Formlar Dilekçeler

Kayıp Kart / Kart Yenileme Formu
Kredi Transfer Formu
Kredi Transfer Formu (Lisansüstü)
Sınıf Rezervasyon Formu
Kayıt Dondurma Formu
Kayıt Dondurma Formu (Lisansüstü)

(Ek: Senato-16.12.2020-78) Üniversitemiz Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12. maddesinin 3. bendine “Kayıt dondurma talebi hazırlık programı dahil tüm öğretim süresi içinde en fazla toplam 6 yarıyıl için kabul edilebilir” cümlesinin eklenmesine karar verilmiştir.

Mazeret Bildirim Formu
Mazeret Bildirim Formu (Hazırlık)
Diploma Teslim Rezervasyonu

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul