Mezuniyet ve Diploma İşlemleri

Kayıtlı oldukları programın tüm mezuniyet koşullarını yerine getirerek Enstitü tarafından mezuniyet kararı alınan öğrenciler, "mezun" durumuna geçerek diploma ve diğer belgeleri almaya hak kazanırlar.

Yüksek lisans programlarından mezun olunabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

a) Mezuniyet yükümlülükleri kapsamında belirtilen tüm dersleri ve toplam AKTS kredisini, tez veya proje çalışmasını başarıyla tamamlamak,
b) Mezuniyet yükümlülüğüne sayılan derslerden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak.

Diploma ve Diğer Belgelerin Basımı ve Dağıtımı

Diplomaları hazırlanan öğrencilerimize mail ile bilgilendirme yapılmaktadır. Mezunlarımız aşağıdaki Diploma Rezervasyon Formunu doldurarak kendilerine uygun bir günde imza karşılığında Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat başvurarak teslim alırlar.

https://www.cognitoforms.com/MEFUniversity/DiplomaTeslimRezervasyonu​

Diploma Teslimi İçin Tamamlanması Gereken Yükümlülükler

İlgili Birim İşlemler
Dekanlık/Müdürlük Varsa zimmetli malzemenin iadesi
Kütüphane Direktörlüğü
C Blok 3. Kat
Varsa kitap, görsel/işitsel materyalin iadesi ve kütüphane hesabının kapatılması
Mali İşler ve
İnsan
Kaynakları Direktörlüğü
Rektörlük 3. Kat
Varsa mali yükümlülüklerin tamamlanması
Bilgi İşlem Direktörlüğü
A Blok 1. Kat
Varsa zimmetli cihaz ve teçhizatın teslim edilmesi, öğrenci kartının teslim edilmesi
Uluslararası Ofis Direktörlüğü
A Blok 5. Kat
Varsa iade edilmesi gereken hibe veya mezuniyet sonrası staj işlemlerinin tamamlanması
Spor ve Kulüp Koordinatörlüğü
A Blok 3. Kat
Varsa zimmetli ekipman ve benzerinin teslim edilmesi

Diplomaların Doğrulanması Hakkında

Üçüncü tarafların, MEF Üniversitesi diplomalarını doğrulamak için bu adresteki formu doldurmaları gerekmektedir. Eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.