Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi

MEF Üniversitesi Öğretmen Mentorluk Programı

MEF Üniversitesi Öğretmen Mentorluk Programı

MEF Üniversitesi Mentorluk Programı
  1. MEF Mentorluk Programının Hedefleri
Bir mentorluk programı, yeni fakülte üyelerini akademik hayatın gereksinimlerine ısındırtan bir uygulama olarak bilinir. MEF Üniversitesi mentorluk programı yeni fakülte üyelerinin MEF Üniversitesi’nde uzun ve üretken kariyerler kurmalarını sağlayacak kaliteli bir rehberlik sunacak şekilde tasarlanmıştır. Program yeni fakülte üyelerini kıdemli üyelerle eşleştirir. Her çift, yeni üyenin önceliklerini belirlemesine, danışmanlardan oluşan destek ağları kurmasına, profesyonel topluluklarda görünürlüğünü arttırmasına ve MEF Üniversitesi’nin kurumsal kültürünü anlamasına çalışır. Bu yapılandırılmış bir mentorluk programıdır: çiftin iki üyesinin de düzenli toplantılara katılması ve yeni üye için farklı önem arz eden noktalarda amaçlar belirlemesi gerekir. Yapılandırılmış olmasına rağmen program her çifte yeni üyenin kariyerinin geliştirilmesi için zaman ve enerjilerini nasıl harcayacakları konusunda büyük esneklik tanır. Çiftler akademik yıl boyunca görüşerek belirledikleri hedeflere doğru çalışmaya devam eder. Program katılımcıları ayrıca periyodik olarak eğitim amacıyla grup halinde görüşür ve gayri resmi toplantılarda da kariyer gelişimine odaklanılır. Programın tüm yönlerinin amacı yeni fakülte üyesine destek olmaktır, kıdemli üyenin görevi talep edildikçe öğüt ve bilgi vermektir (sorumluluk yeni fakülte üyesine aittir).
Gizlilik
Mentor tüm görüşme ve faaliyetleri gizlilik içinde yürütecektir. Kıdemli idari personele rapor vermek gerekli değildir. Mentorun yeni fakülte üyesinin değerlendiricisi, puanlandırıcısı gibi bir rolü yoktur.
Rolü, destekleyici rehberlik ve yapıcı eleştiri üzerine kuruludur.
 
  1. Mentorluk programına başvurmak
 
Mentorluk alan olmaya başvurmak
MEF Mentorluk Programı’na mentorluk alan olarak katılmak istiyorsanız Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi direktörüne yazın: . Lütfen birkaç cümlede spesifik ilgi alanlarınızı, ve uyguladığınız öğretim çeşidini izah ediniz (lecture, seminer, laboratuvar dersleri gibi). Lütfen bir mentorun size faydalı olabileceğini düşündüğünüz üç alanı ve varsa potansiyel mentorunuzun kim olmasını istediğinizle ilgili tercihinizi de belirtiniz.

Mentor olmaya başvurmak
MEF Mentorluk Programı’na mentor olarak katılmak istiyorsanız Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi (CETL) direktörüne yazın: . Lütfen birkaç cümlede alanınızdaki ilgi alanlarınızı, ve verdiğiniz ders çeşitlerini belirtiniz (lecture, seminer, laboratuvar dersi, yüksek lisans öğrencilerine danışmanlık vs.) Lütfen mentor olarak güçlü olduğunuz noktaları anlatın (örneğin; öğretim yöntemleri, zaman yönetimi, diğer fakülte üyeleri ile network vs.) Lütfen potansiyel mentorluk alanınız kim olacağı ile ilgili tercihinizi belirtin.
 
Mentorları Eşleştirmek
CETL Direktörü mentorluk alanlardan mentorlar listesinden bir mentor seçmelerini isteyecektir; tercihen aynı departmandan. CETL direktörü eşleştirmeleri sonuçlandıracak, mentor ve mentorluk alanları temasa geçirecektir.
 
  1. Mentorluk Programının Faydaları
Yeni fakülte üyesi için:
-İş yükünü dengeleme konusunda tavsiye (öğretim, hizmet işleri ve diğer sorumluluklar)
-Bireysel tanınma ve teşvik
-Yapıcı eleştiri ve gayri resmi geri dönüş
-Psikolojik ve sosyal destek
-Öğretimle ilgili kılavuzluk
-Resmi ve gayri resmi terfi kurallarını öğrenmek
-Departman-fakülte-üniversite içindeki süreçlerle ilgili bireysel eğitim
-Üniversite prosedürleri ile ilgili bilgi
 
Mentor için
-Bir meslektaşın gelişimine katkıda bulunmanın verdiği tatmin
-Mentorun mevcut öğretim ve hizmetinin kalitesi üzerine düşünme fırsatı, sonuçta meydana gelen gelişim
-Departman-fakülte kalitesinde artış, dolayısıyla daha iyi öğrenciler ve daha yüksek profilli bir ortam
-Programı geçen bilgili meslektaşlardan oluşan networkün büyümesi
 
Kurum için
-Daha fazla adanmışlık, yeni fakülte üyelerinde daha yüksek üretkenlik ve tatmin
-Yeni fakülte üyelerinde daha düşük yıpranma
-Programa katılanlar arasında daha yüksek bağlılık ve iş bölümü
-Eğitim ve hizmetlerde kalite artışı
 

4.MENTORLUK ALANLAR VE MENTORLAR İÇİN ÖNERİLER
 
Mentorluk alanlar için öneriler
  • Kariyer planlamada inisiyatif gösterin: eğitim felsefeniz hakkında kişisel bir beyan yazın (gerektiğinde tadil edilecek şekilde), CV’nizi mentorunuza göstererek üzerinde tartışın.
  • Üniversitemizin ve alanınızın nasıl işlediği ile ilgili bilgi alma fırsatlarını bulun ve yararlanın. Aklınıza gelen soruları yazın ve cevapları aramaya koyulun.
-Başarınızın sadece siz değil, fakülte ve üniversite için de önemli olduğunu fark edin. Tek tabanca gitmek herkes için o kadar iyi gitmeyebilir.
-Mentorunuzla ayarlanmış toplantıları bir öncelik haline getirin. Email ve telefon vasıtasıyla da gayri resmi olarak iletişiminizi sürdürün.
-Yardım istemekten çekinmeyin.
-Program ile ilgili endişeleriniz veya sorularınız olduğunda CETL direktörü ile paylaşın.
-Üniversitede destekçi ve danışmanlarınızdan oluşan “danışma kurulunuz”u oluşturmaya başlayın.
-Hem kendi departmanınızda, hem de diğer departman ve okullardan yeni fakülte üyeleri ile temasa geçin ve temasınızı sürdürün.
-Öğretme yöntemlerinizi kuvvetlendirecek, destekleyecek mevut kaynaklarla içli dışlı hale gelin.
-Okulunuz, departmanınız, kurumunuz hakkında bir bilgi kütüphanesi oluşturun.
 
Mentorlar için öneriler
-Mentorluk alan danışanınıza kariyer yolları ve fırsatlar ile ilgili beyin fırtınası amacıyla CV nizi verin.
-Başarılar hakkında soru sorun ve takdir edin. Yapıcı eleştiri ve doğaçlama geri dönüş sunun.
-Bilginiz ve tecrübenizi kullanarak yeni fakülte üyesinin kendi güçlü yönlerini anlayıp geliştirmesine yardım edin.
-Mentorluk programı ile ilgili tüm sunum ve workshoplara katılın.
-Mümkünse yeni fakülte üyesinin aktiviteleri ve kariyeri ile ilgili onunla ayda iki kez görüşün. En az ayda bir kez görüşmeye dikkat ederek danışanınızın kariyerini önemsediğinizi gösterin.
-Yıllık performans incelemelerini yeni fakülte üyesi ile tartışın: nasıl hazırlanmalı, neler beklemeli, farklı sonuçlarla nasıl baş etmeli.
-Yeni fakülte üyesinin kurumsal, okul ve departman kültürünü tanımasına yardım edin. Örneğin, neye değer verilir? Neler ödüllendirilir?
-CETL direktörü ile endişe ve sorunlarınızı paylaşın. Direktörden bazen çiftlerin durumunu öğrenmek için ara sıra gelecek aramalara hazırlıklı olun.
-Yeni fakülte üyesinin katılması gereken önemli üniversite veya diğer profesyonel organizasyonlarla ilgili bilgiyi onunla paylaşın.
 
