2023 - 2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Yandal Programı

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesi, MEF Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi ve MEF Üniversitesi Senatosu kararı uyarınca Üniversitemizin bölümleri için Yan Dal Programı başvuruları alınacaktır.

  • Başvurular online başvuru formu aracılığıyla yapılır.

  • Başvuru kabul edildikten sonra kesin kayıtlar eposta üzerinden yapılacaktır.

Yandal Programı Başvuru Takvimi

Başvurular 1-5 Şubat 2024 saat 17:00
Başvuruların Değerlendirilmesi 6 Şubat 2024
Sonuçların İlanı (SIS Üzerinden) 6 Şubat 2024 saat 17:00
Son Kayıt Tarihi Bkz. Akademik Takvim
Online Ders Kayıtları Bkz. Akademik Takvim
Derslerin Başlangıcı

Başvuru Koşulları

  • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu lisans programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması

  • Anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında olması

  • Başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

Başvurular SIS üzerinden yapılacaktır. SIS üzerinden nasıl başvuru yapılacağı ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Değerlendirme ve Sonuçlar

  • Başvuru koşullarını sağlayan adaylar Fakültelerin ilgili komisyonlarınca değerlendirilir. Adaylarla gerektiğinde mülakat için irtibata geçilebilir. 

  • Yandal programına kabul, ilgili bölümlerin önerileri ve ilgili fakülte yönetim kurullarının kararıyla kesinleşir.

  • Değerlendirme sonuçları Yandal Programı Takviminde belirtilen tarihin mesai bitimine kadar adayların SIS anasayfalarında yayınlanır.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul