GÜÇLÜ AKYÜREK

Prof. Dr.

T: 2123953655
M: akyurekg@mef.edu.tr
Doktora
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
Universite Paris 1 Pantheon-Sorbone
Lisans
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

Makaleler

 • OLAĞANÜSTÜ AFRİKA DAİRELERİ VE HABRE DAVASI
 • AİHM İMRET-TÜRKİYE (2) KARARI IŞIĞINDA YASALLIK İLKESİ
 • İnsan Üzerinde Deney Suçu TCK m 90 ve Klinik Araştırmalar Etik Kurulları
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu nun Yeni 252 Maddesi ve Özel Sektörde Rüşvet
 • İsviçre Örneğinde Ceza Usul Hukuku Reformu ve Adli Örgütlenme Modelleri Çeviri
 • 15 Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi Çeviri
 • Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazında Yeni Eğilimler Çeviri
 • Ticari Meşru Savunma Çeviri
 • 6352 sayılı Yasa ile Türk Ceza Kanunu nda Yapılan Değişiklikler
 • Preparatory Colloquium Section IV Report of the Turkish National Group
 • Risk Yönetimi Özen İlkesi ve Suç Politikası Çeviri
 • Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi Kararı Christopher Simmons Davası Çeviri
 • Gerçeklik ve Gerçek Arasındaki Adalet Çeviri
 • Yargıtay 9 Ceza Dairesi nin Hükümeti Cebren Devirmeye Teşebbüs Suçu ile İlgili Bir Kararının İncelenmesi
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu ile İlgili Yargıtay Karar İncelemesi
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ülke Türkiye Kararı Işığında Türk Hukuku Açısında Vicdani Ret
 • Yargı Bağımsızlığı
 • Ceza Yargılamasında Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi Sorunu
 • Gönüllü Vazgeçme Düzenlemesi Gerekli Midir
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 120 Maddesindeki Haksız Arama Suçu
 • France Telecom Davası Işığında Psikolojik Taciz (Mobbing) Suçu
 • YCGK Kararı Işığında Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Kasten Öldürme Suçu (TCK m.82/1-b)
 • Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu Üzerine Düşünceler (TCK m.217/A)
 • Hukuk Dünyasında Bir Şehir Efsanesi: Anayasal Suç
 • İhmali Suçlar
 • Ceza Muhakemesi Kanunu nun Unutulmuş Hükmü Madde 332 Bilgi İsteme
 • Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununda 5681 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler
 • Kasten Yaralama ve YTCK m 87 3 Sorunsalı
 • İnternet ve Özel Hayatın Gizliliği
 • Anayasa Mahkemesi nden Sınırsız Dinlemeye Onay
 • Mesures de procédures spéciales et respect des droits de l homme Rapport national de la Turquie
 • Siyasetçinin Cezalandırılması Çeviri

Bildiriler

 • Masumiyet Karinesi ve Güncel Sorunlar
 • Seçim Suçları
 • Dijital Çağda Bilgi Edinme Hakkı,
 • La responsabilité pénale des personnes morales selon le droit pénal turc
 • La responsabilité pénale du médecin en droit turc
 • Ceza Yargılamasında Koruma Tedbirleri
 • Rüşvet
 • Özel Hayatın Gizliliği ve Dijital Veriler
 • Sosyal Medyada Kişisel ve Ticari Bilgi Güvenliği Sosyal Mühendisliğin Yükselişi mi
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Ceza Hükümleri
 • Avrupa Toplulukları Adalet Divanı nın Tüm Darı Kararı
 • Macaristan da Savcılık Çeviri
 • Türk Ceza Hukuku ve Türkiye Sınırları İçinde Gelişen Suriye ye İlişkin Faaliyetler
 • Gelişen Teknoloji Karşısında Özel Hayatın Korunması
 • Bilişim Ceza Hukuku ve Özel Hayatın Korunması
logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul