Haber

HABERLER

‘‘MEF OKULDA ÜNİVERSİTE MODELİ’’NİN KARNESİ VERİLDİ

09.09.2015

‘‘MEF OKULDA ÜNİVERSİTE MODELİ’’NİN KARNESİ VERİLDİ
MODEL BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA MATEMATİĞİ SEVDİRDİ, BAŞARIYI ARTIRDI 
 
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Eylül 2014’ten bu yana Ayazağa İlköğretim Okulu ve MEF Okulları’nda uyguladığı ‘‘Okulda Üniversite Modeli’’nin 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nın son haftasında bir yıllık değerlendirmesi yapıldı.
 
Geleneksel ve modern meslek eğitimi modellerini birleştiren, teori ve pratiği eş zamanlı ve eşit oranda öğreten, bilime ve deneyime dayalı bir öğretmen eğitimi modeli OKULDA ÜNİVERSİTE’nin Eylül 2014’ten bu yana uygulandığı Ayazağa İlköğretim Okulu’ndaki uygulama sonuçları ve bu modelle dezavantajlı bir okulda başarının nasıl artırıldığı raporlandı.  Raporu Uzun yıllar Amerika’daki eğitim fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalışan ve dünyadaki en başarılı eğitim fakültelerini inceleyerek OKULDA ÜNİVERSİTE MODELİNİ geliştiren MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN yaptı. 

Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN, ‘‘Bu model, yedi boyutlu bir sistem olarak, öğretmen eğitimine ilişkin bütün unsurları içerecek şekilde tasarlanmıştır. Modelin ana fikri, eğitime ilişkin bilimsel bilginin üretildiği üniversite ile öğretmenlik mesleğinin işyeri olan okulların öğretmen eğitimini birlikte yapmasıdır. Böylece geleneksel “çırak-kalfa-usta modeliyle” modern “örgün meslek eğitimi modeli” birleşmekte, teori ve pratik eş zamanlı ve eşit oranda öğretilmektedir’’ diyerek Okulda Üniversite Modeli’ni özetledi.  

Prof. Dr. Mustafa Özcan; ‘‘Okulda Üniversite Modeli’’nin dört yıllık eğitim fakültesi versiyonunu MEF Üniversitesinde uygulamaya Güz 2014 dönemi itibariyle başlamış bulunmaktayız” dedi. Modelin bütün boyutlarının uygulama konması için dört yıllık bir zaman dilimine gereksinim var. Biz henüz birinci yıldayız. Buna rağmen bu yıl MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak özel MEF Okulları ve Ayazağa Orta Okulu’yla öğretmen eğitiminde ‘‘Okulda Üniversite Modeli’’ni uygulamak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün izni ile işbirliği yaptık. Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile uyguladık. Ayazağa Ortaokulunda beş tane beşinci sınıf var. Biz MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak bu beş sınıftan dördünün matematik dersini üstlendik. Matematik öğretmenliği bölümündeki dört öğretim üyemizin bu dört sınıfın matematik dersini okutması için ücretli öğretmen olarak atamasını yaptırdık. Bu dört öğretim üyemiz okulların açıldığı 15 Eylül 2014’ten itibaren haftada üç gün Ayazağa Ortaokuluna giderek ders verdiler. Bu deneyimlerini iki araştırma projesi olarak da çerçevelediler: birincisi “öğretmenlik deneyimi nedir nasıl kazanılır”, ikincisi bütün dünyada kesirler konusunun öğretimindeki güçlükleri görerek farklı bir program uyguladılar ve bu farklılığın etkilerini araştırdılar.’’ dedi.
 
5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersiyle ilgili Fikirleri için ‘‘Tutum Testi’’ Yapıldı 
 
Tüm 5. Sınıf öğrencilerine Matematik Dersi’nde ne hissettiği özel bir anket tekniği ile farklı sorular aracılığı ile soruldu. Bu anket sonucunda; öğrencilerin, matematik dersine karşı olumlu tutumlar sergilediği, matematik dersini sevdiği, matematik dersinin ilgi çekici olduğunu düşündüğü, matematik dersine girerken sıkıntı duymadıkları tespit edildi. 
 
5. Sınıf Öğrencilerinin Zorlandığı Kesirler Konusuyla ilgili Ön ve Son Test ile Klinik Röportajlar Yapıldı 
 
Matematik eğitimi alanında öğrenilmesi zor olan kavramlardan; kesirler konusunda öğrencilere MEF Üniversitesi İlköğretim Matematik  Öğretmenliği akademisyenlerinin geliştirdiği bir programla konular anlatıldı. Konular anlatılmadan yapılan ön test yapıldı. Konu anlatıldıktan sonra yapılan son test ile öğrencinin gelişimi izlendi. Ayrıca açık uçlu sorular ile 20 dakikalık klinik röportajlar yapıldı. Bu şekilde kesirler konusunda başarı arttı. Aynı zamanda sınıf içinde tartışma ortamı yaratılarak, öğrencilerin işbirliği yapması sağlandı. Öğrencilerin öğrenme ve eleştirel düşünebilme becerileri gelişti.  Aynı test benzer demografik özelliklere sahip farklı bir ilköğretim okulda da uygulandı. Ayazağa İlköğretim Okulu’nda bu testin sonucunda %46’lık bir öğrenme artışı tespit edildi. 
 
