Staj Kliniği

Staj Kliniğinin amacı, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2 AKTS’lik “Staj” seçmeli dersini alan öğrencilerin yaz stajı yapabilecekleri Adli Yardım Bürosu merkez ve şubelerine ve İstanbul Barosu’na kayıtlı gönüllü avukatlara yönlendirilmesi suretiyle; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve değerlerinin gelişmesine katkı sunmaktır.