Vizyon ve Misyonumuz

Vizyon

Geleceği şekillendirecek, yenilikçi ve girişimci global liderler yetiştirmektir.

Misyon

 • İleri görüşlü, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet yeteneğine sahip, küresel değerlerle ulusal kimliklerini ilişkilendirebilen, kendini sürekli geliştiren, teknolojiye hakim, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere sahip, yaratıcılık, girişimcilik ve liderlik özelliklerini araştırma yeterlilikleri ile birleştirerek uygulayabilen, ulusal ve uluslararası alanda çığır açacak mezunlar yetiştirmek,

 • Eğitime gönül vermiş, uluslararası bilime ve teknolojiye katkı veren, araştırmacı ve lider akademisyenleri bir araya getirmek ve desteklemek

 • Hedeflerini ulaşılabilir kılmak için akademisyen, öğrenci ve idari personeline gerekli altyapıyı ve motive edici ortamı kurmak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Değerler

MEF Üniversitesinin değerleri,

 • Öğrenci odaklı,

 • Öğrenimde yenilikçi,

 • Bütüncül ve bireysel gelişime önem veren,

 • Girişimciliği destekleyen,

 • Evrensel değerlere sahip çıkan,

 • Araştırmada güçlü,

 • Eğitim ve araştırmada toplumun paydaşlığını önceleyen,

 • Sürekli iyileştirme süreçlerini özümseyen,

 • Kurum kültürünü sahiplenerek geliştirmeyi önemseyen

olarak ifade edilir.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul