Üniversite İlişik Kesme

İlişik Kesme ile İlgili Bilgiler

Üniversite Yönetim Kurulu'nun 18.11.2014 tarihli 8 numaralı kararı gereğince;
Eğitim-öğretimin başlamasından 4. haftasının sonuna kadar yapılan başvurularda öğrencilerin ödedikleri eğitim-öğretim ücretinin %50'sinin iade edilerek ilişikleri kesilir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurularda ilgili döneme ait eğitim-öğretim ücreti iade edilmez.

İlişik Kesme Prosedürü

İlişik kesmek isteyen öğrenci Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden İlişik Kesme Talebini iletir. Talep aşağıdaki birimler tarafından onaylandıktan sonra Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından işlenir. 

  • Kayıtlı Olduğu Fakülte Dekanlığı / Enstitü Müdürlüğü

  • Kütüphane Direktörlüğü

  • Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü

  • Bilgi İşlem Direktörlüğü

  • Uluslararası Ofis Direktörlüğü

  • Öğrenci Dekanlığı

  • Spor ve Kulüpler Koordinatörlüğü

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul