Announcements

Academic Vacancy Announcement

November 13, 2023

MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Eğitim-Öğretim dili Hukuk Fakültesinde %30, diğer Fakültelerde %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır.

İstenen Belgeler:

-              Başvuru dilekçesi,

-              Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

-              YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

-              Nüfus cüzdan fotokopisi,

-              e-Devletten adli sicil sorgulaması yapılarak alınacak, resmi kuruma hitaben, belge verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir barkotlu belge,

-              Lisans, yüksek Lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-Devlet uygulaması üzerinden alınacak barkotlu çıktıları, e-Devlet üzerinden alınamayan mezuniyet belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter tasdikli sureti,

-              Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkotlu belge,

-              Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler:

Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış 1 adet basılı fiziksel dosyalarını Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen ya da posta yolu ile, aynı dosyanın dijital formatını da akademikbasvuru@mef.edu.tr’ye e-posta olarak ilan takvimi süresi içinde iletmeleri gerekmektedir.

Hukuk Fakültesine yapılan başvurular hariç, Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması,

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması,

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen beş puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya denklik için Üniversitelerarası Kurula başvuru yapılmış olması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi için 27 Kasım 2023, Eğitim Fakültesi için 12 Ocak 2024 ve Mühendislik Fakültesi için 8 Aralık 2023 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

NOT: Başvuran tüm adaylar, Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri’nde tanımlanan Okulda Üniversite Modelinin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul ederler.

FAKÜLTE BÖLÜM /ANABİLİM DALI KADRO UNVANI SAYI AÇIKLAMA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Doçent 1 Sosyal Psikoloji alanında doçentliğini almış olmak. Ahlak psikolojisi alanında çalışmalar yürütmüş ve yayınları olması ve Flipped Classroom/Learning eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul ediyor olması tercih nedenidir.
Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Klinik psikoloji ve kültürel psikolojinin kesiştiği alanlarda çalışmalar yapmış olmak ve bu alanlarda ders vermiş olmak. Flipped Classroom/Learning eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul ediyor olması tercih nedenidir.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doçent 1 Siyaset Bilimi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, bu alanda uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak, Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası Ekonomi Politik, Siyasi Düşünce Tarihi alanlarında ders verebilme tecrübesine sahip olmak, üniversitemizde uygulanan Flipped Classroom/Learning eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek.
İşletme Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktora derecesini işletme, sayısal yöntemler, işletme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden almış olup ağırlıklı olarak lojistik yönetimi, tedarik zinciri yönetimi alanlarında yayınları olmak. Üniversitemizde uygulanan Flipped Classroom/Learning eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek.
İşletme Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktora derecesini işletme veya yönetim organizasyon alanında almış olup, ağırlıklı olarak örgütsel davranış, stratejik yönetim, örgüt kuramları, dijital iş dünyası alanlarında çalışmaları olmak, en az 2 SSCI yayına sahip olmak. Yönetim organizasyon ve örgütsel davranış alanında ders verme tecrübesine sahip olmak. Üniversitemizde uygulanan Flipped Classroom/Learning eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek. Sektör deneyimi tercih sebebidir.
İşletme Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktora derecesini işletme, bankacılık, finans veya muhasebe bölümlerinden almış olup finans veya muhasebe alanlarında en az bir yıllık İngilizce ders verme deneyimi bulunmak. Finansal Muhasebe dersi vermiş olmak tercih sebebidir. Üniversitemizde uygulanan Flipped Classroom/Learning eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Profesör 1 Elektrik enerji sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları ve şebeke entegrasyonu, akıllı şebekeler konularında çalışmaları ve yayınları bulunmak. Elektrik enerji sistemlerine giriş, elektrik dağıtım sistemleri, güneş ve rüzgar enerji sistemleri, yüksek gerilim tekniği, alanlarında dersler verebiliyor olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 Elektronik devre ve devre elemanlarının tasarımı, modellemesi ve optimizasyonu veya mikroelektronik konularında çalışmaları ve yayınları bulunuyor olmak.
Endüstri Mühendisliği Doçent 1 Endüstri Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak. İnsani yardım tedarik zincirleri, yeşil tedarik zincirleri, tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği ve tedarik zincirlerinin koordinasyonu konularında hem ulusal hem uluslararası çalışmaları ve yayınları olmak. Yöneylem araştırmaları, olasılık/istatistik veya üretim planlama alanlarında dersler verebiliyor olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Doçent 1 Doğal dil işleme alanında doktorası olmak, doğal dil üretimi ve erişilebilirlik sistemleri alanlarında çalışmaları ve yayınları bulunmak. Bilgisayar bilimleri ve bilgisayar mühendisliği alanlarında dersler verebiliyor olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 Bilgisayar güvenliği, siber güvenlik veya mobil uygulama geliştirme konularından birinde doktorasını yapmış olmak ve bilimsel dergilerde yayınları bulunmak. Bu alanlarda çalışmalar yürütüyor olmak ve ders verebiliyor olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 Veri bilimi, veri madenciliği, yapay zeka, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik veya oyun geliştirme konularından birinde doktorasını yapmış olmak ve bilimsel dergilerde yayınları bulunmak. Bu alanlarda çalışmalar yürütüyor olmak ve ders verebiliyor olmak.
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Doçent 1 Doktora çalışmasını yabancı diller eğitimi, İngilizce öğretmenliği, ikinci dil edinimi, uygulamalı dilbilim, eğitsel dilbilim gibi alanlardan birinde veya eşdeğer alanlarda yapmış olmak ve bu alanlarda alan indeksli yayınları olmak. Alan ile ilgili teorik ve pedagojik dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde vermiş olmak. Alan ile ilgili yüksek lisans tezi yürütmüş olmak. Öğretmenlik deneyimi tercih sebebidir.
İngilizce Öğretmenliği Profesör 1 Doktora çalışmasını yabancı diller eğitimi, İngilizce öğretmenliği, ikinci dil edinimi, uygulamalı dilbilim, eğitsel dilbilim gibi alanlardan birinde veya eşdeğer alanlarda yapmış olmak ve bu alanlarda son 2 yılda alan indeksli yayınları olmak. Alan ile ilgili teorik ve pedagojik dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde vermiş olmak. Alan ile ilgili yüksek lisans tezi yürütmüş olmak. Öğretmenlik deneyimi tercih sebebidir.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ


Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:434396 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92   E-Posta: akademikbasvuru@mef.edu.tr

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ÖZEL ŞARTLAR
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 İşletme ve işletme alt alanlarında (finans, muhasebe, yönetim, pazarlama, sayısal yöntemler, yönetim bilişim sistemleri, uluslararası işletmecilik, uluslararası ticaret) yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi  Mimarlık Mimarlık Araştırma Görevlisi 1 Lisans derecesini Mimarlık alanından almış olmak.
İç Mimarlık İç Mimarlık Araştırma Görevlisi 1 Lisans derecesini İç Mimarlık alanından almış olmak.
İç Mimarlık İç Mimarlık Öğretim Görevlisi 2 Lisans derecesini İç Mimarlık alanından almış olmak, Yüksek Lisans derecesini Mimari Tasarım alanından almış olmak, Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan Flipped Learning modeli ile eğitim yapmayı kabul etmek. 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SINAV TAKVİMİ:
Duyuru Başlama Tarihi: 13 Kasım 2023
Başvuru Tipi: Şahsen/Posta/E-posta 
Son Başvuru Tarihi: 8 Aralık 2023
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.mef.edu.tr
Ön Değerlendirme Tarihi: 12 Aralık 2023
Sınav Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 19 Aralık 2023

SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SINAV TAKVİMİ:

Duyuru Başlama Tarihi: 13 Kasım 2023
Başvuru Tipi: Şahsen/Posta/ E-posta
Son Başvuru Tarihi: 12 Ocak 2024
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.mef.edu.tr
Ön Değerlendirme Tarihi: 15 Ocak 2024
Sınav Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024
Sonuç Açıklama Tarihi: 18 Ocak 2024

GENEL ŞARTLAR

1.        657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

2.        Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3.        Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 85.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4.        Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5.        Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

        UNVAN ŞARTLARI

1.        Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2.        Atama yapılacak programın Lisans/Ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

 

İSTENEN BELGELER
 
- Başvuru dilekçesi
- YÖK formatlı özgeçmiş
- Lisans Diploması

- Öğrenci Belgesi
- ALES sonuç belgesinin internet çıktısı
- KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belge (Üniversitemizin bu bölümlerinde %100 İngilizce eğitim yapılacağından Yabancı Dil belgesinin İngilizce dilinden olması)
- Lisans transkript belgesi 
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
- Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi
 
Belgelerin asılları veya onaylı suretleri müracaat sırasında ibraz edilecektir. Kurumumuzca kopyaları alınarak asılları iade edilecektir.


MUAFİYET

1.        Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak Öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2.        Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ


Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:434396 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92   E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul