Öğrenme Bilimleri Y.L. Programları

Öğrenme Bilimleri Yüksek Lisans Programlarının amacı eğitimcilerin, araştırmacıların ve uygulamacıların eğitim-öğretim alanındaki bilimsel yeterliliklerini arttırmak, eğitim alanındaki problemlere yaratıcı çözümler üretmelerini sağlamak ve eğitim-öğretim alanındaki deneyimlerini zenginleştirmektir. Ayrıca, öğretme ve öğrenmeye ilişkin disiplinler arası, teknolojideki ilerleme ve gelişmeleri de göz ününde bulundurarak öğretmenlerin bu yönde uzman olmalarına olanak sağlamaktır.

Öğrenme Bilimleri Yüksek Lisans Programlarının temel amaçlarından biri; bünyesinde bulunan öğrencilerinin eğitim-öğretim alanında “sürdürülebilir” yenilikler yapmasını sağlamaktır. Program bünyesindeki teori ve pratik dersler ile öğrencilerin özelikle okullarda ve eğitim-öğretim ortamlarında, topluma hizmet eden organizasyonlarda ve genel olarak toplumda etki yaratan bireyler olmaları hedeflenmektedir.

Hem alan eğitimcileri hem de Mühendislik ve Psikoloji disiplinlerinin katkılarıyla öğrenme, bilişsel bilim ve zeka, girişimcilik gibi konularda programdaki öğrencilerin bakış açıları zenginleştirilecek ve eğitim bilimleri ve diğer disiplinler arasında sinerji yaratılacaktır.