Yabancı Diller Yüksekokulu

Değerlendirme

Değerlendirme

 
Derslerin kısmen çevrimiçi, kısmen yüz yüze yapılması durumunda, tüm değerlendirmeler (Konuşma ve Sunumlar hariç) kampüste yüz yüze yapılacaktır. 2021-2022 akademik yılında dersler %100 çevrimiçi olursa, tüm değerlendirmeler çevrimiçi olarak yapılacaktır. Eğitmeniniz bunun nasıl olacağı hakkında sizinle bilgi paylaşacaktır. Bu talimatları çok dikkatli bir şekilde izlemeniz önemlidir)
 
1.Düzey, 2. Düzey, 3. Düzey ve 4. Düzey Değerlendirmesi
Öğrenciler kurslar süresince daimi olarak değerlendirilirler. Ders geçme notlarına katılan dört ana alan vardır:
 • Dil ve becerileri değerlendirmeleri
 • Çevrimiçi ödevler
 • Derse katılım notu
  Kısa sınavlar ve değerlendirmeler
  1. Düzey – 4. Düzey arası
 Toplam %  Modül   toplamı %
 • 1 sözcük bilgisi sınavı
    % 4  
 • Blackboard 2 üniteli kelime testi
    % 3    % 75
 • 1 dilbilgisi sınavı
    % 4
 • 2 okuma değerlendirmesi
   % 14
 • 3 Kitapçık yazma değerlendirmesi
 • 2 yazma değerlendirmesi
    % 4
   % 14
 • 2 dinleme değerlendirmesi
   % 14
 • 1 video projesi
 • 2 konuşma değerlendirmesi
    % 4
   %14
 Çevrimiçi çalışmalar (Günlük ya da haftalık   olarak yapılmak üzere programlanmış   Blackboard, Pearson’s MyEnglishLab ve   Globed’s Achieve3000 uygulamaları)    % 15    % 15
 Derse katılım (her iki haftada bir değerlendirilir)    % 10    % 10
 
Öğrencilerin bir üst düzeye başarıyla ‘Kesin geçiş’ alması için genel not ortalamasının %68 veya üstü olması gerekmektedir. %64 ve %68 arası genel not ortlamasına ulaşan öğrenciler bir üst düzeye ‘koşullu geçiş’ alacaklardır. Bu öğrencilerin bir sonraki düzeyde başarılı olup bir üst düzeyden devam edebilmeleri için %66 ve üstü genel not ortalamasına ulaşmaları gerekmektedir. Eğer %66’dan düşük not alırlarsa koşullu olarak geçmiş oldukları düzeyi tekrar etmeleri zorunludur.
 
Sınıf içi Kısa Sınav ve Değerlendirmeler, 1. Düzey – 4. Düzey arası
 • Kısa sınav ve değerlendirmeler öğrencinin toplam puanının % 75’ini oluşturur. Öğretim Görevlileri modül süresince öğrenciyi düzenli olarak değerlendirmeye alarak ilerlemesini izlerler ve gerektiğinde ek destek sunabilirler. Öğrenciler de kendi gelişmelerini izleyebilirler.
 • Bütün sınavların sonuçları ve değerlendirmeler öğrencilerin bütün notlarını tek bir yerde görebilmeleri için Blackboard not defterine girilir.
 • Bir sınav ya da değerlendirmeye katılmayan öğrenci geçerli bir tıbbi rapor sunmadığı takdirde 0 (sıfır) puan alır ve not defterinde bu puan ayrı tutulur. Bu durumda telafi sınavı ve değerlendirme yapılmaz. 
 • Öğrencilere geribildirim amacıyla ontrol edilmiş sınav kağıtlarını ve değerlendirmeleri görme olanağı sağlanır. Bu, öğretim görevlileri ile birlikte küçük gruplar halinde yapılır.
Dilbilgisi ve Sözcük Bilgisi Sınavları
Öğrencilere modül sonunda bir dilbilgisi ve bir sözcük bilgisi sınavı verilir. Sınavlar önceki derslerde yapılan konuları kapsar ve öğrencilere öğrendiklerini sürekli olarak gözden geçirmeye teşvik etmeyi amaçlar. Dilbilgisi ve Sözcük Bilgisi sınavları aynı günde sunulmaktadır. Blackboard'da, öğrencilerin modül boyunca derslerinde işlenen yeni kelimeleri gözden geçirmelerine ve hatırlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan iki üniteli kelime testleri de vardır.
 
Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma Değerlendirmeleri
Modül boyunca her beceri için iki değerlendirme yapılır. Konuşma değerlendirmesi bir öğretim görevlisi ile birlikte iki ya da üç kişilik öğrenci grupları halinde yapılır ve kaydedilir. Ayrıca, modülün sonuna doğru teslim edilmesi gereken bir konuşma video projesi de vardır.
 
Yazma, kitapçık yazma değerlendirmesi ve iki sınıf içi yazma değerlendirmesi ile ölçülür. Yazma ve Konuşma değerlendirmelerinin ikisi de standartlaştırılmış yönergelere göre puanlanır.
 
Tüm beceri değerlendirmeleri ders saatinde yapılır.
 
Çevrimiçi Değerlendirme, 1. Düzey – 4. Düzey arası
Çevrimiçi uygulamalar öğrencileri Teknik Donanımlı Öğrenim (Flipped Learning) ortamına hazırlar ve öğrencinin toplam puanının %15’ini oluşturur. Öğrenciler derslerin çoğundan önce Blackboard’da bir video izlerler ve bu videoya ilişkin pratik uygulamalar yaparlar.
 
Her hafta öğrencilere MyEnglishLab’da (MEL) ders sonrası çevrimiçi uygulamalar verilir. Bu uygulamalar sınırsız kere yapılabilir. Öğretim görevlisi öğrencilerin ortalama puanlarını Blackboard not defterine kaydeder.
 
Ders kitabının iki ya da üç ünitesi tamamlandığında, öğrenciler Blackboard’da ünite sonu dilbilgisi testini yaparlar.
 
Öğrencilerden Globed'in Achieve3000 çevrimiçi okuma platformunda iki buçuk haftalık bir süre boyunca on iki makaleyi okumaları ve soruları yanıtlamaları beklenmektedir. Bu okuma makaleleri, öğrencilerin okuma becerilerini geliştirirken, onların fakülte derslerinde görecekleri kelimelerle de karşılaşmalarını amaçlar.
 
Blackboard’da tamamlanan görevler ve testler için puanlar öğrencinin Blackboard not defterinde otomatik olarak görüntülenir. Ders kitabının her iki ünitesinin çevrimiçi çalışmaları tamamlandıktan sonra MEL notları öğretim görevlisi tarafından girilir. Achieve3000 notları da eğitmenler tarafından haftalık olarak girilir. Bu, öğrencilerin bir modülde çevrimiçi performanslarını sürekli olarak izleyebilecekleri anlamına gelir. Çevrimiçi notların% 15'i aşağıdaki gibi ayrılmıştır:
 • Sınıf öncesi videolar + görevler (Blackboard) = %4
 • Sınıf sonrası uygulama (MEL) = %4
 • Ünite sonu testleri (Blackboard) = %3
 • Achieve3000 okuma uygulamaları = %4
Bütün çevrimiçi uygulamaların ve testlerin son tarihleri vardır. Öğrenciler uygulamaları bu tarihlerden önce tamamlamalıdırlar. Tarihler öğretim görevlilerinin öğrencilere her modülün başında verdikleri ayrıntılı günlük programda net olarak belirtilir. Bu belgeye Blackboard’dan da ulaşılabilir. Eğer dersler (kar yağışı vb) herhangi bir nedenle iptal edilse bile bu tarihler değişmez. Bu tarihleri takip etmek her öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
 
Video projeleri,  1 – 4. Düzeyler
Video projeleri, öğrencilerin öğrendikleri dili sözlü bir video projesi şeklinde pekiştirmeleri için yararlı bir yol sağlar. Konular her modülün başlarında öğrencilerin seçebileceği şekilde sunulur ve bir modülün bitiminden birkaç gün önce teslim edilmesi gerekir, bu nedenle öğrenciler hazırlanmak, pratik yapmak ve videoyu kaydetmek için bolca zamana sahiptir. Sağlanan konular, öğrencilerin geliştirdikleri dili kişisel olarak kullanmalarına olanak tanır. Video projesi, ders notu toplamının %4'ü değerindedir.
 