Ayazağa İlköğretim Okulu’nda matematik dersi  veren Yrd. Doç. Dr. Zelha TUNÇ Okulda Üniversite Uygulaması hakkında şunları söyledi: ‘‘MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri olarak zamanımızın yarısını uygulama okulunda yarısını üniversitede geçiriyoruz. Bu sayede öğrencilerin nasıl öğrendiğini, hangi öğretim yöntemlerinin öğrencilerin matematiği anlamalarında daha yararlı olduğunu birebir gözlemleyebiliyoruz. Bunun yanında, işlediğimiz matematik derslerini alanda yapılan araştırmalar ışığında değerlendiriyoruz. Hem birer öğretmeniz hem de birer akademisyen. Sahada kazandığımız öğretmenlik deneyimi ve akademik bilgimiz biraraya geldiğinde öğretmen adaylarına daha çok yardımcı olabiliyoruz. “İyi öğretmen nasıl olunur?” sorusunu yaparak ve yaşayarak öğreniyoruz ve deneyimlerimizin öğretmen adaylarını zenginleştireceğini düşünüyoruz.’’ 
 
Yine Ayazağa İlköğretim Okulu’nda matematik derslerine giren Yrd. Doç. Dr.  Didem TAYLAN ise uygulama deneyimini şu şekilde özetledi. ‘‘Yaklaşık 36 hafta süren bu çalışmamız süresince, bölüm olarak üniversitede toplandık ve Ayazağa Ortaokulu’ndaki sınıflarımızın haftalık ders planı ve  değerlendirme toplantılarını yaptık. Öğrencilere matematik dersini nasıl sevdirip, nasıl daha iyi öğretebiliriz gibi konuları tartıştığımız toplantıları da video kaydına alıp, inceledik. Amacımız öğretmenlik deneyimi kazanılması konusunda matematik eğitimi alanında alan yazınına yeni bir boyut getirmektir.’’  
 
Bu uygulama kapsamında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) Bölümü Öğretim Üyeleri ise aynı okulda her hafta öğrencilere danışmanlık hizmeti verdi. Ayrıca hem matematik hem de PDR Bölümü öğretim üyeleri Ulus MEF Okullarında matematik dersi verdi ve danışmanlık hizmeti sağladı. MEF Üniversitesi öğrencileri ise Okulda Üniversite Kulübü aracılığıyla Ayazağa İlköğretim Okulunun başarısı düşük öğrencilerine ders çalıştırdı. Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN ‘‘Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nden üç öğretim üyemiz ise okul rehberlik servisinin kendilerine gönderdiği öğrencilere üniversitemizin hazırladığı özel odada danışma hizmeti vermektedir. Öğretim üyelerimiz ayrıca velilerle toplanarak onlara da rehberlik hizmeti sundu. Yine bu program dahilinde MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri de Ayazağa Orta Okulu’na gelerek başarısı düşük çocuklara ders çalıştırıyor. Bu ders çalıştırma etkinliğine MEF Okulda Üniversite Kulübü kendi üyesi olan gönüllülerle katkı sağlıyor. Bahar 2015 döneminde, MEF Okulda Üniversite Kulübü’nün organize ettiği ders çalıştırma etkinliklerine Boğaziçi ve Beykent Üniversitelerinden ve MEF Okulları ile ENKA Okullarından öğrenciler de katkı sağlamaya başladı. Sosyal sorumluluk anlayışı ile yapılan ders çalıştırma etkinlikleri okul dışına taştı ve Sarıyer Belediyesi’nin açtığı Gençlik ve Eğitim Merkezlerinde de (SAGEM) yapılmaya başlandı. ‘’ dedi.

Raporun sunumuna projeye başından bu yana destek veren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer YILDIZ, MEF Okulları Genel Müdürü Dr. Azmi ÖZKARDEŞ, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman BİLGİN, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim TAHMAZ, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN katıldı. 

Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü ‘‘Öğretmen mesleğindeki usta çırak ilişkisinin öneminden bahsederek Akademisyenlerin” sahaya inerek yaptıkları bu projenin öğretmen eğitimine büyük katkı sağladığını bu projenin Sarıyer’de yapılıyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu iletti.  

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer YILDIZ ‘‘Eğitim camiasının duayeni olan Dr. İbrahim ARIKAN’ın kurduğu Üniversitesinden eğitime katkı verecek böyle bir proje beklenirdi. Herkese destekleri için teşekkür ederim. Öğretmenlik onurlu ve gurur verici bir meslek. Dünyanın en iyi müfredatını yapsanız da  eğitimde en önemli aktör öğretmen. Öğretmenlerimizin kendini yenilemesi ve güncellemesi çok kıymetli. Bu nedenle bu proje bizim için çok önemli.’’ dedi. 
İstanbul Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman BİLGİN ’’Okulda Üniversite projesi ile teorik bilgi pratiğe döndü. Bu proje örnek bir çalışma. Dönüşleri bizleri mutlu etti. ‘’ dedi. 

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN ise dedi. ‘‘Eğitim kökenli bir kurumun Üniversitesiyiz. Bu projenin Üniversitemizde yapılıyor olmasından gurur duyuyoruz.’’  dedi. 
 

 

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x