Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Hazırlık Programı

İngilizce Hazırlık Programının Yapısı

Yapı - Modüler Sistem

MEF İngilizce Hazırlık Programı 36 günlük dört modül ve bir yaz modülünden oluşan bir modüler sistem kullanır. 36 günlük dersin ardından öğrenciler modül sonu sınavına (EOM) girerler. Yeni modülün başlamasından önce ara tatil yapılır.
 
Beş düzey vardır: 1. Düzey – 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzeyi. 1. Düzey’den başlayan bir öğrenci yaz okulu sonunda beş düzeyi tamamlama fırsatını bulur. 1. Düzey’den başlayan  ve herhangi bir seviyede başarısız olmayan öğrenciler Yaz Okulu'nda Fakülte Hazırlık Düzey derslerini ücretsiz alabilirler.

Düzeylerin Tanımları

Öğrenciler akademik yıl başında Yerleştirme Sınavı’nın sonuçlarına göre beş düzeyden birine yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlamak ve lisans programına başlayabilmek için öğrencinin Fakülte Hazırlık Düzey’ini başarıyla bitirmesi ve VEPT İngilizce Yeterlik Sınavından geçmesi gerekmektedir. Fakülte Hazırlık Düzey’ini başarıyla bitiren ve VEPT sınavından dönem ortasında geçen her öğrenci (yani 1. Modül veya 3. Modül’ün sonunda) dönemin ikinci yarısında seçtiği bir dersi alabilir (yani 2. Modül veya 4. Modül ). 1.Modül veya 2.Modül’de Fakülte Hazırlık Düzey’ini başarıyla bitiren ve VEPT sınavından geçen öğrenciler ikinci dönemin başında lisans programlarına başlayabilirler.
 
1. Düzey – İngilizce çok az bilen öğrenciler (CEFR pre-A1 ve A1) akademik yılın başında bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlamak için sırasıyla 1.Düzey, 2. Düzey, 3. Düzey ve 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzey’ini başarıyla bitirmeleri ve VEPT İngilizce Yeterlik Sınavından geçmeleri gerekmektedir.
 
1. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin
 • Gündelik dilde kullanılan ifadeleri, gereksinimlerini karşılayacak belirli tipteki çok temel sözcük gruplarını anlamaları ve kullanabilmeleri;
 • Kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip olduğu nesneler gibi kişisel bilgiler hakkında sorular sorabilmeleri;
 • Karşısındaki insanın yavaş ve net konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit yolla iletişim kurmaları beklenir.
2. Düzey  – Temel İngilizce bilgisine sahip olan (CEFR A2) öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlamak için sırasıyla 2. Düzey, 3. Düzey ve 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzey’ini başarıyla bitirmeleri ve VEPT İngilizce Yeterlik Sınavından geçmeleri gerekmektedir.
 
2. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin
 • En yakın ilişkili alanlara dair cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri (örn: çok temel kişi ve aile bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, istihdam) anlamaları;
 • Alışılagelen ve rutin konulara dair basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve rutin işlerde iletişim kurmaları;
 • Kendi geçmişini, yakın çevresini veya yakın gereksinin alanlarındaki konuları basit ifadelerle anlatması beklenir.
3. Düzey  – İngilizce düzeyleri Orta (CEFR B1) olan öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyde başlayan öğrencilerin programı tamamlamak için 3. Düzey ve 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzey’ini başarıyla bitirmeleri ve VEPT İngilizce Yeterlik Sınavından geçmeleri gerekmektedir.
 
3. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin
 • İş, okul, eğlence gibi alanlarda sürekli karşılaşılaşılan alışıldık konular üzerine net standart bilginin ana noktalarını anlaması
 • İngilizcenin konuşulduğu yerlerde seyahat ederken ortaya çıkabilecek durumlarla baş edebilmesi;
 • Genel geçer veya kişisel ilgisi olan konular üzerine basit akıcı metinler yazabilmesi;
 • Deneyimlerini ve olayları, rüyaları, umutlarını ve tutkularını anlatabilmesi ve düşüncelerine, planlarına ilişkin kısa gerekçeler anlatabilmesi ve açıklamalar yapabilmesi beklenir. 
4. Düzey – Yakın Orta Üstü (CEFR B2-) düzeydeki öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyde başlayan öğrencilerin programı tamamlamak için 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzey’ini başarıyla bitirmeleri ve VEPT İngilizce Yeterlik Sınavından geçmeleri gerekmektedir.
 
4. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin
 • Karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlaması ve yazarların kendilerine özgü bakış açılarını saptayabilmeleri;
 • Sosyal ortamlarda rahatlıkla ve kendilerini ifade edebilecek tarzda iletişim kurabilmeleri;
 • Düşüncelerini, bakış açılarını, fikirlerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak ifade etme konusunda gelişen bir yeterlik göstermeleri beklenir.
Fakülte Hazırlık Düzeyi – İngilizce seviyesi Orta Üstü Seviye (CEFR mid-B2) olan öğrenciler bu seviyeye yerleştirilir. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyde başlayan öğrencilerin programı tamamlamak için Fakülte Hazırlık Düzey’ini başarıyla bitirmeleri ve VEPT İngilizce Yeterlik Sınavından geçmeleri gerekmektedir.
 
Fakülte Hazırlık Düzeyini başarıyla tamamlayan öğrencilerin
 • Canlı veya kaydedilmiş bir ders veya sunumu dinleyip anlamaları ve etkin notlar almaları;
 • Temel bir akademik argüman oluşturmaları ve bu diyaloğu yönetmek için stratejiler kullanmaları;
 • Bir taslak veya not kartlarını kullanarak akademik bir sunum yapmaları;
 • Genel okuyucu kitlesi için yazılmış akademik metinleri anlamaları;
 • Çeşitli akademik tarz paragraflar ve özetler yazmaları beklenir.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x