Fakülte Hazırlık Düzeyi Değerlendirme
(*Derslerin kısmen online, kısmen yüz yüze yapılması durumunda tüm değerlendirmeler (Konuşma ve Sunum hariç) kampüste yüz yüze yapılacaktır. 2021-2022 akademik yılında dersler %100 çevrimiçi olursa, tüm değerlendirmeler çevrimiçi olarak yapılacaktır. Eğitmeniniz bunun nasıl olacağı ile ilgili bilgileri sizinle paylaşacaktır. Bu talimatları çok dikkatli bir şekilde uygulamanız önemlidir)
 
Fakülte Hazırlık Düzeyi, öğrencilerin fakülte derslerine başlamadan önce akademik dil becerisi ve yetkinliklerine ile tanışmalarına yönelik olarak programlanmıştır. Bu nedenle de değerlendirme sistemi 1. ve 4. Düzey arası yapılan değerlendirmeden farklıdır.
 
  Toplam % Modul toplamı %
Proje Ödevi
 • Proje aşamaları
 • Poster
 • Poster sunumu
 
   5%
   5%
   5%
   15%         75%
3 Dinleme ve Not Alma Değerlendirmesi
Dinleme&Not Alma 1: 5%
Dinleme&Not Alma 2: 8%
Dinleme&Not Alma 3: 10%
    23%
2 Okuma and Yazma değerlendirmesi
Okuma&Yazma 1: 5%
Okuma&Yazma 2: 8%
Okuma&Yazma 3: 10%
    23%
4 Kelime Bilgisi Testi-Blackboard     4%
1 Konuşma Değerlendirmesi     10%
Çevrimiçi Ödev (günlük ya da haftalık olarak tamamlanması gereken Blackboard ya da Globed’s Achieve3000 çalışmaları)     15%     15%
Derse Katılım (her iki haftada bir)     10%     10%
 
Fakülte Hazırlık Düzeydeki öğrencilerin dersi geçmeleri ve YDYO'daki çalışmalarını tamamlayabilmeleri için toplam ders notunun %65 ve üzeri olması gerekir.
 
