Programın Kazanımları

İşletme lisans programının amaçladığı başlıca öğrenci kazanımları şunlardır:

- İşletmenin farklı alt dallarında (yönetim, pazarlama, finans/muhasebe, strateji, İK, vb. ) bilgi ve becerilerin sergilenmesi ve çeşitli endüstri sektörlerindeki etkileşimlerinin anlaşılması,

- Karmaşık teknik veya profesyonel faaliyetleri veya projeleri yönetmek için teorik bilgilerin yanı sıra yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünmeyi uygulayabilmek,

- Bireysel, mesleki etik davranış ve sosyal sorumluluk yanında ekip çalışması, liderlik ve girişimcilik becerilerini göstermek,

- Bilgi, fikir, problem ve çözümleri iletmek için yazılı ve sözlü İngilizceyi etkin biçimde kullanmak (en azından CEFR B2 düzeyinde),

- Veri ve bilgi edinme, analiz, yorumlama ve raporlamada gerekli becerilere sahip olmak,

- Problem çözmeyi ve karar vermeyi desteklemek için bilgisayar yeterliliğini göstermek.