Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Kongresi

tarih: 21.02.2019 - 22.02.2019

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Kongresi'nde, uluslararası hukuk sorunlarının, başta uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi olmak üzere farklı disiplin ve perspektiflerle değerlendirilmesi ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Kongre kapsamında "Göçmen Sorunları"; "Diplomatik Krizler"; "Terörle Mücadele Çerçevesinde Kuvvet Kullanımının Meşruiyeti"; "Arap Baharı ve Suriye Savaşı'nın Türkiye'ye Yansımaları"; "Deniz Hukuku Sorunları"; "Çevrenin Uluslararası Düzeyde Korunmasında Türkiye'nin Yeri"; "Osmanlı Devleti ile Türkiye Arasındaki Hukuki İlişki"; "Uluslararası Hukuk Açısından OHAL Dönemi ve OHAL'in Türkiye'deki Etkileri"; "AİHM'in Zorunlu Yargı Yetkisinin Kabulünden Bugüne Türkiye'nin İnsan Hakları Karnesi" gibi konularda bildiriler sunulmuştur.