Yabancı Diller Yüksekokulu

Yerleştirme Sınavı (1. Aşama)

Yerleştirme Sınavı (1. Aşama)

MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde 12 Eylül 2022 tarihinde saat 10:00'da yüz yüze yapılacak olan Yerleştirme sınavı (1. Aşama), çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan, kağıt üzerinde uygulanan bir testtir. Web sitemizde Duyurular başlığı altında ve MEF e-mail adresleri üzerinden öğrencilerimize sınava girecekleri sınıf açıklanacaktır. Sınav günü sabah 09:30'da öğrencilerin kimlik kontrolü için belirtilen sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Öğrenciler dilbilgisi, sözcük bilgisi ve İngilizce’nin genel kullanımını içeren bu soruları 100 dakika içinde yanıtlayacaktır. Yerleştirme sınavının sonucuna göre öğrenciler ya ikinci sınava geçme hakkına kavuşacaklar ya da 1. Düzey veya 2. Düzey’e yerleştirileceklerdir. Bu sınava girmeyenler otomatikman 1. Düzey’e yerleştirilecek ve lisans programına doğrudan girmeleri mümkün olmayacaktır. Yerleştirme sınavında yeterli puanı alan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanacaktır. Bu sınavdaki puan aralıkları şöyledir:
 
Yerleştirme Sınavı Puanları
(0 - 100)
    CEFR Düzeyi     İngilizce Hazırlık
        Programı Düzeyi        
0 – 60  A1 1. Düzey
61 – 80 A2 2. Düzey
81+ İleri A2 ve üstü VEPT-İkinci sınav

Aşağıda Yerleştirme sınavında yer alan soru tiplerine ilişkin beş örnek görülmektedir.

1.   My father doesn’t like _____ basketball.

A  play      B  to  playing      C  playing 

2.   Sally left school _____ 1992.

A  in      B  on      C  at 

3.   ‘________ you been to New York before?’  ‘No, this is the first time.’

A  Had      B  Has      C  Have 

4.   Let’s go to a restaurant. We don’t have ________ to cook for dinner.

A  nothing      B  anything      C  something 

5.   She ________ me if I could teach her Italian.

A  said      B  told      C  asked 


1. Düzey Öncesi Kurs
 
1. Aşama Yerleştirme Sınavından 45 puanın altında puan alan öğrenciler, 1. Modülün başlangıcından önceki 3 gün boyunca 13-15 Eylül tarihleri arasında günde beş saat sürecek 15 saatlik ücretsiz 1. Düzey Öncesi kursu almaya hak kazanacaklar.
 
Kurs ücretsizdir ve İngilizcesi çok az olan veya hiç olmayan öğrencilere, 1. Düzey ile baş etmeye hazır olmaları için temel bilgileri kavramalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Öğrenciler, dilin temel yapısını ve ihtiyaç duydukları temel kelimeleri öğrenemekle birlikte 1. Düzeyde kendilerinden beklenen şeyin ne olduğunu anlamaya çalışacaklardır.
 
Ders konuları aşağıdaki gibidir:
Selamlama
Alfabe
Sayılar 1-100
Sınıf Dili
Temel Sıfatlar
Yaygın Kullanılan Fiil Takımları
Soru Kelimeleri
Kendini Tanıtma
Geniş Zaman
 
1. Aşama Yerleştirme Sınavına girmeyen öğrenciler bu kursa katılamazlar, bu nedenle İngilizce seviyenizin düşük olduğundan endişeleniyorsanız, lütfen sınava giriniz, böylece gerekirse kursa katılma fırsatınız olacaktır.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x