Genel Bilgiler

Hukuk klinikleri, hukuk fakültesi öğrencilerini hukuk uygulamasına hazırlayan, aktif öğrenmeye dayalı bir modeldir. Modern çağın uygulamaya yönelik öğretim teknikleri arasında hukuk eğitimi bakımından son derece elverişli olan, etkili ve faydalı bir yöntemdir. Bu yöntem aracılığıyla hukuk fakültesi öğrencilerinin interaktif bir şekilde öğrenim faaliyetine katılması ve yaparak öğrenmesi hedeflenmektedir.

2016-2017 Akademik Güz Döneminde ilk defa açılan Hukuk Kliniği dersi bugüne kadar düzenli bir şekilde her dönem açılmış ve uygulamaya yönelik hukuk eğitiminde süreklilik sağlanmıştır.

2018-2019 Akademik Bahar Dönemine kadar olan süreçte MEF Hukuk Kliniği kapsamında belirli bir formasyondan geçirilen MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, MEF Okulları Hukuk Kliniği Kulübü öğrencilerine medeni hukuk, borçlar hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku, ceza hukuku vb. alanlara ilişkin hukuki bilgiler vermiş ve lise öğrencilerinin hukuk okur yazarlığı kazanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmıştır.

2018-2019 Akademik Bahar Döneminden itibaren, dersin kapsamı genişletilerek, hukuk klinikleri çeşitlendirilmiştir. Bu kapsamda, İstanbul Barosu ile işbirliği anlaşması yapılarak sürekli ve gelişen bir hukuk klinikleri sistemi kurulmuştur. Klinik çalışmalarının yürütülmesi sırasında Baro komisyonları, sivil toplum kuruluşları ve arabuluculuk merkezlerinin de desteği alınmaktadır. Önceki dönemlerde lise öğrencilerine ders verilerek gerçekleştirilen gündelik hayatta hukuk kliniğinin yanı sıra, Hukuk Kliniği dersi içerisine, öğrencilerin İstanbul Barosu’nun görevlendireceği avukatların gözetiminde yapacakları gerçek vaka çalışması ve müvekkil görüşmelerine yönelik pro bono hukuk kliniği, kanuni düzenlemelerdeki aksaklıklara yönelik önergeler oluşturacakları yasama kliniği, avukatların danışmanlığında her türlü hukuki yazışma konusunda uygulamalı olarak eğitim verecek adli yazışma kliniği ve canlandırma kliniği de dahil edilmiştir.

İstanbul Barosu ile Hukuk Kliniği alanında işbirliği sözleşmesi yapılmıştır ve Klinik çalışmaları Baro’da devam etmektedir.

İstanbul Barosu ve MEF Üniversitesi Arasında Hukuk Klinikleri Konulu İş Birliği Protokolü için tıklayınız.