Programın Eğitsel Amaçları

●       Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim ihtiyacını karşılamak

●       Öğrencilere Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanı ile ilgili kuramsal bilgi ve uygulamayı birlikte kazandırmak

●       Kuramsal bilgi, bilimsel araştırmaya ve bilimsel araştırmanın uygulama ile birleştirilmesinin gereğine ve önemine uzman Psikolojik Danışmanlar ve Rehber Öğretmenler yetiştirmek

●       Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, endüstri, güvenlik ve adalet kurumları gibi çeşitli kurumlar içindeki bireylerin sağlıklı gelişmeleri ve sorunlarıyla başa çıkabilmeleri için yardımcı olacak “uzman psikolojik danışman” yetiştirmek,

●       Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeylerinde eğitim kurumlarına “uzman psikolojik danışman” yetiştirmek,

●       Ülkemizde ihtiyaç duyulan “uzman psikolojik danışman” açığının kapanmasına katkıda bulunmak,

●       Yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilgi ve becerisini kazandıracak öğretim elemanlarının yetişmesine katkıda bulunmak,

●       Yapılacak bilimsel araştırma ve projelerle Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına ve toplumsal problemlerin çözümüne ve toplumsal gelişime katkıda bulunmaktır. 

●       Uygulama ve alan deneyimi kazanmayı ön planda tutan eğitim anlayışımız ile Türkiye’ye gerek kuramsal gerek uygulama alanında tam yeterliğe sahip, çoklu deneyim kazanarak yetişmiş ve bilimsel araştırmalarıyla Türkiye ve Dünya literatürüne önemli katkılar sunacak psikolojik danışmanlar kazandırmaktır.