İnşaat Proje Yönetimi Y.L. Programları

Günümüzde inşaat projeleri dahilinde yasal yükümlülükler, maliyetler, mevcut kaynakların kullanımı, çevresel etkiler ve sürdürülebilirlik gibi birçok konu ön plana çıkmaktadır. Bu süreçte rekabet üstünlüğü yakalanması ve belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda başarılı olabilmek için yatırımcıya fizibilite, ihale, inşaat ve devir - teslim aşamalarında teknik destek ve danışmanlık sağlayacak girişimci bir proje yönetim ekibi gerekmektedir. Proje yönetim ekibinin bilgi ve yeteneklerini mümkün olan en yüksek düzeyde kullanabilmesi önemlidir. Ancak böylelikle, bir inşaat projesinin zamanında, belirlenen bütçe dahilinde ve şartnamelere uygun olarak tamamlanması sağlanabilir.   

"Proje Yönetimi" inşaat sektöründe bu kadar önem arz ederken, ülkemizde bu konuda üniversitelerin donanımlı elemanlar yetiştirmesi, piyasadaki uzman açığının kapanmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Bu programda Avrupa ve uluslararası inşaat sektörünü anlayabilen, yüksek düzeyli yönetim ve teknik uzmanlığa sahip profesyonelleri yetiştirmek esas amaçtır.