Announcements

Fazla Kredi Talepleri

February 13, 2024

Değerli öğrencilerimiz,

 

Fazla kredi talepleriniz için aşağıdaki kararı okuyarak Fakülte Yönetim Kuruluna

başvurması gereken öğrencilerimizin aşağıdaki linkten formu doldurmasını rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Hukuk Fakültesi Dekanlığı

 

https://www.cognitoforms.com/MEFUniversity/HukukFak%C3%BCltesiKrediTalepFormu

Fazla Kredi Talepleri:

16.12.2020 tarihli 78/6. Senato Kararı ile değiştirilen MEF Üniversitesi Lisans ve

Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin   23. maddesinin 4.

bendi çerçevesinde Fakültemizde fazla kredi alım talepleri ile ilgili olarak uygulamada

birlik sağlaması amacıyla düzenleme yapılması gerektiği görüşüldü; Bunun neticesinde

Fakültemiz kredi artırım talepleri konusunda  koşulların ve usulün uygun olduğuna

kanaatine varıldı;

Fakülte'nin ilk yarıyılında alınabilecek en fazla kredinin 30 AKTS olabileceğine;

Kredi artırımlarının ikinci yarıyıldan itibaren mümkün olabileceğine; 

 Not ortalaması 2.00'nin altında olan öğrencilerin 30 AKTS'ye kadar kredi

alabileceklerine;

Not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencilerin 36 AKTS'ye kadar kredi

alabileceklerine;

Not ortalaması 2.5 ve üzerinde olan öğrencilerin 42 AKTS’ye kadar kredi

alabileceklerine;

Yedinci yarı yılı sonunda mezun olabilmek için en fazla 72 kredisi kalan ve not

ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencilerin 42 AKTS ye kadar kredi alabileceklerine;  

Yedinci  yarı yılın sonunda  mezun olabilmek için 72 AKTS’si kalan ve not ortalaması

2.00 ve üzerinde olan öğrencilerin en fazla 54 AKTS’ye kadar kredi alabileceği, 43

AKTS ve üzeri kredi  için Fakülte Yönetim Kuruluna başvurabileceklerine, bu kararın

kayıtlı tüm öğrencilere ve 2021-2022 akademik yılı güz döneminden itibaren

uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.(07.01.2021 tarihli 16. Fakülte Kurulu Kararı)