Araştırma Alanları

Tüketici Davraşı
Tüketici Şikayet Davranışı
Sürdürülebilirlik ve Tüketim
Marka Yönetimi
Finansal Hizmet Pazarlaması
Hizmet Kalitesi
Girişimsel Yönetim
Pazarlama Araştırması
Kobiler ve Girişimcilik
Dinamik Yetkinlikler
Girişimcilik Niyeti
Büyük Veri & Sosyal Medya
Davranışsal Finans
Yüksek Öğretim Finansmanı
Nitel ve Nicel Araştırma Teknikleri
Sermaye Piyasaları