Kredi Alım Talepleri Başvuru Usulü ve Kabul Koşulları

19.02.2021 tarih ve 18 sayılı Fakülte Kurulu kararı uyarınca Fakültemiz tüm kayıtlı öğrencileri için kredi alım taleplerinin başvuru usulü ve kabul koşulları 2021-2022 Akademik Yılı Güz Döneminden itibaren aşağıda belirtildiği gibi uygulanacaktır.
 
Madde 2- 16.12.2020 tarihli 78/6. Senato Kararı ile değiştirilen Üniversitemiz Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin   23. maddesinin 4. bendi çerçevesinde Fakültemizde 30 AKTS’yi aşan kredi alım taleplerinin başvuru usulü ve kabul koşulları ile ilgili görüşmeye geçildi.
 
Yapılan görüşmeler sonunda;
 

  • Lisans programının birinci dönemine başlayan öğrencilerin sadece birinci dönemlerinde azami ders yüklerinin 32 AKTS kredisi olmasının,

  • Kredi transferi yaparak lisans programına başlayan öğrencilerin sadece lisans programına başladıkları ilk dönemlerinde azami ders yüklerinin 32 AKTS kredisi olmasının,

  • Kredi aşım taleplerinin CGPA bazlı olarak aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi uygulanmasının,

0.00 – 1.79 1.80 – 1.99 2.00 – 2.99 3.00 – 4.00
Normal Yük 30 30 30 30
Öğrenci 36 36
Danışman Onaylarsa 36 42 42
FYK Onaylarsa 48
Maksimum 30 36 42 48
  • Kararın kayıtlı tüm öğrencilere ve 2021-2022 Akademik Yılı Güz döneminden itibaren uygulanmasının uygun olduğuna oybirliğiyle karar verildi.