Araştırma Alanları

Tüketici Davraşı

Tüketici Şikayet Davranışı

Sürdürülebilirlik ve Tüketim

Marka Yönetimi

Finansal Hizmet Pazarlaması

Hizmet Kalitesi

Girişimsel Yönetim

Pazarlama Araştırması

Kobiler ve Girişimcilik

Dinamik Yetkinlikler

Girişimcilik Niyeti

Büyük Veri & Sosyal Medya

Davranışsal Finans

Yüksek Öğretim Finansmanı

Nitel ve Nicel Araştırma Teknikleri

Sermaye Piyasaları

Nörofinans