Proje Ödevi, Fakülte Hazırlık Düzeyi
Proje ödevi Birleşmiş Millletler Sürdürülebilir Ortaklık Hedeflerine dayanır. Öğrenciler proje grupları halinde çalışmak üzere bir hedef belirleyerek, proje adımları serisi üzerinde çalışarak poster ve sunum hazırlayacaklardır.
 • Üç proje adımı puanlaması (toplam %5). Öğrenciler 0 (yapılmadı), 1 (beklenen kriterin birazını karşılıyor), 2 (beklenen kriterin çoğunu karşılıyor), ya da 3 (beklenen kriterin neredeyse hepsini karşılıyor), ya da 4 (beklenen kriterin tamamını karşılıyor) olarak puanlandırılır.
 • Poster (%5). Yönergelere göre puanlandırılır.
 • Sunum (%5). Yönergelere göre puanlandırılır.
Dinleme ve Not Alma Değerlendirmesi, Fakülte Hazırlık Düzeyi
Üç dinleme ve not alma değerlendirmesi. Bu alanda sizlere yardımcı olabilmesi açısından Fakülte Hazırlık Düzeyinin başlarında sizlere Dinleme&Not Alma değerlendirmesinin bir deneme sürümüne erişim sağlanacaktır. Bunun bir değerlendirmesi olmayacaktır. Her bir değerlendirmenin ağırlık yüzdesi artar (%5'ten %8'e, %10'a), böylece öğrenciler ilerledikçe artan uygulamadan ve dile maruz kalmalarından faydalanırlar.
 • Değerlendirme süresinin ilk 20 dakikası boyunca BlackBoard sisteminde bir ders videsouna erişim açılır
 • Öğrenciler izler, dinler ve not alırlar
 • Video bittikten sonra sorular paylaşılır. Öğrenciler aldıkları notlardan yararlanarak soruları 20 dakika içinde yanıtlarlar
 • Öğrenciler aldıkları notlar üzerinden değil verdikleri cevaplar üzerinden değerlendirilir
Okuma ve Yazma Değerlendirmesi, Fakülte Hazırlık Düzeyi
Üç Okuma ve Yazma değerlendirmesi. Bu alanda sizlere yardımcı olabilmesi açısından Fakülte Hazırlık Düzeyinin başlarında sizlere Okuma&Yazma değerlendirmesinin bir deneme sürümüne erişim sağlanacaktır. Bunun bir değerlendirmesi olmayacaktır. Her bir değerlendirmenin ağırlık yüzdesi artar (%5'ten %8'e, %10'a), böylece öğrenciler ilerledikçe artan uygulamadan ve dile maruz kalmalarından faydalanırlar.
 • Bir okuma metni, değerlendirme gününden üç gün önce Black Board sisteminde erişime açılır ve değerlendirmenin olacağı dersin hemen öncesinde kapatılır.
 • Değerlendirme gününde öğrenciler okudukları metinle ilgili 2 kısa soruya cevap verirler (toplam 4 puan), ve ayrıca daha uzun bir yazı yazmaları istenir- (16 puan)
Konuşma değerlendirmesi, Fakülte Hazırlık Düzeyi
Bir konuşma değerlendirmesi (%10). Konuşma değerlendirmesi bir öğretim görevlisi ile birlikte iki ya da üç kişilik öğrenci grupları halinde yapılır ve kaydedilir.
 
Blackboard kelime bilgisi testleri
Ders kitaplarından bir ünite tamamlandığında, Blackboard'da bir kelime testi kullanılabilir hale gelecektir. Bu test, öğrencilerin ünitede kapsanan kelimeleri gözden geçirmelerini ve geri dönüştürmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Test erişilebilir olduğunda, iki gün boyunca kullanılabilir durumda kalacak ve ardından kaybolacak ve öğrenciler buna erişemeyecektir. Bir test başlatıldığında, öğrencilerin testi tamamlamaları ve göndermeleri için 15 dakikası vardır. Puan, Blackboard not merkezinde otomatik olarak görünecektir. Düzey süresince bu testlerden dört adet vardır ve toplamda ders not toplamının %4'ü değerindedir.
 
Çevrimiçi çalışmalar, Fakülte Hazırlık Düzeyi
 • BlackBoard ders öncesi video testleri (%5). Puanlar otomatik olarak BlackBoard not defterine kaydedilir.
 • BlackBoard UNSDP video testleri (%3). Puanlar otomatik olarak BlackBoard not defterine kaydedilir.
 • Achieve3000 (%7) Öğrencilerin iki buçuk haftalık bir süre içinde 20 makale tamamlayarak %75 ve üzeri puan almaları beklenir. Öğrenciler istedikleri metinleri seçebilirler. Puanlar Achieve3000 platformundan BlackBoard sistemine puanlama günlerinde otomatik olarak aktarılır.
Seçmeli Dersler,  Fakülte Hazırlık Düzeyini 1. Modül ve 3. Modülde başarıyla geçen öğrenciler için, 2. Modül ve 4. Modül’de sunulur.
 
Derse Katılım, Tüm Düzeylerde
Derslerin odağı dilin iletişimsel pratiğidir, dolayısıyla öğrencilerin sınıfta etkin katılımı son derece önemlidir. Sınıfta her zaman İngilizce kullanılmalıdır. Öğretim görevlisi, standartlaştırılmış yönergeler kullanarak öğrencilere her iki haftada bir derse katılım notu verirler. Derse katılım öğrencinin toplam notu içinde %10 ağırlıktadır.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x