Tez / Proje Yazım Kılavuzu

Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı hariç tüm tezli ve tezsiz yüksek lisans programları tez yazım kılavuzlarını kullanacaktır. 

Öğrenci, tez/proje danışmanı ile kullanacağı kaynakça stilini belirlemeli ve tüm tez veya projesini buna göre yazılmalıdır. Aşağıda farklı kaynakça formatlarında yazım kılavuzları bulunmaktadır. İlgili format kullanılmalıdır. 

Öğrenci öncelikle öğrenim türüne göre aşağıda yer alan kılavuzları incelemelidir.

-MEF Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu (İngilizce)

-MEF Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu (Türkçe)

-MEF Üniversitesi Proje Yazım Kılavuzu (İngilizce)

-MEF Üniversitesi Proje Yazım Kılavuzu (Türkçe)

Daha sonra tez danışmanı ile belirleyeceği kaynakça stiline göre aşağıda bulunan formata göre tez veya projesini yazmalıdır.

Formata uygun hazırladığınız tez veya projenizi format kontrolüne göndermeden önce "Tez/Proje Kontrol Listesi" nden kendi kontrolünüzü sağlamalısınız. "Tez/Proje Kontrol Listesi" için tıklayınız.

Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler için tıklayınız.

APA

Yazım Kılavuzu

Tezli İngilizce Yönerge formatı için tıklayınız.

Tezli Türkçe Yönerge formatı için tıklayınız.

Tezsiz İngilizce Yönerge formatı için tıklayınız.

Tezsiz Türkçe Yönerge formatı için tıklayınız.

IEEE

Yazım Kılavuzu

Tezli İngilizce Yönerge formatı için tıklayınız.

Tezli Türkçe Yönerge formatı için tıklayınız.

Tezsiz İngilizce Yönerge formatı için tıklayınız.

Tezsiz Türkçe Yönerge formatı için tıklayınız.

MLA

Yazım Kılavuzu

Tezli İngilizce Yönerge formatı için tıklayınız.

Tezli Türkçe Yönerge formatı için tıklayınız.

Tezsiz İngilizce Yönerge formatı için tıklayınız.

Tezsiz Türkçe Yönerge formatı için tıklayınız.