Hukuk Fakültesi

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi, adalet anlayışına ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sadece yürürlükteki hukuk kurallarını değil, hukukun genel ilkelerini kavrayan, analitik ve eleştirel düşünen, objektif bir yaklaşım benimseyen hukukçular yetiştirmek amacındadır.