  1. MEF Üniversitesi Mentorluk Çiftleri için önerilen Tartışma konuları:
Yeni fakülte üyesinin departman organizasyonu nasıldır? (Bölümler, komiteler?)
Kararlar nasıl alınır? Yeni fakülte üyelerinin inisiyatif kullanma fırsatları nelerdir? Yeni üyeler için destek personel var mıdır? Destek personelinden neler beklenebilir? Hangi malzeme ve harcamalar departman tarafından karşılanır? Hangileri okulunuz tarafından? Öğretim gelişiminin gerektirdiği diğer kaynakları sağlamak için kullanılabilecek başka imkanlar var mıdır?
 
Yeni fakülte üyesi hangi konferanslara katılmalıdır? Profesyonel toplantılarda iyi temaslara ulaşmayı sağlayacak görünürlüğe nasıl ulaşılabilir? Nerelerde yayın yapmalısınız? Ne yayınlamalısınız? Ne kadar/ ne sıklıkla? Ne zaman yayın yapmadığınız için endişelenmeye başlamak lazım? Yayınlanmış raporları burada ve başka yerlerdeki meslektaşlarınıza göndermeye vakit harcamaya değer mi? Başarılarınız ile ilgili haber paylaşmak ve kendini tebrik eder görünmek arasındaki çizgi nedir?
 
Sunumlarınızı departmanınız içinde mi vermelisiniz? Ne sıklıkla? Başka üniversiteler/kurumlar/kamusal mekanlarda yaptığınız işlerle ilgili sunumlar yapmalı mısınız? Ne sıklıkla? Bu sunumlar ne kadar önemli? Önemli ise, bu konuşmalara nasıl davet edilirsiniz?
 
Bir öğretim portföyü oluşturmanız beklenecek mi? Ne formatta? Böyle bir portföye neler girecektir? Neler öğretmeniz bekleniyor? Dönemler boyunca aynı dersi öğretmek, tek bir alanda kalmak mı iyi? Ya da “ortaya karışık” mı öğretmelisiniz? Derse hazırlığa ne kadar vakit ayırmalısınız? Yeterli ve aşırı hazırlık arasındaki çizgi nerededir? Notlandırma için okul veya departmanın prosedürleri var mıdır? Ders içeriğini belirlemek konusunda ne kadar özgürsünüz? Departmanınız midterm ve final sınavları bekliyor mu? Öğretiminiz nasıl değerlendirmeye tabi tutulacak? Meslektaşların derslerinizi gözlemlemesi veya öğrencilerin size verdiği puanlar ne kadar önemli? Eğer kıdemli fakülte üyeleri derslerinizi gözlemliyorsa, onlara gelmesini söyleyen kim? Kime, nasıl rapor veriyorlar? Öğretim tekniğinizi geliştirmek için nasıl kaynaklar var? Sınıfta çözemediğiniz bir sorun ortaya çıkarsa, tavsiye ve yardım almanız için hangi seçenekler var? Öğretim ile ilgili hangi dokümanları bulundurmalısınız?
Syllabuslar? Sınavlar? Özetler? Öğretim portföyünüzü nasıl oluşturmalısınız? Hangi biçimde yapılmalı? İçinde neler olmalı?

            Hizmet
Departmanınızda size düşen ne kadar komite işi var? Okulda ne kadar? Üniversitede ne kadar? MEF Üniversitesindeki kariyerinizin başında? Hangi komitelerde hizmet vermek için şansınızı zorlamalısınız? Yeni bir fakülte üyesi olarak komite ve diğer hizmetlere ne kadar zaman ayırmanız bekleniyor?

            Mentor Değiştirmek

            Bir yeni fakülte üyesi şu şartlar meydana geldiğinde mentor değiştirmeyi düşünmelidir:
            -Mentor açık ve istikrarlı şekilde programa ilgisizlik gösteriyorsa
            -Yeni fakülte üyesinin becerilerini aşağılıyor veya cesaretini kırıyorsa
            -Çıkar çatışması veya önyargı meydana getiriyorsa
            -Uyumsuz gibi görünüyorsa

Bu eğilimlerden biri veya daha fazlası ortaya çıkarsa yeni fakülte üyesi veya mentor, başkanından veya yardımcı Dekanından tavsiye alıp, akabinde CETL direktörü ile temasa geçmelidir.  
Her durumda, yeni fakülte üyesi ihtiyaç hissettikçe ek mentorlar aramaktan çekinmemelidir. Değişikliklerin hatalar veya önyargılar olmadan gerçekleştirilebileceğinden haberdar olmak önemli.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x