Announcements

2023-2024 Yaz Okulunda Açılacak Dersler Hk.

April 15, 2024

2023-2024 yaz okulu ders kayıtları 14 Haziran 2024 tarihinde web sayfasında açılacaktır. Başka üniversitelerden yaz okulu derslerini alacak olanlar için alınan dersler AKTS başına ücretlendirilecek olup, 1 AKTS ücreti 5.333.- TL (KDV Dahil)’ dir.

2023-2024 yaz okulunda açılacak dersler aşağıda listelenmiştir.

Ders Kodu Ders Adı AKTS
HUK 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler 2
HUK 102 Roma Hukuku: Özel Hükümler 4
HUK 104 Genel Kamu Hukuku 2
HUK 105 Anayasa Hukuku I 4
HUK 106 Anayasa Hukuku II 4
HUK 107 Medeni Hukuk I: Giriş/Temel Kavramlar/Kişiler Hukuku 4
HUK 108 Medeni Hukuk II: Aile Hukuku 4
HUK 201 Ceza Hukuku: Genel Hükümler I 4
HUK 202 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 4
HUK 203 İdare Hukuku I 4
HUK 204 İdare Hukuku II 4
HUK 205 Borçlar Hukuku: Genel Hükümler I 4
HUK 206 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 4
HUK 207 Milletlerarası Hukuk I 2
HUK 208 Milletlerarası Hukuk II 2
HUK 301 Ceza Hukuku: Özel Hükümler I 3
HUK 302 Ceza Hukuku: Özel Hükümler II 3
HUK 303 Borçlar Hukuku: Özel Hükümler I 3
HUK 304 Borçlar Hukuku: Özel Hükümler II 3
HUK 305 Ticaret Hukuku I: Genel Hükümler/Ticari İşletme /Kıymetli Evrak 4
HUK 306 Ticaret Hukuku II: Ortaklıklar Hukuku 4
HUK 309 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku I 3
HUK 310 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku II 3
HUK 311 Medeni Usul Hukuku I 4
HUK 312 Medeni Usul Hukuku II 4
HUK 315 Eşya Hukuku I 3
HUK 316 Eşya Hukuku II 3
HUK 317 İdari Yargılama Hukuku 2
HUK 401 Ceza Muhakemesi Hukuku l 4
HUK 402 Ceza Muhakemesi Hukuku ll 4
HUK 403 Miras Hukuku 4
HUK 404 Deniz Ticaret Hukuku 4
HUK 405 Milletlerarası Özel Hukuk I 4
HUK 406 Mllletlerarası Özel Hukuk II 4
HUK 407 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I 4
HUK 408 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II 4
HUK 409 İcra ve İflas Hukuku I 4
HUK 410 İcra ve İflas Hukuku II 4
HUK 411 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku 2
HUK 413 Sigorta Hukuku 2
LAW 103 Introduction to Law 4
LAW 302 Human Rights Law 4