir modele geçilmiştir.

Hukuk Fakültesi mevcut eğitim şekli ve ders içerikleri sebebiyle, ödev seçeneklerinin dışında ayrıca Final ve Bütünleme programını uygulamıştır. Final ve Bütünleme sınavı için de online sınav sistemlerinin sunduğu imkanları verimli bir şekilde uygulamak için çalışmaktadır. Farklı soru tiplerinde soru havuzu oluşturarak, öğrencilere bu havuzdan rastgele atanan sorularla gerçekleştirilen online sınavlar (Blackboard Test), proje sunumları ve az mevcutlu sınıflarda online olarak yapılan sözlü sınavlar öğrenme değerlendirilmesi için tercih edilen yöntemler olmuştur. Bunun yanı sıra, çözüm ortaklarımız olan Pearson, McGraw Hill ve Cengage yayınevlerinin yapay zeka destekli dijital platformlarının kullanıldığı derslerde, bu platformların sağladığı online sınav olanakları da kullanılmıştır.

Bazı öğretim üyeleri, final sınavlarında kullanmak üzere Respondus ve Proctorio online gözetmenlik teknolojileri ile denemeler yapmaktadır. Psikolojik açıdan herkesin zor günler geçirdiği bu dönemde, hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, hareket noktamız öğrencilerimize duyduğumuz güvendir.

Diğer Destekler:
MEF Üniversitesi, üç yıldır bazı derslerde Pearson, McGraw-Hill ve Cengage yayınevlerine ait  yapay zeka destekli dijital platformları kullanmaktadır. MEF Üniversitesi bu platformları kurumsal olarak kullanan tek üniversitedir. Yani, platformları akademisyenlerimizin isteği doğrultusunda  kurum olarak seçmekte ve ücretini üniversite olarak ödemekteyiz. Bu şekilde öğrencilerimize bu platformlara ücretsiz erişim olanağı sağlamaktayız. Salgın sürecinde, bu üç yayınevi, platformlarındaki 4000 adet yapay zeka destekli dijital dersleri ve 70.000 adet normal dijital kitabı 30 Haziran 2020’ye kadar MEF Üniversitesi’nin kullanımına ücretsiz olarak açmıştır.

Coursera ve edX ile bir yıldır yürütmekte olduğumuz işbirliğimiz sayesinde, her iki platform da MEF Üniversitesi’ne 30 Eylül 2020 tarihine kadar 5000 kullanıcı girişli sınırsız, ücretsiz giriş hakkı tanımıştır. Öğrencilerimiz başta olmak üzere, akademik ve idari çalışanlarımız ile birlikte mezunlarımız da bu haktan faydalanabilecektir. Her MEF’li istediği kadar ders ya da sertifikalı program alabilecek, başarı ile tamamlayanlar sonunda Coursera’dan ve edX’ten ücretsiz resmi sertifikalarına sahip olabileceklerdir. 


Topluma Hizmet Uygulamaları:

Üniversitemizin Covid-19 sürecinde #EvdeKal çağrısı, sosyal izolasyonun sağlanması ile ilgili yürüttüğü topluma hizmet uygulamaları ve detayları aşağıda yer almaktadır.
 

Eğitim Fakültesi Online Uygulama Okulu
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, MEF Online Uygulama Okulu’nda Türkiye’nin dört bir yanından 500’den fazla ilk ve ortaöğretim öğrencisine sosyal sorumluluk kapsamında İngilizce ve Matematik öğretmekte ve psikolojik destek vermektedir.
 
