Kamu Hukuk Y.L. Programları

Geçtiğimiz elli yıl içerisinde değişen ve kapsamı genişleyen Kamu Hukuku, devletler arası ilişkileri incelemenin ötesine geçmiş, küreselleşmenin farklı alanlarda meydana getirdiği sonuçları takip eden ve bu değişikliklerin bir parçası olan alan haline gelmiştir. MEF Üniversitesi Kamu Hukuku Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının açılma amacı öğrencilerin, bireyler, ulusal/uluslararası sivil toplum kuruluşları, hükümetlerarası kuruluşlar ve devletlerden müteşekkil kamu hukuku aktörleri arasındaki ilişkileri ve sistemin işleyişini yenilikler ışığında anlamalarını ve analiz edebilmelerini sağlamaktır. Kamu Hukuku Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının hedefi öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırma, mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterme, bu kapsamda seçilen bir konu üzerinde araştırma yapma ve bunu tezli program dahilinde bir tez çalışmasına; tezsiz programda ise bir proje haline getirebilme yetisinin aktarılmasıdır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Kamu Hukuku Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı kapsamında verilen dersler Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Genel Kamu Hukuku ana bilim dalları ekseninde düzenlenmiştir. Genel çerçeveyi Kamu Hukuku oluşturmaktadır; Genel Kamu Hukuku dalları da program dahilindedir.