"Şiddeti Anlamak" Kongreleri

I. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi

tarih: 12.11.2015 - 14.11.2015

1. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi, MEF Üniversitesi ve Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği tarafından gerçekleştirilmiştir. Kongrenin ana teması şiddeti oluşturan unsurları farklı boyutlarıyla ele almak olmuştur. Kongrede farklı alanlardan geniş bir katılımla, şiddetin sebepleri, etkileri ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Ayrıca, psikolog, psikiyatrist, hukukçu ve adli tıp uzmanları tarafından eşzamanlı olarak, iki gurup halinde “Çocukla Görüşme Teknikleri” kursu gerçekleştirilmiştir.


II. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi

tarih: 22.03.2017 - 25.03.2017

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği (İMDAT) ile MEF Üniversitesinin ortak çalışmaları sonucu gerçekleştirilen II. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi'nin ana teması, “Toplumsal cinsiyet”, “Cinsiyet Ayrımcılığı” ve “Şiddet” olarak belirlenmiştir. Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet ayrımcılığı kavramları üzerinden, cinsel yönelim ve cinsel kimlik gibi kavramların ‘şiddet’ ile ilişkisi ve bu konulara ilişkin çözüm önerileri tartışılmıştır. Kongre kapsamında ayrıca psikolog, psikiyatrist, hukukçu ve adli tıp uzmanları tarafından eşzamanlı olarak, iki gurup halinde “Çocukla Görüşme Teknikleri” kursu gerçekleştirilmiştir.


III. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi

tarih: 22.03.2018 - 24.03.2018

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği (İMDAT) ile ortaklaşa düzenlenen III. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi'nin teması "Mağdur-Saldırgan İlişkileri" olarak belirlenmiş, bu kapsamda mağdur-saldırgan ilişkisi sosyolojik, psikolojik, felsefi ve hukuki yönleriyle tartışılmıştır. Kongrede sağlık, tıp, hukuk, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve diğer tüm meslek gruplarına yönelik, multidisipliner bir çalışma ortaya konmuştur. Bu bağlamda, konu ile ilgili paneller ve sözlü oturumlar gerçekleştirilmiş, poster sunumları yapılmıştır. Ayrıca, 21 Mart 2018 tarihinde, psikolog, psikiyatrist, hukukçu ve adli tıp uzmanları tarafından “Çocukla Görüşme Teknikleri” kursu gerçekleştirilmiştir.


I. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi

tarih: 21.03.2019 - 23.03.2019

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği (İMDAT) ve MEF Üniversitesi’nin ortak çalışması sonucunda 3 yıldır ulusal düzeyde gerçekleştirilen Şiddeti Anlamak Kongresi bu yıl uluslararası olarak düzenlenmiştir. I. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi'nin ana teması, “Gündelik Hayatta Şiddet” olarak belirlenmiştir. "Sporda Şiddet", "Trafik Şiddeti", "Dijital Çağda Şiddet", "Kaçırılan Çocuklar", "Mültecilere Yönelik Şiddet" konularına ilişkin çözüm önerileri tartışılmıştır. Kongre kapsamında ayrıca psikolog, psikiyatrist, hukukçu ve adli tıp uzmanları tarafından “İstismar Mağduru Çocukla Görüşme Teknikleri” kursu gerçekleştirilmiştir.