Announcements

23 Mart Servis

March 21, 2024

23 Mart Cumartesi günü aşağıdaki saatlerde MEF - Metro arasında bir adet servis çalışacaktır.

Başlangıç İTÜ Metro 09:30-10:00 arası ring

12:30 -13:00 arası ring

Başlangıç Mef 15:00-15:30 arası ring