Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Hazırlık Programı

İngilizce Hazırlık Programının Yapısı

Yapı – Modüler Sistem

MEF İngilizce Hazırlık Programı 38 günlük dört modül ve bir yaz modülünden oluşan bir modüler sistem kullanır. 38 günlük dersin ardından öğrenciler yeni modülün başlamasından önce kısa bir ara verirler.

Beş düzey vardır: 1. Düzey – Fakülte Hazırlık Düzeyi arası. 1. Düzey’den başlayan bir öğrenci yaz okulunun sonunda beş düzeyi tamamlama fırsatını bulur ancak öğrencilerin tüm düzeyleritamamlayıp fakülteye geçebilmeleri için 2. senelerinde Hazırlık Programına devam etmeleri gerekebilir. 2018-2019 akademik yılında %40 oranında öğrenci 1. Düzeyden başlayarak tüm düzeyleri bir yıl içinde tamamladılar.

A1 ya da bazı durumlarda A1 öncesi seviyeden, on ayda orta B2 seviyesine ilerlemek öğrencilerinçoğunluğu için kolay değildir ve bu beklenir bir sonuçtur. Bu nedenle Türkiye'de bir üniversitede İngilizce hazırlık programının 2 yıl sürmesi olasıdır.

İngilizce Hazırlık Programına sene başında 1.Düzeyden başlayan öğrenciler tüm düzeyleri başarıyla tamamlayarak (hiç düzey tekrarı yapmadan) Yaz Okulunda Fakülte Hazırlık düzeyine ulaştıkları takdirde Yaz Okulunu ücretsiz alabilirler. Bunun dışındaki tüm diğer öğrenciler Yaz Okuluna katıldıkları takdirde ödeme yapacaklardır.

Düzeylerin Tanımları

Öğrenciler akademik yıl başında Yerleştirme Sınavı’nın sonuçlarına göre beş düzeyden birine yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlamak ve lisans programına başlayabilmek için öğrencinin Fakülte Hazırlık Düzeyini başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Dönem ortasında Fakülte Hazırlık Düzeyini tamamlayan her öğrenci (yani 1. Modül veya 3. Modül’ün sonunda) dönemin ikinci yarısında seçtiği bir dersi alabilir (yani 2. Modül veya 4. Modül ) Fakülte Hazırlık Düzeyini 1.Modül veya 2.Modül’de başarıyla tamamlayanlar ikinci dönemin başında lisans programlarına başlayabilirler.

1. Düzey – İngilizce çok az bilen öğrenciler (CEFR pre-A1 ve A1) akademik yılın başında bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için sırasıyla 1.Düzey, 2. Düzey, 3. Düzey, 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzeylerini başarıyla geçmeleri gerekir.

1. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin

● Gündelik dilde kullanılan ifadeleri, gereksinimlerini karşılayacak belirli tipteki çok temel sözcük gruplarını anlamaları ve kullanabilmeleri;

● Kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip olduğu nesneler gibi kişisel bilgiler hakkında sorular sorabilmeleri;

● Karşısındaki insanın yavaş ve net konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit yolla iletişim kurmaları beklenir.

2. Düzey – Temel İngilizce bilgisine sahip olan (CEFR A2) öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için sırasıyla 2. Düzey, 3. Düzey, 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzeylerini başarıyla geçmeleri gerekir.

2. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin

● En yakın ilişkili alanlara dair cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri (örn: çok temel kişi ve aile MEF Üniversitesi YDYO Ağustos 2020 Öğrenci Rehberi bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, istihdam) anlamaları;
● Alışılagelen ve rutin konulara dair basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve rutin işlerde iletişim kurmaları;

● Kendi geçmişini, yakın çevresini veya yakın gereksinin alanlarındaki konuları basit ifadelerle anlatması beklenir.

3. Düzey – İngilizce düzeyleri alt Orta (CEFR B1) olan öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için sırasıyla 3. Düzey, 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzeylerini başarıyla geçmeleri gerekir.

3. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin

● İş, okul, eğlence gibi alanlarda sürekli karşılaşılaşılan alışıldık konular üzerine net standart bilginin ana noktalarını anlaması

● İngilizcenin konuşulduğu yerlerde seyahat ederken ortaya çıkabilecek durumlarla baş edebilmesi;

● Genel geçer veya kişisel ilgisi olan konular üzerine basit akıcı metinler yazabilmesi;

● Deneyimlerini ve olayları, rüyaları, umutlarını ve tutkularını anlatabilmesi ve düşüncelerine, planlarına ilişkin kısa gerekçeler anlatabilmesi ve açıklamalar yapabilmesi beklenir.

4. Düzey – Yakın Orta üstü (CEFR B2-) düzeydeki öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzeylerini başarıyla geçmeleri gerekir.

4. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin

• Karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlaması ve yazarların kendilerine özgü bakış açılarını saptayabilmeleri;

• Sosyal ortamlarda rahatlıkla ve kendilerini ifade edebilecek tarzda iletişim kurabilmeleri;

• Düşüncelerini, bakış açılarını, fikirlerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak ifade etme konusunda gelişen bir yeterlik göstermeleri beklenir.

Fakülte Hazırlık (Pre-Faculty) Düzeyi – Orta üstü (CEFR B2) düzeydeki öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için Fakülte Hazırlık Düzeyini başarıyla geçmeleri gerekir.

Fakülte Hazırlık Düzeyini başarıyla tamamlayan öğrencilerin

● Canlı ya da kayıt edilmiş bir konferans ya da sunumu dinleyip anlamaları;

● Basit bir akademik tartışma yaratabilir ve iletişimi yönetmek için stratejiler kullanabilir;

● Taslak ya da notlar aracılığıyla akademik bir sunum yapabilir;

● Genel okuyucu kitlesi için yazılan akademik makaleleri anlayabilir;

● Akademik dilde çeşitli paragraf ve notlar yazabilir;

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x