Yabancı Diller Yüksekokulu

Değerlendirme

Değerlendirme


1. Düzey, 2. Düzey, 3. Düzey, 4. Düzey Değerlendirme

Öğrenciler kurslar süresince daimi olarak değerlendirilirler. Ders geçme notlarına katılan dört ana alan vardır:
 • Sürekli değerlendirme (sınavlar ve beceri değerlendirmeleri)
 • Çevrimiçi ödev
 • Derse katılım
 • Modül sonu sınavı
 
 Sürekli Değerlendirme   Toplam %    Modül Toplamı %
 • 2 sözcük bilgisi sınavı (11 ve 22. dersler)
     % 5            % 35
 • 2 dilbilgisi sınavı (11 ve 22. dersler)
     % 5
 • 1 okuma değerlendirmesi (25. ders)
     % 3
 • Yazma kitapçığı değerlendirmeleri (devam eden)
 • 1 yazma değerlendirmesi (29. Ders)
     % 4
     % 6
 • 1 dinleme değerlendirmesi (25.Ders)
     % 3
 • 1 konuşma değerlendirmesi (35.Ders)
     % 9
 Çevrimiçi Ödev (Her hafta yapılmak üzere Blackboard, Pearson MyEnglishLab ve Globed’s Achieve3000'de atanmış ödevler)      % 15           % 15
 Derse Katılım (her iki haftada)      % 10           % 10
 EOM Sınavı      % 40           % 40
 
Öğrencilerin bir düzeyden geçebilmeleri için genel not ortalamasının %65 olmak üzere başarı sağlamaları gerekmektedir.

Modül Sonu Sınav (EOM) günü hastalanan ve geçerli bir sağlık raporu sunan öğrencilere Telafi Sınavı verilir.
 
1) Sürekli Değerlendirme
 • Sürekli değerlendirme öğrencinin toplam puanının % 35’ini oluşturur. Eğitmenler modül süresince öğrenciyi düzenli olarak değerlendirmeye alarak ilerlemesini izlerler ve gerektiğinde ek destek sunabilirler. Öğrenciler de kendi gelişmelerini izleyebilirler.
 • Bütün sınavların sonuçları ve değerlendirmeler öğrencilerin bütün notlarını tek bir yerde görebilmeleri için Blackboard not defterine girilir.
 • Bir sınav ya da değerlendirmeye katılmayan öğrenci geçerli bir tıbbi rapor sunmadığı takdirde 0 (sıfır) puan alır ve not defterinde bu puan ayrı tutulur. Bu durumda bütünleme sınavı ve değerlendirme yapılmaz. 
 • Öğrencilere geribildirim amacıyla kontrol edilmiş sınav kağıtlarını ve değerlendirmeleri görme olanağı sağlanır. Bu, eğitmenle birlikte küçük gruplar halinde yapılır.

Dilbilgisi ve sözcük bilgisi sınavları
 
Bir modül süresince öğrencilere iki dilbilgisi ve iki sözcük bilgisi sınavı yapılır. Bu sınavlar önceki derslerde anlatılan konuları kapsar ve öğrencileri öğrendiklerini sürekli olarak gözden geçirmeye teşvik etmeyi amaçlar.
 
Okuma, yazma, dinleme, konuşma değerlendirmeleri
 
Modül boyunca her beceri için bir değerlendirme yapılır. Dinleme ve Okuma değerlendirmeleri aynı günde gerçekleştirilir. Konuşma değerlendirmesi iki eğitmenle birlikte üç ya da dört kişilik öğrenci grupları halinde yapılır ve kaydedilir. Yazma, yazma kitapçıklarının devam eden kullanımı ve sınıf içinde yapılan bir yazma değerlendirmesine göre sonuçlandırılır. Yazma ve Konuşma değerlendirmelerinin ikisi de standartlaştırılmış yönergelere göre puanlanır.

2) Çevrimiçi Değerlendirme
 
Çevrimiçi bölüm öğrencileri Teknik Donanımlı Öğrenim (Flipped Learning) ortamına hazırlar ve öğrencinin toplam puanının %15’ini oluşturur. Öğrenciler derslerin çoğundan önce Blackboard’da bir video izlerler ve bu videoya ilişkin pratik uygulamalar yaparlar. Eğitmenler bu etkinliklerin gerçekleştirilmesini denetlerler.

Her hafta öğrencilere MyEnglishLab’da (MEL) ders sonrası çevrimiçi uygulamalar ve BlackBoard testleri verilir. MyEnglishLab’da (MEL) uygulamalar sınırsız kere yapılabilir. Eğitmen öğrencilerin ortalama puanlarını kaydeder. Ders sonrası testleri bir kere, bir saatlik süre içinde yapılır. Eğitmen öğrencilerin bu testlerden aldığı puanları da kaydeder.
 
MyEnglishLab’da (MEL) her seferinde kurs kitabının kapsadığı iki üniteyi ölçer. Bu puanlar Blackboard not defterine girilir. Blackboard aktivite ve test sonuçları, Blackboard not defterinde hızlıca yansır. 

Öğrencilerden Globed’s Achieve3000 çevrimiçi okuma platformunda her hafta beş makale okumaları ve soruları cevaplamaları beklenir. Bu makaleler, öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmeyi ve fakülte derslerinde ihtiyaç duyacakları kelime türlerine aşina olmalarını amaçlamaktadır.

Çevrimiçi puanların dağılımı şöyledir:
 • Ders öncesi Blackboard videoları + uygulamaları= %4
 • Ünite sonu Blackboard testleri= %3
 • MEL uygulama ve aktiviteleri= 4%
 • Achieve3000 (her hafta 5 makale)= 4%
Bütün çevrimiçi uygulamaların ve testlerin son tarihleri vardır. Öğrenciler uygulamaları bu tarihlerden önce tamamlamalıdırlar. Son tarihler, eğitmenlerin her bir modülün başlangıcında öğrencilere sağladığı günlük modül çizelgesinde açıkça belirtilmiştir. Bu belgeye Blackboard’dan da ulaşılabilir. Eğer dersler (kar yağışı vb) herhangi bir nedenle iptal edilse bile bu tarihler değişmez. Bu tarihleri takip etmek her öğrencinin sorumluluğundadır.

3) Derse Katılım  
 
Derslerin odağı dilin iletişimsel pratiğidir, dolayısıyla öğrencilerin sınıfta etkin katılımı son derece önemlidir. Sınıfta her zaman İngilizce kullanılmalıdır. Okutmanlar, standartlaştırılmış yönergeler kullanarak öğrencilere her iki haftada bir derse katılım notu verirler. Derse katılım öğrencinin toplam notu içinde %10 ağırlıktadır.
 
4) Modül Sonu Sınavı (EOM)
 
EOM, derslerin son gününün ardından ikinci günde yapılır ve öğrencinin toplam puanının %40’ını oluşturur. Beş bölümlü iki saatlik bir sınavdır: dinleme, okuma, dilbilgisi, sözcük bilgisi ve yazma. Sınav, dinleme bölümüyle başlar, dolayısıyla geç gelenler dinleme bölümü bitmeden sınav salonuna alınmayacak ve bu bölüm için 0 (sıfır) puan alacaklardır.
 
Öğrencilere derslerin son gününün ertesindeki gün EOM’a girmeye uygun olup olmadıklarına ilişkin elektronik posta gönderilecektir.

EOM sınav kağıtları iki okutman tarafından okunur.
 
Öğrenciler düzeyi geçip geçmediklerine ve EOM sınav kağıtlarını görme konularına  ilişkin olarak elektronik posta ile bilgilendirileceklerdir.

 

Fakülte Hazırlık Düzeyi Değerlendirme

Fakülte Hazırlık Düzeyindeki değerlendirmeler, öğrencilerin yeni kazandıkları akademik becerilerini uygulamaya koymalarını sağlamak ve onları fakülte derslerinde deneyimleyecekleri değerlendirme türlerine hazırlamak için tasarlanmıştır.

1) Sürekli değerlendirmeler

Proje
Fakülte Öncesi proje çalışması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Ortaklığı (UNSDP) hedeflerine dayanmaktadır. Öğrenciler bir hedef seçmek için takımlar halinde çalışırlar ve bir dizi proje basamağında, poster sunumuna doğru ilerler ve projeleri hakkında röportaj yaparlar. UNSDP proje çalışması, toplam dersin% 25'ine eşittir:
Üç aşamalı proje adımı =% 5
Afiş ve afiş sunumu =% 10
Röportaj =% 10

Dinleme ve Not Alma
Öğrenciler ders sırasında modül süresince 25. derste bir dinleme ve not alma değerlendirmesi yaparlar. Öğrencilerin sınıf derslerinde kendi cihazları üzerinden izlemeleri ve dinlemeleri için kısa bir konuşma veya ders videosuna erişmeleri ve not almaları sağlanır. Daha sonra, kavrama sorularını aldıkları notları kullanarak cevaplarlar. Bu değerlendirme% 12,5 değerindedir.

Okuma ve Yazma
Modül boyunca 29.derste bir Okuma ve Yazma değerlendirmesi vardır. Öğrencilere, değerlendirme gününden iki gün önce bir metni okuma hakkı verilir. Sınıf içi değerlendirme gününde, metinle ilgili iki kısa cevaplı soruya cevap vermeli ve metinle ilgili bir soruya veya soruna uzun bir cevap yazmalıdırlar. Bu değerlendirme% 12,5 değerindedir

2) Çevrimiçi Değerlendirme

İngilizce Hazırlık Programı'nın çevrimiçi öğesinin öğrencileri Flipped Learning yaklaşımına hazırlaması esastır ve bir öğrencinin genel notunun% 15'ine eşittir.
Çoğu dersten önce, öğrenciler Blackboard'da bir video izler ve videoyla ilgili bazı etkinlikleri tamamlar. Eğitmenler bu faaliyetlerin tamamlandığını kontrol eder.

MEL notları, ders kitabının her seferinde iki ünitesinin kapsadığı konular üzerinden hesaplanır. Bu notlar Blackboard not defterine girilir. Blackboard aktiviteleri ve test puanları Blackboard not defterinde hemen görünür.

Öğrencilerden Globed’s Achieve3000 çevrimiçi okuma platformunda haftada sekiz makale okumaları ve soruları cevaplamaları beklenir. Bu makaleler, öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmeyi ve fakülte derslerinde ihtiyaç duyacakları kelime türlerine aşina olmalarını amaçlamaktadır.

Çevrimiçi notların hesap ağırlığı aşağıdaki gibidir:
Ders öncesi Blackboard videoları + aktiviteleri (Akademik becerilerle ilgili) =% 5
Ders öncesi Blackboard videoları + faaliyetleri (UNSDP ile ilgili) =% 3
Achieve3000 ( her hafta beş makale) =%7

Tüm çevrimiçi etkinliklerin ve testlerin tamamlanması için son tarihleri ​​vardır. Öğrencilerin ödev ve aktiviteleri bitiş tarihinden önce tamamlamaları gerekir. Son tarihler, eğitmenlerin her bir modülün başlangıcında öğrencilere sağladığı günlük modül çizelgesinde açıkça belirtilmiştir. Bu belgeye Blackboard içinden de erişilebilir. Dersler herhangi bir nedenden dolayı (örneğin kar) iptal edilirse, bu son tarihler değişmez. Bu son tarihleri ​​takip etmek her öğrencinin kendi sorumluluğundadır.


3) Derse Katılım

Derslerin odağı dilin iletişimsel pratiğidir, dolayısıyla öğrencilerin sınıfta etkin katılımı son derece önemlidir. Sınıfta her zaman İngilizce kullanılmalıdır. Eğitmenler, standartlaştırılmış yönergeler kullanarak öğrencilere her iki haftada bir derse katılım notu verirler. Derse katılım öğrencinin toplam notu içinde %10 ağırlıktadır.
 

4) Modul Sonu Sınavı (EOM)

Modül Sınavının Sonu (EOM) EOM, modülün son dersinden iki gün sonra yapılır ve bir öğrencinin ders toplamının % 25'ine eşittir. Bir Dinleme ve Not alma bölümü ve bir Okuma ve Yazma bölümünden oluşur. Bunlar, modül süresince yapılan değerlendirmelerle aynı şekilde teslim edilir.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x