Announcements

Üç Ders Sınav Başvuruları

February 5, 2024

Değerli Öğrencilerimiz,

Fakültemiz Üç ders sınavları başvuruları 05 – 07 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular SIS üzerinden Öğrenci İşlemleri Menüsünde yer alan Tek Ders Sınavı butonu aracılığıyla gerçekleştirilecektir.  

 Üç ders sınavları Fakültemizde 08-14 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Mezun olmaya aday tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Hukuk Fakültesi Dekanlığı

Üç ders sınavı 23.05.2018 tarih ve 53/6 no’lu senato kararı: 

Azami öğrenim süresi içinde, mezun olmak için devam koşulunu yerine getirdikleri halde başarısız oldukları en fazla üç dersi kalan öğrencilerin, üç ders sınavına girebilmelerinin uygun olduğuna, 

Üç ders sınav hakkının; öğrencilerin daha önce almadıkları veya alıp devamsızlık nedeniyle başarısız oldukları dersler için tanınmamasına karar verildi.