İnsan Hakları Hukuku Y.L. Programları

Temel bir kavram olarak ‘‘İnsan Hakları’’ son yıllarda üzerine yapılan araştırmaların ve çalışmaların arttığı, güncel soru ve gelişmelere açık bir alandır. Küreselleşen ve farklı yönlerde değişen dünya yeni insan hakkı tanımlarının doğumuna ve ihlallerine sahne olmaktadır. MEF Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının açılma amacı, hak kavramı ekseninde geliştirilen hukuki soruların hem teorik hem pratik olarak ele alınması; İnsan Hakları Hukuku ile ilişkili güncel sorunların algılanması; hak koruma mekanizmalarının tanınması; bu kapsamda seçilen bir konu üzerinde araştırma yapma ve bunu tezli program dahilinde bir tez çalışmasına; tezsiz programda ise bir proje haline getirebilme yetisinin öğrenciye kazandırılmasıdır.

ÇALIŞMA ALANLARI

İnsan Hakları Hukuku Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları kapsamında verilen dersler Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Genel Kamu Hukuku ana bilim dalları ekseninde düzenlenmiştir. Genel çerçeveyi Kamu Hukuku oluşturmaktadır, Genel Kamu Hukuku, Uluslararası İnsancıl Hukuk dalları da program dahilindedir.