Ders Planı

Ders Kodu Ders Adı
1. DÖNEM   
BDA 501 Applied Statistics (Uygulamalı İstatistik)
BDA 503 Data Analytics Essentials (Veri Analitiğinin Temelleri)
BDA 505 Big Data Management (Büyük Veri Yönetimi)
BDA 507 Introduction to Computer Programming (Phyton)
(Büyük Veri için Programlamaya Giriş (Python))
   
2. DÖNEM  
BDA 502 Introduction to Machine Learning (Yapay Öğrenmeye Giriş)
BDA 541 Optimization and Simulation (Optimizasyon ve Simülasyon)
BDA 589 Project Proposal (Proje Önerisi ( BDA 591 dersinin ön koşul dersidir))
BDA 5xx Departmental Elective (Seçmeli Ders)
BDA 5xx Departmental Elective (Seçmeli Ders)
   
3. DÖNEM  
BDA 564 End-To-End Big Data Analytics (Uçtan Uca Büyük Veri Analitiği)
BDA 5xx Departmental Elective (Seçmeli Ders)
BDA 591 Project (Proje)

Seçmeli Dersler

  • BDA 522 Yapay Öğrenme II

  • BDA 523 Pazarlama Analitiği

  • BDA 542 Derin Öğrenme

  • BDA 547 Web Analitiği

  • BDA 521 Finansta Büyük Veri Uygulamaları 

  • BDA 551 Model Kurma ve Doğrulama

  • BDA 557 Veri Analitiğinde Vaka Çalışmaları