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Covid-19 salgını nedeniyle okullar kapanınca K12 öğrencilerine destek olmak için MEF ONLINE UYGULAMA OKULU’nu kurmuştur. Eğitim Fakültesi öğrencileri MEF Üniversitesi akademisyenleri eşliğinde ilk ve ortaokul öğrencilerine ders vermekte ve psiko-sosyal destek sağlamaktadır. 30 Mart’tan bu yana Türkiye’nin dört bir yanından online okula kayıt yaptıran öğrencilere akademik ve psikolojik destek verilmektedir. Gönüllülük esasına dayalı bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan online okulda görev alan MEF Eğitim Fakültesi öğrencileri hem online öğretmenlik ve danışmanlık deneyimi kazanmakta hem de bu süreçte birçok öğrenciye yardımcı olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Kurmuş olduğumuz Online Uygulama Okulunda yer alan üç farklı programın detaylarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:
 
 
Eğitim Fakültesi DERSDEM
Üniversitemizin açıldığı 2014 yılından bu yana yürütülen sosyal sorumluluk uygulaması olan DERSDEM birebir ders çalıştırma projesi ihtiyacı olan binlerce öğrenciye eğitim fakültesi öğrencilerinin on binlerce saat ders çalıştırdığı bir platformdur. DERSDEM PROJESİ’nde sadece MEF Üniversitesi öğrencileri değil diğer üniversitelerden öğrenciler de görevlendirilmektedir. Bu proje de COVID-19 sürecinde online olarak devam ettirilmiştir. Projeyi MEF Okulda Üniversite Kulübü’nde görevli öğrencilerimiz yönetmektedir. Şu anda eğitim fakültemizden 42 öğrenci, 81 ilk ve ortaokul öğrencisiyle bilgisayar ortamında buluşarak canlı interaktif ders çalıştırmaktadır. İhtiyacı olan her öğrenciye en az 25 saat bireysel ders verilmektedir. Detaylı Bilgi: DERSDEM Birebir 
 
Öğrenci Kulüplerimiz, Sosyal, Kültürel ve Sporla İlgili Aktiviteler, Söyleşiler
Üniversitemiz öğrencilerinin evde kaldıkları süre içinde sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine destek olmak için Öğrenci Kulüp aktiviteleri devam ettirilmiş, yapılan canlı yayınlar ile bu etkinliklerin MEF Üniversitesi dışında da birçok kişiye ulaşılması sağlanmıştır. 

#EvdeKal MEFteKal
Covid-19 sürecinde #EvdeKal’an kişiler için eğitimden geleceğe, meslekten kariyere, mezunlara kadar birçok konunun konuşulduğu bir söyleşi dizisi sosyal medya ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.  #EvdeKal MEFteKal Söyleşileri
 
Lise Öğrencileri ve Aileler için Kariyer Zirveleri 
YKS’ye girecek Lise öğrencileri ve aileleri için Üniversite hazırlık sürecinde destek olmak için Online Kariyer Zirveleri ile Online Aile Zirvesi organize edilmiştir.  
 

Salgın Sonrasında Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Uygulamalar ve Yeni Düşünceler:

Salgın sürecinde MEF Üniversitesi olarak elde edilen canlı interaktif online eğitim deneyimimizle, salgın sonrasında da belirli derslerde ve oranlarda online eğitime devam edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu konuda YÖK’ün de üniversiteleri rahatlatıcı bir genel karar alacağını tahmin ediyoruz. Hatta YÖK’ün online eğitimi belirli oranda zorunlu yapması gerektiğini düşünmekteyiz, bunun için bir alt ve üst oran belirlenebilir.

Üniversitelerdeki eğitim sistemlerinin de değişeceğini, özellikle MEF Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana uyguladığı flipped learning eğitim-öğretim sisteminin daha da yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Flipped learning,  derslerdeki içerik aktarımını sınıfın dışına çıkarmaktadır, sınıfta ise daha çok öğrenmenin üst basamakları olan uygulama, yorumlama, analiz ve yaratma faaliyetleri gerçekleşmektedir. Online eğitimde de en önemli olay içeriğin aktarılmasıdır ve bu aktarma olayı dersten önce sağlanmalıdır. Derste ise aktif öğrenme gerçekleşmelidir.  Bu kapsamda içeriğin önceden aktarılmasına katkı sağlayan, MEF Üniversitesi’nin 3 yıldır kullandığı yapay zeka destekli ders platformlarının yaygınlaşmasını öngörüyoruz.
 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x