Eğitim ve Öğretim

Öğretimde ve Öğrenimde Mükemmeliyet Merkezi

MEF Üniversitesi Öğretimde ve Öğrenimde Mükemmeliyet Merkezi

MEF Üniversitesi Öğretimde ve Öğrenimde Mükemmeliyet Merkezi’nin vizyonu ”21. yüzyıl yöntemleri ve yaklaşımlarını kullanarak MEF Üniversitesini yenilikçi öğrenme ve öğretmede uluslararası seviyede lider konuma getirmek”, misyonu ise “Flipped Learning (Tersyüz Öğrenme)’in öğrenme ve öğretme etkinliğini geliştirmek ve güçlendirmek”tir.
 
AMAÇ VE FAALİYETLER:
Merkez’in vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek üzere, Merkez, aşağıdaki şekillerde işbirlikleri, danışmanlık, eğitim, kaynak sağlama ve destekleme faaliyetlerinde bulunacaktır:
 
 1. Öğrenciler: Merkez kapsamında üniversitenin öğrenme/öğretme misyonunu gerçekleştirmek üzere, öğrenme eğitim programları, Uğrak Merkezi (Drop-In Center), Blackboard üzerinden akademik destek, MEF Üniversitesi Öğrenci Akıl Hocalığı Programı ve MEF Üniversitesi Öğrenme Ödülü aktiviteleri ile öğrenci öğrenmesi teşvik edilecektir.
 1. Akademisyenler: Merkez, MEF Üniversitesi akademisyenlerinin mesleki ve fikirsel gelişimlerine aşağıdaki şekillerde katkıda bulunacaktır:
  • Flipped öğretme ve öğrenme teori ve uygulamalarının paylaşıldığı eğitici-akademisyen topluluğunun teşvik edilmesi ve desteklenmesi
  • Fakülte ve akademik birimlerin öğretme yöntem ve metodolojilerinin geliştirme, uygulama ve değerlendirmelerine yardımcı olmak
  • Ulusal ve uluslararası yükseköğretimde MEF Üniversitesi eğitimcilerinin ileri görüşlü, sürekli gelişime yönelik, ileri teknolojileri, yaratıcılık, liderlik ve araştırma yetkinliklerini kullanan eğiticiler olmalarını desteklemek
  • Bu hedeflere ulaşabilmek için akademik kadro, öğrenciler ve idari kadro açılarından gerekli olan altyapıyı ve ilham verici ortamı kurmak ve sürdürülebilir kılmak
 
Bu hedeflerin gerçekleşmesi amacıyla Merkez yeni eğitimcilere; eğitim tasarım desteği, çalıştay, Blackboard üzerinden MEF Üniversitesi Flipped Learning Öğretim Tasarım Eğitimi, MEF Üniversitesi Eğitmen Uğrak Merkezi, MEF Üniversitesi Eğitmen Akıl Hocalığı Programı ve MEF Üniversitesi Öğretmen Ödülleri konularında yönlendirme ve destek verecektir.
 
Faaliyetler
Merkez’in temel faaliyetleri; MEF Üniversitesi akademik kadro ve öğrencileri ile sosyal medya kanalları aracılığı ile bilgi, fikir ve yayınlar paylaşmak, MEF Üniversitesi akademisyen kadrosuna, öğrencilerine ve ziyaretçilere yönelik Merkez web sayfası oluşturmak, Flipped Learning ders tasarımları ve derslerin verilmesi ile ilgili kalite garantisi kriterleri oluşturmak, ara dönem ders değerlendirmeleri ve eğitimcilere ders takibi desteği vermek, MEF Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına dış akreditasyon konusunda destek vermek, kalite garanti kriterlerinin yerine getirilmesinin takibi ile ilgili MEF Üniversitesinde öğretim konusunda araştırmalara nezaret etmektir.
 
Merkez, eğitimde kullanılacak teknolojik ürünlerin ve ilgili firmaların seçimi, MEF Üniversitesinde mevcut eğitim teknolojilerinin kullanımı ve eğitmenlerin eğitimi konularında Eğitim Teknolojileri Koordinatörü ile birlikte çalışacaktır. Merkez aktiviteleri çerçevesinde konferans sunumları, yayınlar, tanışma toplantıları vb. organizasyonlar da düzenlenerek diğer kurumlarla da bu yönde işbirlikleri ve paylaşımlar geliştirilecektir.

PİLOT ÇALIŞMALAR
MEF Öğretimde ve Öğrenimde Mükemmeliyet Merkezi Google ile ortaklaşa MEF öğrenci ve eğitmenlerinin Google Chrome Book’u denemekte olduğu özel bir pilot çalışma yürütmektedir. Buna ilaveten MEF eğitmenleri Google Eğitim Uygulamaları (Google Apps for Education -GAFE) araçlarının da eğitimini almakta ve bunları eğitim sistemlerine entegre etmektedir.
 
Merkez Organizasyon Yapısı
 1. Merkez, Merkez Müdürü tarafından yönetilir. Merkez Müdürü, Rektör tarafından üç yıl süre ile atanır.
 2. Merkez Danışma Kurulu, Rektör onayı ile atanan toplam 9 üyeden oluşur. Üyeler Merkez Müdürü, Eğitim Teknolojileri Koordinatörü ve fakülte ve yüksekokulların temsilcileridir. Yıl içerisinde, Merkez Danışma Kurulu toplantılarına, görüşülecek konuya bağlı olarak konuk konuşmacılar veya geçici üyeler davet edilebilir.

Merkez Müdürü

Dr. Caroline Fell Kurban, Türkiye, Avusturya, Taiwan, Japonya, İspanya ve Portekiz’de 20 yılı aşkın öğretmenlik, eğitmenlik ve yöneticilik  deneyimine sahiptir. Jeoloji alanında lisans, İngilizce Öğretmenliği alanında TESOL yüksek lisans  ve Uygulamalı Dilbilim alanında doktora dereceleri bulunan Dr. Kurban, yaşamboyu eğitim felsefesine  derinden bağlılığı paralelinde Teknoloji ve Öğrenim Tasarımı Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir.

MEF Üniversitesi’nde Flipped Learning – Tersyüz Öğrenme’nin mimarlarından biri olan Dr. Kurban, öğrenciler için Flipped öğrenici eğitimini geliştirmek, Flipped ders verme konusunda hocaların gelişimine katkı sağlamak ve MEF Üniversitesi’nde Flipped Learning ders tasarımları ve derslerin başarı ile verilmesi ile ilgili kalite garantisi kriterleri oluşturmak konularında çalışmalar yapmaktadır. 

Haziran 2016 itibarıyla Dr. Fell Kurban Flipped Learning (Tersyüz Öğrenme) Küresel Girişimi’ne asli üye olarak davet edilmiş, Eylül 2016’da, dünyadaki ilk 100 tersyüz öğrenim uzmanından birisi seçilmiştir. Ekim 2016’da ise Muhammed Şahin ile birlikte yazdığı “Yüksek Öğrenimde Tersyüz Yaklaşımı: Üniversiteleri Bugünün Bilgi Ekonomileri ve Toplumları için Tasarlamak” adlı kitabı yayınlanmıştır.

Email: kurbanc@mef.edu.tr   Bağlantı Kur:   facebook 
Eğitim Teknolojileri Koordinatörü

Dinçer Özoran Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra çalışmalarına ODTÜ Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans programında devam edip aynı zamanda Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
 
Dinçer Yüksek Lisans tezini önokul öğrencilerinin bilişsel gelişimi üzerine yazdı. Bu çalışması sırasında her çocuğun ne kadar yaratıcı ve kendine has bir potansiyeli, ifade biçimi olduğunu, buna karşın Üniversite öğrencilerinin yaratıcı düşünme, kendini ifade etme ve öz farkındalık sorunları ile mücadele ettiklerini gözlemledi. Bu durum Dinçer’i eğitim amacının kişinin sahip olduğu eşsiz potansiyeli ortaya çıkarmak olması gerektiğine ikna etti. Bu onu çalışmalarına Eğitim alanından devam etmeye karar verdi. 

Şuan, ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde bir Doktora adayı olan Dinçer tezini Flipped Learning üzerine yazmaktadır. Asıl ilgi alanı ise bu modelde öğrencilerin öz düzenleyici öğrenmesinin rolüdür.

Eğitim Teknolojileri Koordinatörü ve Mükemmeliyet Merkezi’nin bir üyesi olarak Dinçer’in hedefi ise MEF’teki Flipped Learning pedagojisinin gelişmesini güncel eğitsel teknolojiler aracılığı ile desteklemektir. Dinçer Özoran Flipped Learning araştırmaları için yaşayan bir laboratuvar olan MEF’te çalıştığı için kendisini şanslı hissediyor.


Email: dozoran@mef.edu.tr    Bağlantı Kur: 
 

Yazı Merkezi Koordinatörü

Paker Doğu Özdemir lise eğitimini SHAPE International High School’da aldı. Sonrasında, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi lisans bölümünü tamamladı ve Virije University Solvay Business School işletme bölümünde yüksek lisansını yaptı. Şu anda ENG 101, 102 dersleri vermekte ve MEF Öğretimde ve Öğrenimde Mükemmeliyet Merkezi’nin bir parçası olan MEF Yazı Merkezi’ni koordine etmekte.

MEF Öğretimde ve Öğrenimde Mükemmeliyet Merkezi’nin (CELT) bir parçası olan MEF Yazım Merkezi her bölümden, akademik seviyeden ve beceri düzeyinden öğrencinin ödevlerinden genel yazma becerilerine kadar, bir çok konuda destek alabileceği bir merkezdir. Okutmanlarımız, öğrencilerin yazma aşamasında güçlü ve güçsüz yönlerini fark etmelerini sağlayarak daha iyi bir yazar olabilmenin yollarını gösterirler. Yazım merkezi aynı zamanda yazı konusunda destek almak isteyen MEF akademik kadrosuna da, danışma seanslarıyla ve akademik çalışmalarında düzelti hizmeti sağlayarak destek verirler. Yazım Merkezimiz, yazma yetenekleri ile ilgili eğitim programlarıyla ve yazım merkezi ile ilgili teorik ve pratik araştırmalarla, öğrencilere daha nitelikli bir eğitim verebilmek için kendisini geliştirmektedir.


Email: ozdemirdo@mef.edu.tr    Bağlantı Kur: 

Mükemmeliyet Merkezi Takvimi:


 

Sosyal Medya