Tez Baskı Özellikleri

 1. Yüksek lisans tezlerinde siyah, doktora tezlerinde lacivert renk cilt bezi kullanılması gerekmektedir.

 2. Cilt kapağında 1,8 mm lik karton ve cilt sırtında 2,5 mm lik karton kullanılmalıdır.

 3. Kâğıt ve karton ölçüleri hem tezler hem de bitirme projeleri için aşağıdaki şekilde olmalıdır:

  Kâğıt ölçüleri: 20.0x29cm.    Karton ölçüleri: 20.5x 29.5 cm.

 4. Cilt sırtı düz olmalı ve boyutu kapaktan 5 mm. daha geniş olmalıdır.

 5. Cilt kaplama bezi düz kesimli olmalı ve kapak iç yüzleri yerli mukavva (180 gram) ile kaplanmalıdır.

 6. Şiraze ve ayraç kırmızı olmalıdır.

 7. Ön kapaktan sonra ve arka kapaktan önce boş beyaz bir sayfa yerleştirilmelidir.

 8. Tez metni tek taraflı bastırılmalıdır.

 9. Ön kapak yazı büyüklüğü için 16 puntoluk MS, kitap sırtı için de 12 puntoluk MS yazı karakteri kullanılmalıdır. Sırtta alttan ve üstten 2 cm. boşluk bırakılmalıdır. Sırtta çok uzun tez başlıklarında başlığın sadece ilk kısmı kullanılabilir. Cilt yazısı damga yazı makinesi ile basılmalıdır.

 10. Tezin yüksek kaliteli lazer yazıcılarda basılması gerekmektedir. Bütün ana metin baskısı daima siyah mürekkeple yapılmalıdır. Şekil, tablo ve görseller renkli baskı ile yapılmalıdır.

Proje Baskı Özellikleri

 1. Yüksek lisans bitirme projelerinde Amerikan cilt (beyaz karton kapaklı) kullanılmalıdır.

 2. Bitirme projeleri yerli mukavva (180 gram) ile kaplanmalıdır.

 3. Kâğıt ve karton ölçüleri bitirme projeleri için aşağıdaki şekilde olmalıdır;
      Kâğıt ölçüleri: 20.5x29cm.
      Karton ölçüleri: 20.5x 29.5 cm.

 4. Kitap sırtı düz olmalıdır.

 5. Proje tek taraflı bastırılmalıdır.

 6. Ön kapak yazı büyüklüğü için 16 puntoluk MS, kitap sırtı için de 12 puntoluk MS yazı karakteri kullanılmalıdır. Sırtta alttan ve üstten 2 cm. boşluk bırakılmalıdır.

 7. Projenin yüksek kaliteli lazer yazıcılarda basılması gerekmektedir. Bütün ana metin baskısı daima siyah mürekkeple yapılmalıdır. Şekil, tablo ve görseller renkli baskı ile yapılmalıdır.

 8. Sırtlık basılamayacak kadar ince olan bitirme projelerinde sırtlık basılması zorunlu değildir.