Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (ELFA)

Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (European Law Faculties Assocation - ELFA), 1995 yılında kurulmuştur ve bugün çoğunluğu Avrupa ülkelerinde yer alan 150'den fazla üyesi bulunmaktadır. MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ELFA üyesidir.

ELFA, üyelerine, hukuk eğitimi ile ilgili konuların tartışılması için uluslararası bir forum sağlamakta ve hem Avrupa'da hem dünyanın diğer bölgelerinde yer alan kamu kurumları ve eğitim kurumları ile işbirliği anlaşmaları yapmaktadır. Ayrıca üyeleri arasında işbirliğini teşvik ederek öğrenci ve personel hareketliliği, ortak eğitim programları gibi konularda anlaşmalar yapılmasını kolaylaştırmaktadır. 

ELFA her yıl, üyelerinin genel kurul, atölye çalışmaları ve yuvarlak masa toplantılarına katılabildiği zengin bir fikir alışverişi ortamı sunan yıllık konferansını düzenlemekte, bu vesileyle işbirliği ve değişim anlaşmaları için de görüşmeler yapma imkanı sunmaktadır.

ELFA hakkında detaylı bilgiye ve üyelerin güncel listesine https://elfa-edu.org/ adresinden ulaşılabilir.