Dış Danışma Kurulu

Murat Yalnızoğlu

1957 yılında doğan Murat Yalnızoğlu, eğitimini İstanbul Erkek Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi ve University of Florida da yüksek endüstri ve sistem mühendisi olarak tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1982 yılında bilgi sistemleri ve yazılım geliştirme alanında girişimci olarak başladı. 1989 yılında Arthur Andersen ve Andersen Consulting firmalarında bilgi teknolojileri odaklı yönetim danışmanlığı alanında çalışmaya başladı. Daha sonra Coopers&Lybrand ve Arge Danışmanlık firmalarında kıdemli yönetici, kurucu ve ortak olarak Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde strateji ve organizasyonel gelişim alanlarındaki danışmanlık projelerini yönetti.

2006 yılından bu yana özellikle çok-işli büyük şirketlerde etkin kurumsal yapıların oluşturulması çalışmalarına yoğunlaştı. Yönetim kurulu çalışmalarının etkinliğinin artırılması, kurumların "baştan" doğru yapılanarak, önemli gelişimlerini sağlama alanında çok sayıda çalışma gerçekleştirdi. Yönetim danışmanlığının yanı sıra, çok sayıda şirkette yönetim kurulu üyeliği sorumluluğu üstlendi. Yönetim konusundaki deneyimlerini sivil toplum ve meslek örgütleri ile üniversitelerde, çeşitli seminer ve konferanslarda ve sosyal medyada paylaşarak "iyi" yönetimin faydalarının yayılmasına katkıda bulunmaktadır.

e-posta: yalnizoglum@mef.edu.tr

Meltem Kayhan, Dr.

Dr. Meltem Kayhan İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini bitirdikten sonra A.B.D ‘de Clemson Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarında bulunmuştur. Clemson’da 1991-1993 arasında öğretim görevlisi olarak ta görev almıştır. Bu dönemde stratejik iş ve sistem simülasyonu projelerinde yer almış, Türkiye’ye dönüş sonrası bu alanda çalışmalarını sürdürmüştür. Migros’taAr-Ge- Stratejik Planlama ve İş Geliştirme departmanlarını kurmuş ve 14 sene farklı iş birimlerinin de eklenmesi yönetmiştir. Kurum ve holding bünyesinde 30’u aşkın öncü projeye lider ve sponsor olmuştur. Süreç mimarisi, dijital dönüşüm, iş zekası, yeni iş-ürün, CRM başta olmak üzere geniş yelpazede Avrupa Birliği, kamu ve üniversite ortak projelerini yürütmüştür. Marka ve çalışan vefa programları, operasyon ve performans geliştirme yoğun geçen 15 yılın ardından kendi danışmanlık şirketini kurmuştur. 
2011 yılından itibaren ekibi ile farklı sektör ve  markalara kurumsal yapılanma, organizasyon ve sistem modelleme, yeni iş, marka ve kanal geliştirme konusunda çalışmakta şirketlere sürdürülebilir iş modelleri ve yönetim süreçlerini tasarlayan  geniş bir yelpazede çözüm danışmanlığı sağlamaktadır. Kariyeri esnasında yerli ve yabancı bir çok üniversitede ders vermiş, 2012 senesinde akademik çalışmalarına geri dönerek Beykent Üniversitesine katılmıştır. Tüketici davranışı, kuşakların satın alma tercihleri, tedarik zinciri ve operasyon yönetimi öncelikli ilgi alanlarında çok sayıda araştırma tez ve proje danışmanlığı yapmış, kitap çalışmasında yer almıştır. Dr. Meltem Kayhan 2013 yılından bu yana bir üniversite-sanayi işbirliği olan KUMPEM Koç Üniversitesi Perakende Araştırmaları Forumunun direktörü olarak da çalışmaktadır.

CV
e-posta: meltemtkayhan@gmail.com

Berk Orbay, Dr.

Berk Orbay lisans derecesini 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden aldı. Aynı bölümün Yöneylem Araştırması yüksek lisans programından 2011 yılında mezun oldu. Doktorasını 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde finansal opsiyonların fiyatlamasında model seçimleri üzerine tamamladı. Profesyonel hayatında kamu (TBMM),  startup (Parlakbirgelecek.com) ve araştırma (Boğaziçi Üniversitesi) alanlarında tecrübesi bulunmaktadır. MEF'ten önce Boğaziçi ve İstanbul Bilgi üniversitelerinde çeşitli dersler vermiştir. 2017 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu Algopoly'de çalışmaktadır.

CV
e-posta: berkorbay@gmail.com

Ayça Atalay

Ayça Atalay 1995 yılında ODTU İşletme bölümünü şeref derecesi ile bitirmiş olup, meslek hayatına “Big Four” denetim şirketlerinden biri olan Deloitte LLC. de denetmen olarak iş hayatına başlamıştır. 1997 yılında sermaye piyasalarının öncü şirketlerinden biri olan Ata Yatırım’da, Yatırım Bankacılığı bölümünde en son Direktör görevinde bulunmuştur. Halen kendi danışmanlık şirketi ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere kurumsallaşma, yeniden yapılanma, stratejik yön çizme ve yatırım finansmanı sağlama gibi konularda danışmanlık vermektedir. 

Sermaye piyasalarında yaklaşık 18 yıllık deneyimi olan Ayça Atalay 60’dan fazla halka arz çalışmasına katılmış, tahvil ihraçları gerçekleştirmiş ve çok çeşitli sektörlerde birçok Şirket Birleşme ve Devralma işleminde alıcı veya satıcı tarafta danışmanlık vermiştir. 
Verdiği danışmanlıkların arasında arasında; 

  • Netlog Lojistik’in 100 MTL’lik tahvil ihracında verilen danışmanlık; 

  • Akfen Altyapı Holding’in TASK projesi kapsamında EBRD’den elde etmiş oldukları finansmanı çerçevesinde verilen danışmanlık; 

  • TAB Gıda ve eko sistem şirketlerinin stratejik planlama ve değerleme çalışmaları ve bu çerçevede azınlık paylarının Cartesian Capital’a satışı sırasında verilen danışmanlık; 

  • Banvit hissedarlarına ait azınlık hisselerinin Abaar Capital’e satışında verilen danışmanlık; 

  • Erdemir özelleştirmesi sırasında Arcelor’a verilen alıcı tarafta danışmanlık; 

  • SEKA özelleştirmesi sırasında Özelleştirme İdaresine verilen danışmanlık gibi projeler sayılabilir. 

İleri düzeyde İngilizce bilen Ayça Atalay, SPK Seviye III Lisansına sahip olup, Bahçeşehir Üniveristesinden yüksek lisans derecesini (2019) almaktadır.

CV
e-posta: aycaatalay@gmail.com

Önder Bakal

Bakal, lisans öğrenimini işletme odağında Dijital Pazarlama,E-Ticaret gibi alt alanlarda araştırma ve uygulamalar yaparak tamamladı. Lisans eğitimi sırasında University College Leuven-Limburg 'da (Katholieke Hogeschool Limburg) "Business Innovation" adlı Erasmus değişim programı öğrencisi olarak bulundu. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Programı mezunu olup Yüksek Lisans öğrenimini ise Üsküdar Üniversitesinde Nöropazarlama üzerine bilimsel tez çalışmalarını sürdürmektedir. 

E-Ticaret, Dijital Pazarlama, Dijital Dönüşüm gibi konularda yerel ve global firmalarda yoğun iş tecrübesine sahiptir. CDO Türkiye üyeleri arasında yer alan Bakal, halihazırda İTÜ Çekirdek, Sabancı Üniversitesi-SUCOOL, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi kuluçka merkezlerinde mentorluk yapmaktadır. 
Uzmanlık Alanları: E-Ticaret, Dijital Pazarlama, Dijital Dönüşüm, Girişimcilik

e-posta: onderbakal@gmail.com

Öznur Akman
Öğretim Görevlisi

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’ nden derece ile mezun olduktan sonra uluslararası bir kurumda çalışmaya başlamıştır. İmalat sanayisinde yer alan kurumun İstanbul ve Adana bölgelerinde Muhasebe – Finans Yöneticisi pozisyonun da onaltı sene görev almıştır.  Bu dönemde maliyet hesaplama yöntemlerinin oluşturulması,  uluslararası muhasebe standartlarının entegrasyonu ve iç denetim başta olmak üzere birçok yenilikleri kurum bünyesinde faaliyete geçirmiştir.

Uzun yıllar özel sektörde edindiği tecrübeler sonrasında akademik yenilikleri takip etmek amacıyla Fordham University’ de Executive MBA ve Kadir Has Üniversitesi’ nde İşletme Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamış. Beykent Üniversite’ sinde İşletme Yönetimi’ nde Doktora çalışmalarına devam etmektedir.    

2015 ve 2018 yılları arasında Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' nde proje yöneticisi olarak "Coming Home: Reverse Migration of Entrepreneurs and Academics in India and Turkey in Light of the Chinese Experience" başlıklı uluslararası bilimsel projede yer almıştır. Proje "Research Grant Council (RGC) of Hong Kong" tan karşılıksız hibe desteği almıştır.
1999 yılından bu yana SMMM (CPA) ruhsatına sahip olan Akman, çokuluslu kurumlarda Muhasebe, Finans ve Denetim alanlarında iş hayatına devam etmektedir.

CV
e-posta: ozakman@yahoo.com